New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ३:२१-२३

रोमी ३:२१-२३ रोमी ३:२१ “तर अब” — यस अभिव्यक्तिले पत्र एउटा मोडमा आइपुगेको कुराको सङ्केत दिन्छ। पत्रको यस बिन्दुमा आइपुग्दासम्म पावलले जति पनि कुरा बताएका छन् उनले “अशुभ-समाचार” बताएका छन्। उनले प्रस्‍टै मानिसको दोष र दण्ड देखाइदिएका छन्। पावलले हरेक मानिस हराएको अवस्थामा छ र “परमेश्वरको सामु दोषी” (रोमी ३:१९) र दण्डको योग्य छ भन्ने […]