New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ३:९-२०

रोमी ३:९-२०   परमेश्वरको न्यायिक फैसला: दोषी! रोमी ३:९ नयाँ खण्डको रूपरेखा आरोप (रोमी ३:९) — सबै पापका वशमा छन् अभियोग (रोमी ३:१०-१८) — कानूनी कारवाही गर्न सक्‍ने अधिकारीद्वारा एउटा व्यक्तिलाई कुनै अपराधका निम्ति आरोप लगाएर लेखिएको औपचारिक दोष-पत्रलाई अभियोग भनिन्छ। यहाँचाहिँ उक्त अधिकारी परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। फैसला (रोमी ३:१९) — दोषी!!! “तब” = तसर्थ। […]