New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ८:२८-३१

रोमी ८:२८-३१ रोमी ८:२८ यहाँ पाइने यो सुन्दर तुलनालाई ख्याल गर्नुहोस्: पद २६ — “हामी जान्दैनौं”; पद २७ — “हामी जान्दछौं”। हामीले जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो त्यो जान्दैनौं, तर हाम्रो परमेश्वरले उहाँ के गर्दैहुनुहुन्छ त्यो जान्नुहुन्छ र उहाँले सबै कुरा आफ्नो महिमाको निम्ति र उहाँका सन्तानको भलाइका निम्ति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं। परमेश्वरलाई […]