New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रूथको पुस्तक

रूथको पुस्तक वक्ता: प्रज्वल कार्की; नारायणगढ चर्च, नारायणगढ, भरतपुर, चितवन। रूथ १:१ – एलिमेलकको गलत निर्णय (52min; 25MB) रूथ १:२-५ – परमेश्वरको ताडना (53min; 25.7MB) रूथ १:६-८ – रूथको निर्णय (52min; 25MB) रूथ १:१९-२२ – बेथलेहम फर्काइ (56min; 27MB) रूथ २:१ – उद्धार गर्ने नजिकको नातेदार (47min; 23MB) रूथ २:१-७ गुणवती रूथ (50min; 24MB) रूथ २:८-१६ – परमेश्वरको प्रबन्ध र बोआज (58min; […]