New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

मुक्ति पाउनु र चेला बन्नुमा भिन्नता के छ?

मुक्ति पाउनु र चेला बन्नुमा भिन्नता के छ?   मुक्ति चेलापन मुक्ति भन्ने कुरा सित्तैंमा, बिना दाम पाइने कुरा हो (रोमी ६:२३; यशैया ५५:१), यद्यपि कुनै पनि हिसाबले मुक्ति सस्तो कुरा भने होइन (१ पत्रुस १:१८-१९; १ कोरिन्थी ६:२०)। चेला हुन चाहने व्यक्तिले भने मूल्य चुकाउनैपर्छ, आफूले तिर्नु पर्ने दाम उसले हिसाब गर्नैपर्छ (लूका १४:२५-३३)। […]