New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

शारिरिक भिन्नता (ख)

शारिरिक भिन्नता (ख)   मानिस र पशुबीच भिन्नता मानिसलाई पशुबाट छुट्टाउने एउटा ठूलो खाँद छ। मानिस जगत र पशु जगतबीचमा “एउटा ठूलो खाँद राखिएको छ” भन्ने कुरा विकासवादीले पनि उसको अन्तस्करणमा जान्दछ। के तपाईंले कहिल्यै कुनै एकजना जवान विकासवादीले एउटा स्त्री गोरिल्लासित विवाहको प्रस्ताव राखेको देख्नुभएको छ? त्यहाँ भिन्नता छ भनी उसलाई थाह छ! मानिस […]