New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आकाश, पृथ्वी र मानिसको उमेर कति?

आकाश, पृथ्वी र मानिसको उमेर कति? ब्रह्माण्ड कति वर्ष पुरानो छ? “______मा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो” भनेर उत्पत्ति १:१ ले बताउँछ। यो “शुरु” भनेको कहिले हो? सृष्टिको यस उदेकको कार्य कहिले सम्पन्न भयो? सयौं वर्ष अगाडि? हजारौं वर्ष अगाडि? अरबौं वर्ष अगाडि? खरबौं वर्ष अगाडि? आकाश र पृथ्वीको उमेरको बारेमा बाइबलले के सिकाउँछ? […]