New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

१-सृष्टिकर्ता (क)

१- सृष्टिकर्ताको शुरुआत थिएन “शुरुमा ___________” (उत्पत्ति १:१)“शुरुमा _________ हुनुहुन्थ्यो” (यूहन्ना १:१; पद १४ हेर्नुहोस्) सबभन्दा शुरुमा के थियो? सबभन्दा प्राचीन अस्तित्व केको वा कसको थियो? सबभन्दा शुरुको घडीमा यदि फर्केर जान सम्भव भएको भए, त्यहाँ हामीले परमेश्‍वरको अस्तित्व रहेको पाउनेथ्यौं। परमेश्‍वर सधैं हुनुहुन्थ्यो। परमेश्‍वरको अस्तित्व नभएको कुनै घडी थिएन। सबै कुराभन्दा अगाडि परमेश्‍वर हुनुहुन्थ्यो। […]