New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

मृतसागरका चर्मपत्रहरू

मृतसागरका चर्मपत्रहरू(The Dead Sea Scrolls) मृतसागरका चर्मपत्रहरू सम्बन्धी तथ्यहरू मृतसागरका चर्मपत्रहरू सन् १९४७ देखि १९५६ को अवधिभित्र यरूशलेमको दक्षिण-पश्चिम दिशामा, २१ किलोमीटर दुरीमा रहेको मृतसागरको उतर-पश्चिमी किनारका ११ ओटा गुफाहरूमा भेट्टाइएका थिए। समुद्री सतहभन्दा १३०० फिटमनि अवस्थित ती गुफाका सुक्खा मौसमको कारणले ती चर्मपत्रहरू संरक्षित रहे। चर्मपत्रहरूमध्ये पाँच भागको चार भाग जति हिब्रूमा लेखिएका थिए […]