New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आत्माको फल र विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य

पाठ ८ — आत्माको फल र विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य (भाग २) यी दुई पदहरूमा नौ-शब्दको विवरण दिइएको छ। हामीले सोध्न चाहेको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यी हुन्: यो विवरण कसलाई सुहाउँछ? के हामीलाई उक्त विवरण सुहाउँछ? के हामी प्रेमिलो, आनन्दले पूर्ण र मेलमिलाप इत्यादिमा छौं? यी शब्दहरूले हाम्रो बारेमा कत्तिको वर्णन गर्दछन्? यदि हामी इमान्दार छौं भने, […]