New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

जलप्रलय

जलप्रलय   जलप्रलय उत्पत्तिको पुस्तकले इतिहासमा घटेका तीन उल्लेखनीय घटनाहरूका बारेमा बताउँदछ। प्रत्येक सृष्टिवादीले यी घटनाहरू बाइबलले बयान गरेजस्तो गरी नै इतिहासमा घटेका हुन् भनी विश्वास गर्दछ। तर प्राय: विकासवादीहरूले यी तीन घटनाहरूलाई, मानौं ती कहिल्यै घटेका थिएनन् झैं गरी वेवास्ता गर्छन्। यी तीन महान घटनाहरूमा विश्वास गरेको हुनाले कहिलेकाहीँ बाइबलका विश्वासीहरूको खिल्ली उडाउने गरिन्छ। […]