New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

भाषाहरूको वरदान (ख)

भाषाहरूको वरदान (ख)   अन्य भाषाहरू वास्तवमा कहिले बन्द भए त भनी निर्धारण गर्नलाई तीनओटा आधारहरू छन्। हामी अब प्रत्येकलाई विचार गर्नेछौं। १) इतिहासलाई हेर्दा (Historical Approach) अन्य भाषाहरूको वरदान मण्डली इतिहासको शुरूतिरै बन्द भए भन्ने कुराको अत्यधिक ऐतिहासिक प्रमाण पाइन्छ। क्यारिज्म्याटिक अभियानकै मित्र रिचार्ड कबीडोले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्: दोस्रो शताब्दीको आखिरीदेखि अठाह्रौं […]