New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

सृष्टिलाई बुझ्ने कसरी?

सृष्टिलाई बुझ्ने कसरी? सृष्टिको बारेमा मैले कसरी थाह गर्न सक्छु? कसरी आकाशहरू र पृथ्वी (अनि ब्रह्माण्ड) अस्तित्वमा ल्याइए? कसरी ठूलो माछा व्हेलको सृष्टि गरियो? चील? गोही? शार्क माछा? जिराफ? हात्ती? डल्फिन? त्यती अग्ला-अग्ला रूखहरू कसरी बनिए? हिमालहरू कसरी बनिएका हुन्? मानिसको सृष्टि कसरी भयो? के मानिस बाँदर जस्तै देखिने प्राणीबाट बिकास हुँदै आएका हुन्? हाम्रा […]