New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

११ आत्माले भरिनुका परिणामहरू के के हुन्?

पाठ ११ — आत्माले भरिनुका परिणामहरू के के हुन्? हरेक विश्वासी या त आत्माले भरिएको हुन्छ या शरीरद्वारा चलाइएको हुन्छ। मानिसको जीवन या त परमेश्वरद्वारा चलाइएको हुन्छ या आफैंद्वारा नियन्त्रित हुन्छ। या त परमेश्वर नै मानिसको जीवनको चालक र कप्तान बनिरहनुभएको हुन्छ, या विश्वासीले परमेश्वरबिना र उहाँको अगुवाइबिना नै आफ्नो जीवनको गाडी आफैंले चलाइरहेको हुन्छ। […]