New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अराजकताको दिनमा हामी के गर्न सक्छौं?

अराजकताको दिनमा हामी के गर्न सक्छौं? यस वर्तमान संसारमा, अराजकता र सत्यत्यागको बीचमा, परमेश्वरका जनहरूले के गर्न सक्छन्? हामीले ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले बताउनुभएको छ। अचम्म नमान्नुहोस् विश्वको र ईसाइमत स्वीकार गर्नेहरूको अवस्थाको बारेमा परमेश्वरको वचनले भविष्यवाणी गरेको छ, अनि ठीक त्यही कुरा हामी अहिले हाम्रो दिनमा देख्दैछौं। “यो पनि जानिराख! अन्तिम दिनहरूमा सङ्कटपूर्ण […]