New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग १)

जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग १) डेविड क्लाउड कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: हितोपदेश ३:५-६; २८:२६; हिब्रू ११:६; १ पत्रुस २:११ परमेश्वरको इच्छा नखोजीकन गलत निर्णयहरू गरेर धेरैजनाले आफ्नो इसाई जीवनलाई भताभुङ्ग पारेका छन् (जस्तै, गलत पेशा वा काम, गलत मित्रहरू, गलत जीवन साथी, शिक्षा हासिल गर्दाका गलतीहरू, बसाइ सर्दाका गलतीहरू)। बुद्धिहीन निर्णय गर्नेहरू केवल युवा […]