New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग २)

जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग २)
 डेविड क्लाउड कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: हितोपदेश १२:१५; २४:६; २९:२५ अघिल्लो पाठमा हामीले बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्नका लागि बाइबलका चारओटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्‍यौं: १) आफ्नै समझमा भरोसा नगर्नुहोस्, प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस् २) ज्योतिमा हिँड्नुहोस् ३) प्रभुमा मग्‍न रहनुहोस् ४) बाइबलको अवज्ञा गर्न लाउने खालको कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोस्। यस […]