New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अन्तरालको सिद्धान्त

अन्तरालको सिद्धान्त (GAP THEORY)   चाबी प्रश्न—उत्पत्ति १:१ र १:२ को बीचमा अन्तराल (GAP) छ? चाबी वाक्यांश—“आकारबिनाको र शून्य” (उत्पत्ति १:२) “शुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य थियो; अनि गहिरा सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो। अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो” (उत्पत्ति १:१-२)। १) कतिको धारणाअनुसार, तल चित्रमा देखाइएझैं उत्पत्ति […]