New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

महिला पास्टरहरू / प्रचारिकाहरू?

महिला पास्टरहरू / प्रचारिकाहरू? महिलाहरू सेवाकार्यमा हुने सम्बन्धमा बाइबलले के भन्दछ?   यो लैङ्गिक भेदभावको विषय होइन आज मण्डलीमा, सेवाकार्यमा महिलाहरूले पास्टर वा प्रचारिकाको भूमिका निर्वाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय भन्दा ठूलो बहसको विषय सायद अर्को छैन होला। यस विषयलाई पुरुष र महिला बीचको मुद्दाको रूपमा हेरिनु हुँदैन। महिलाहरूले पास्टरको रूपमा सेवाकार्य गर्नु […]