बाइबल कसरी अध्ययन गर्ने

बाइबल अगमवाणी

बाइबल अगमवाणी

ख्रीष्टको भावी राज्य – वक्ता: डेविड क्लाउड

युवा विशेष

युवा विशेष

युवा जीवन सम्बन्धी सन्देशहरू

हितोपदेशको पुस्तकबाट विषयगत सन्देशहरू

 

विवाह तथा परिवार सम्मेलन २०७४

विवाह तथा परिवार सम्मेलन २०७४

२०७४ श्रावण २२-२५ – सङ्गति चर्च, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

 

मिशन कन्फरेन्स (२०७५)

मिशन कन्फरेन्स (२०७५)

२०७५ कार्तिक १९-२२ – सङ्गति चर्च, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

युवा सम्मेलन २०७५

युवा सम्मेलन २०७५

२०७५ माघ ७-९ – सङ्गति चर्च, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं