के मुक्तिले फरक पार्छ?

(अनुवादक: प्रज्वल कार्की)

 1. जीवन परिवर्तन नभएको नामधारी ख्रीष्टियन
 2. के तिनीहरूले मुक्ति पाएका छन् त?
  • मुक्तिले पश्चात्तापको माग गर्छ
  • मुक्तिको निम्ति नयाँ जन्मको आवश्यकता छ
  • मुक्ति धीरजद्वारा प्रमाणित हुन्छ
  • विश्वास दिलाउने खालको मुक्तिले काम गर्दछ
 3. जीवन परिवर्तन नभएको नामधारीको भयानक अवस्था
 4. स्वेच्छाचारी ख्रीष्टियनका सन्तापहरू
  • परमेश्वरसितको टुटेको सङ्गति
  • परमेश्वरको ताडनाको हात
  • सेवा गर्ने र फल फलाउने अवसरहरू पुनर्स्थापित हुन नसक्ने गरी गुम्नु
  • ख्रीष्टको न्यायआसनका सामु लेखा बुझाउनुपर्ने दिन

लेखक डेविड क्लाउडको अनुमतिले यो पुस्तिका वे अफ लाइफ लिटरेचरद्वारा प्रकाशित ई-बुक Does Salvation Make A Difference (Copyright 1981) बाट नेपालीमा अनुवाद गरिनुका साथसाथै यस वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको हो।