Sharing Policy

Sharing Policy

यस वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको कुनै पनि सामग्रीलाई अनुमति बिना अन्य वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न मनाही छ। साथै यदि यस वेबसाइटको कुनै पनि सामग्रीलाई छापेर वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने अनिवार्य उक्त छापिएको प्रतिलिपिमा उक्त सामग्री यस वेबसाइटबाट कपि गरिएको हो भन्ने कुरालाई जनाउनु आवश्यक छ। अनुमतिको लागि info@wordoftruth.com.np मा हामीलाई लेख्नुहोला धन्यवाद।