खण्ड ५ – मानिसको पूर्ण भ्रष्टता

Doctrine

खण्ड ५ – मानिसको पूर्ण भ्रष्टता

 1. परमेश्वरले मानिसलाई बाँदर जस्ता जन्तुबाट सृष्टि गर्नुभएको थियो कि भूमिको माटोबाट (उत्पत्ति २:७)? ____________________। उत्पत्ति अध्याय १ को कुन-कुन दुइटा पदहरूले मानिसको सृष्टि कसरी भएको हो भन्ने कुराको बयान गर्छ? ______________
 2. ठीक कि बेठीक मानिस पापी अवस्थामै सृष्टि गरिएको थियो।
 3. मानिस किन र कसरी सृष्टि गरियो?
 1. ____ परमेश्वरको महिमा गर्नलाई
 2. ____ परमेश्वरको इच्छामा
 3. ____ प्रभु येशू ख्रीष्टका निम्ति
 4. ____ विकासवादी प्रकृयाद्वारा अरबौं वर्ष लगाएर
क) कलस्सी १:१६
ख) बाइबलमा छैन
ग) प्रकाश ४:११
घ) यशैया ४३:७
  1. मानिस पापी बन्न पुगेको ऐतिहासिक घटनालाई बाइबलको कुनचाहिँ पुस्तकको कुन अध्यायमा पढ्न सकिन्छ? ________________
  2. ठीक कि बेठीक “आदमले पाप गरेकोले उसकै हानि भयो, तर मसित त्यसको कुनै सरोकार छैन।” (रोमी ५:१२-२१)।
  3. ठीक कि बेठीक आदम र हव्वापछिका सबैजना पापी भएर जन्मन्छन् (भजनसङ्ग्रह ५१:५) जसमा उल्लेखनीय अपवाद एउटै मात्र हुनुहुन्छ (लूका १:३५)।
  4. परमेश्वरका सामु कतिजना मानिसहरू पापी छन् (यशैया ५३:६; रोमी ३:१०-१२; रोमी ३:२३)? ___________ के मरियम मुक्तिदाताको आवश्यकता महसुस गरेकी पापीनी थिइन् (लूका १:४६-४७ सित लूका ५:३१-३२ र रोमी ३:२३ दाँज्नुहोस्)? __________
  5. पापी नर-नारीहरू स्वभावैले परमेश्वरतर्फ अघि बढछन् कि परमेश्वरदेखि पछि हट्छन् (भजनसङ्ग्रह ५३:२-३; रोमी ३:११; यूहन्ना ३:१९)? ______ ___________________। हामी स्वभावैले आफ्नै बाटोतिर लाग्ने गर्छौं कि परमेश्वरको बाटोमा लाग्ने गर्छौं (यशैया ५३:६)? परमेश्वरले पतित आदमलाई खोज्नुभएको थियो कि पतित आदमले परमेश्वरलाई खोजेका थिए (उत्पत्ति ३:६-१० लाई लूका १९:१० सित दाँज्नुहोस्) ? __________________________________ मानव हृदयको अवस्थाबारे परमेश्वर के भन्नुहुन्छ (यर्मिया १७:९)? ___________________________________________
  6. ठीक कि बेठीक कुनै पनि मानिसले आफैलाई पापदेखि मुक्त गर्नु असम्भव छ (एफेसी २:८-९; तीतस ३:५)। मुक्ति पाउनु अघि एक व्यक्ति उसका पापहरूमा ________ अवस्थामा हुन्छ (एफेसी २:१,५)। यसको मतलब ऊ जीवनरहित हुन्छ (उसित परमेश्वरको जीवन अर्थात् अनन्त जीवन भएको हुँदैन – १ यूहन्ना ५:१२; यूहन्ना १७:३)। मुक्ति पाएकै घडीमा ऊ _______ बाट ________ मा सर्दछ (यूहन्ना ५:२४)।
  7. प्रभु येशूले मान्छेको मुख्य समस्या के हो भनेर प्रस्टै सिकाउनुभयो (मर्कूस ७:१४-२३ पढेर एउटालाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्): क) समाज ख) वातावरण ग) गाँस-वास-कपास घ) लडाइँ ङ) एक दुष्ट हृदय

एक व्यक्ति आफैंले वा अरूहरूको मद्दतले पापको समस्यालाई समाधा गर्न र परमेश्वरसित ठीक सम्बन्ध गाँस्न सक्दैन। योचाहिँ परमेश्वरले मात्र गर्न सक्ने कुरा हो! मान्छेले आफ्नो हराएको अवस्था महसुस गरी यसको समाधान गर्न परमेश्वरलाई ठाउँ नदिएसम्म ऊ परमेश्वरबाट अलग्गिएको, असहाय र आशारहित अवस्थामै रहन्छ। मान्छेको सबभन्दा ठूलो समस्यालाई परमेश्वरले मात्र समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।

Share on google
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Print Friendly, PDF & Email