परिचय

परिचय

यो पुस्तिका किन? केही वर्षयता नेपाली पहिरनमा विशाल परिवर्तन आएको छ। यस परिवर्तनको कारण र प्रभाव विश्‍वासी दिदीबहिनीहरूले बुझून् भन्ने हेतुले यो पुस्तिका चेताउनीस्वरूप लेखिएको हो।

यो पुस्तिका कसको लागि? यो तिनीहरूका लागि लेखिएको होइन जोहरूले ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन्। यो तिनीहरूका लागि लेखिएको होइन जोहरू बाइबलको खाँटी शिक्षा सुन्न चाहँदैनन्। यो ती दिदीबहिनीहरूका लागि लेखिएको हो जोहरूले परमेश्‍वरसँग बुद्धिको माग गरेका छन् (याकूब १:५), जोहरूले ख्रीष्टमा पापको क्षमा पाएका छन्। यो तिनीहरूका लागि लेखिएको हो जोहरू आफ्नो सारा मन र बलले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न चाहन्छन् र उहाँको माहिमा गर्न चाहन्छन् (१ कोरिन्थी १०:३१)।

Why did we write this booklet? To help women understand the dramatic changes that have been taking place in the past few years in the way Nepali women dress.

Who should read this booklet? This was not written for those who do not know Christ. This was not written for those who have no desire to hear “the meat” of the Word. This was written for those women who have asked God to give them wisdom (James 1:5), whose sins have been forgiven by Christ, and who want to love the Lord their God with all their heart, soul, mind, and strength, thereby glorifying Him (1 Corinthians 10:31).

यो पृष्ठ नयाँ सृष्टि प्रकाशनको पुस्तिका बाइबलीय पहिरन – एक चुनौति! (पहिलो संस्करण २०६५) बाट प्रकाशकको अनुमतिले यहाँ समावेश गरिएको हो। प्रकाशकलाई Psalm40verse5@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

Print Friendly, PDF & Email