राजाहरू र राज्य

राजाहरू र राज्य

 

इस्राएलका सन्तानहरू यहोशूको नेतृत्वमा प्रतिज्ञा गरिएको देशभित्र पसेर त्यसलाई जितेर लिए। त्यसपछिको इस्राएली इतिहासको ३५० वर्षले अवधिलाई “न्यायकर्ताको समय” भनिन्छ र त्यसको बर्णन न्यायकर्ताको पुस्तकको अन्तिम पद (२१:२५) ले दिन्छः “ती दिनमा इस्राएलमा ________ ________ ____________, र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठीक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो।” के संसारमा आज पनि त्यसरी नै जिउने मानिसहरू छन्? के ठीक हो, के बेठीक हो भन्ने विषयमा मैले कसको कुरा मान्नुपर्छ (१ यूहन्ना ३:२२ पढ्नुहोस् र तल ठीक उत्तरलाई चिन्ह लगाउनुहोस्):

(क) मेरो आफ्नै हृदयको
(ख) मेरा साथीहरूको
(ग) टेलिभिजनको
(घ) परमेश्वरको ‍वचन बाइबलको

३५० वर्षसम्म इस्राएलमा कुनै राजा थिएन। अरु सबै देशमा राजाहरू र मानवीय शासकहरू थिए तर इस्राएलमा भने त्यस्तो थिएन। इस्राएल एक विशेष राष्ट्र थियो। इस्राएल सबै राष्ट्रहरूभन्दा फर थियो। उनीहरूसित त्यस्ता कुराहरू थिए जो अन्य कुनै राष्ट्रसँग थिएन। न्यायकर्ताको समयमा इस्राएलसित कुन कुन कुराहरू थिए? तल मिल्ने बाकसहरूमा चिन्ह लगाउनुहोस्:

एकमात्र साँचो परमेश्वरको ज्ञान
परमेश्वरको पवित्र व्यवस्था (दस आज्ञा तथा अन्य नियमहरू)
नयाँ नियम
पुजाहारीको काम गर्न का लागि हारुनका सन्तानहरू
मोशाका पाँच पुस्तकहरू
भेट हुने पाल (पाल जहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्थ्यो)
मन्दिर
बलिदानहरू (ख्रीष्टको मृत्युको पूर्वचित्रण गर्ने)
हितोपदेश र यशैयाका पुस्तक
पूर्खाहरू (अब्राहाम, इसहाक र याकूब उनीहरूकै पूर्खाहरू थिए )
(रोमी ९:४-५ सित तुलना गर्नुहोस्)

आफूसित यस्ता विशेष-विशेष कुराहरू भएर पनि इस्राएलका सन्तानहरूले एउटा अर्कै कुराले माग गरे। त्यो के थियो (१ शमूएल ८:५)? __________________ ______________। परमेश्वरका भक्त जन शमूएललाई इस्राएलको यो माग मन पर्‍यो कि मन परेन (१ शमूएल ८:६)? _______________। परमेश्वरलाई नि (१ शमूएल ८:७)? __________। एउटा मानव राजाको माग गर्नु भनेको कसलाई इन्कार गर्नु थियो (१ शमूएल ८:७) ________________। परमेश्वरलाई नै तिनीहरूले आफ्ना रा _____ बनाउन इन्कार गरे (१ शमूएल ८:७)!

प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा यहूदीहरूले कसलाई राजा बनाउन चाहन्थे? परमेश्वरलाई कि संसारकै एउटा मानिसलाई (यूहन्ना १९:१५)? _____________________________।

खराब इच्छाको प्रतिफल तीतो हुन्छ भनेर पाठ सिकाउन पनि परमेश्वरले कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई उनीहरूले चाहेकै कुरा दिने गर्नुहुन्छ! शमूएलको समयमा परमेश्वरले इस्राएलका सन्तानहरूलाई एउटा राजा दिनुभयो — जस्तो खोजेका थिए त्यस्तै! उनको नाम के थियो (१ शमूएल ९:२)? _____________। के कति कारण उनी राजा हुन योग्य देखिन्थे (१ शमूएल ९:२)? _________________ ____________________________________________________________________________________। (आज पनि चुनावमा मतदाताहरू कस्ता उम्मेद्वारलाई रूचाउँछन्? ______________________________________________)। के परमेश्वर मानिसलाई हामीले झैं हेर्नुहुन्छ (१ शमूएल १६:७)? ______________।

शाउल अति खराब राजा ठहरिए! उनले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले अधिकारलाई लत्याए। आफ्नो जीवनको राजा उनी आफै बन्न चाहे। उनले आफूलाई जे ठीक लाग्यो त्यही गरे। शाउलले परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गरेका हुनाले र परमेश्वरलाई आफ्नो राजा बनाउन इन्कार गरेका हुनाले, परमेश्वरले उनलाई के गर्नुभयो (१ शमूएल १५:२३, २६)? ________________________________ ________________________________________________________________।

शाउलको सट्टामा राजा बनाउन परमेश्वरले अर्कै मानिस भेट्टाउनुभयो, जोचाहिँ “________________ले आफैले ________________ एउटा मानिस” थियो (१ शमूएल १३:१४)। उनी नै सबभन्दा महान् राजा बने! उनको नाउँ के थियो (१ शमूएल १६:११-१३)? _______________।

दाऊद एक महान् राजा बन्नुमा एउटा रहस्य थियो। साँचो राजा को हुन् भनी उनी जान्दथे। आफ्ना प्रजामाथि शासन गर्ने क्रममा उनले यो विर्सेनन् कि उनको भन्दा अति उच्च स्थानमा एकजना हुनुहुन्छ जो उनीमाथि पनि शासन गर्नुहुन्छ! दाऊदले भजनसंग्रहका थुप्रै भजनहरू लेखे। निम्न उल्लेखित दाऊदका भजनका खण्डहरू पढ्दा दाऊदको व्यक्तिगत जीवनका राजा को थिए, पत्ता लगाउनुहोस्:

भजनसंग्रह ५:२
भजनसंग्रह १०:१६
भजनसंग्रह २४:७-१०
भजनसंग्रह २९:१०
भजनसंग्रह ६८:२४
भजनसंग्रह १४५:१

दाऊद जान्दथे, एक असल र सफल अगुवा बन्न उनले साँचो राजालाई आफूमाथि राजा हुन दिनुपर्दछ! दाऊद बुझ्दथे, उनीमाथि एकजना शासक हुनुहुन्छ जो रा ______________ का रा _____ हुनुहुन्छ (प्रकाश १९:१६)। दाऊद एक महान् राजा थिए कारण सबभन्दा महान् राजाले हुनुहुन्छ भनी उनी जान्दथे!

दाऊदपछि अरू धेरै राजाहरू भए — सुलेमान, रहोबाम, यहोशपात, आहाज, हजिकिया, योशियाह इत्यादि। कोही राजाहरू असल थिए भने कोही राजाहरू दुष्ट थिए। असल राजाहरू तिनीहरू नै भए जसले परमेश्वरलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको राजा बनाए। दुष्ट राजाहरू तिनीहरू नै भए जसले आफूमाथि परमेश्वरलाई राज्य गर्न दिएनन्। बरु उनीहरू आफ्नो जीवनको राजा आफै हुन चाहे र आफ्नो दृष्टिमा जे ठीक लाग्यो त्यही गरे!

आजको संसारलाई विचार गरौं र तल लेखिएका बुँदाहरू ठीक भए चिन्ह बेठीक भए चिन्ह लगाउनुहोस्।

  • आज प्रायः मानिसहरू ख्रीष्टलाई सर्वोच्च प्रभु भनेर मान्छन्।
  • उनीहरू उहाँलाई आफ्नो जीवनको राजा र शासक हुन दिन्छन्।
  • उनीहरू उहाँको अधीनमा रहन्छन् र आज्ञापालन गर्छन्।
  • उनीहरू उहाँको वचनअनुसार र उहाँका नियमहरू अनुसार हिँड्दैनन्।
  • आजका राजाहरू र शासकहरू परमेश्वरलाई आफ्नो देशको राजा हुन दिन्छन्।
  • हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा उनीहरू परमेश्वरको इच्छाअनुसार गर्न प्रयास गर्दैनन्।
  • कठिन परिस्थितिहरूमा तिनीहरू परमेश्वरको बुद्धि र सहायता पाउन प्रार्थनामा समय बिताउँछन्।
  • मानिसहरू परमेश्वरद्वारा शासन गरिन रूचाउँदैनन्।

अन्तमा, तपाईंको जीवनको राजा को हुनुहुन्छ? के तपाईं परमेश्वरको असल शासनको आशिषको अनुभव गर्दैहुनुहुन्छ? के तपाईं, दाऊदले जस्तै, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको सर्वोच्च शासक हुन दिनु भएको छ? के तपाईं उहाँको राज्यको आज्ञाकारी जन हुनुहुन्छ? के तपाईं उहाँका आदेशलाई मान्नुहुन्छ र उहाँका हुकुमलाई पूरा गर्नुहुन्छ? के तपाईंका बाबुआमा र साथीहरूलाई थाह छ कि तपाईंको राजा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर? के तपाईंले उहाँलाई आफ्नो राजा र प्रभु भनी आफ्नो हृदयको सिंहासनमा बसाल्नुभएको छ?

यदि तपाईंले परमेश्वरलाई साँच्चै नै आफ्नो राजा बन्न दिनुभयो भने (अर्थात् तपाईंको जीवनको हरेक कुराले अधिकार उहाँलाई नै सुम्पिदिनुभयो भने), के यसले तपाईंको जीवनमा केही भिन्नता ल्याउनेछ? के तपाईंको बोलीमा, तपाईं कहाँ जाने वा नजाने सम्बन्धमा, तपाईंले के गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउने छ?

के तपाईंले सार्वजनिकरूपमा (मानिसहरूका सामु) अरुहरूलाई येशू ख्रीष्ट तपाईंको व्यक्तिगत मुक्तिदाता र राजा हुनुहुन्छ भनेर बताउनुभएको छ? छैन भने, मण्डली सभाको साक्षी बाँड्ने समयमा किन सो बताउनलाई मौका नलिने? यदि साँच्चै नै उहाँ तपाईंको जीवनको राजा हुनुहुन्छ भने, त्यो अरुलाई पक्कै पनि बताउनुहोस्!

भजनसंग्रहको लेखकसँगै मैले भन्न सक्नुपर्छ,

“परमप्रभु, मेरा _________ अनि मेरो ______________” (भजनसंग्रह ८४:३)।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

Print Friendly, PDF & Email