रोमी ११:१

रोमी ११:१

 

रोमी अध्याय ११

परमेश्वरले आफ्‍ना जनहरू (इस्राएल) लाई परित्याग गर्नुभएको छैन

रोमी ११:१

रोमी १० को अन्तिम पदले इस्राएलले परमेश्वरलाई त्यागेको र परमेश्वरको सुसमाचारलाईइन्कार गरेको कुरालाई प्रस्टै औंल्याएको छ। इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरेका छन् (रोमी १०:२१)। तब स्वभावैले एउटा प्रश्न उठ्छ: के परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्याग्नुभएको छ?“के परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई त्याग्नुभएको छ?” यसको जोडदार जवाफ हो, अहँ; कदापि होइन! हाम्रो मनमा त्यस्तो विचार समेत नउब्जोस्! त्यस्तो विचार नष्ट होस्!

यस अध्यायमा पावलको मुख्य तर्कका दुई पाटा छन्: १) इस्राएलको अस्वीकार आंशिक अस्वीकार हो, पूर्ण होइन। अधिकांश यहूदीहरूले येशू ख्रीष्टमा रहेको परमेश्वरको सुसमाचारलाई अस्वीकार गरेका छन्, तर सबैले ता होइन। त्यहाँ यहूदीहरूको एउटा बाँकी रहेको भाग थियो जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो, र पावल यही बाँकी रहेको भागमध्येका एक थिए (पद १)। चाबी पद हो रोमी ११:५। २) इस्राएलको अस्वीकार अस्थायी अस्वीकार हो, स्थायी होइन। यस जातिले सधैं नै परमेश्वरलाई इन्कार गरिरहनेछैन। भविष्यमा एउटा ठूलो अपूर्व दिन आउँदैछ जब यस जातिले उद्धार पाउनेछ (पद २६-२७)। यी दुवै चाबी धारणाहरू रोमी ११:२५ मा भेटिन्छन्: “जबसम्म (अस्थायी)अन्यजातिहरूको पूरा सङ्ख्या भित्र आउँदैन, तबसम्म इस्राएलमाथि केही मात्रामा (आंशिक) अन्धापना आएको छ।” यो अन्धापना पूर्ण अन्धापना होइन र यो अन्धापना स्थायी होइन! आज कतिपय यहूदीहरू छन् जो ज्यादै राम्रोसँग देख्न सक्छन्! (उनीहरू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा चिन्छन्, र उनीहरू एकसमय अन्धा थिए भने अहिले उनीहरू देख्न सक्छन्!) भविष्यमा एउटा दिन आउँदैछ जब इस्राएल जातिले देख्नेछ र ख्रीष्टलाई आफ्नो मसीह र प्रभुको रूपमा चिन्नेछ (जकरिया १२:१०)।

यस अध्यायमा पावल दुवै वर्तमान र भविष्यलाई हेर्दछन्। वर्तमानलाई हेर्दा उनले यहूदीहरूको एउटा बाँकी रहेको भागलाई देख्छन् जसले मुक्ति पाएको छ (जो कुल सङ्ख्याको दाँजोमा एउटा सानो सङ्ख्यामासिमित छ)। भविष्यलाई हेर्दा उनले पूरै इस्राएलले मुक्ति पाएको देख्छन्। समयलाई जोड दिने शब्दहरूलाई यहाँ राम्ररी ध्यान दिनुहोस्:

१) वर्तमान, यसले दर्शाउँछ कि परमेश्वरको वर्तमान योजनामा यहूदीहरूको भाग छ: “यही प्रकारले यस वर्तमान समयमा पनि अनुग्रहको चुनाउअनुसार बाँकी रहेको भाग छ” (रोमी ११:५)। २) भविष्य, यसले दर्शाउँछ कि परमेश्वरको भावी योजनामा यहूदीहरूको भाग छ: “अनि सारा इस्राएलले मुक्ति पाउनेछ (भविष्यत् काल)” (रोमी ११:२६), अनि योचाहिँ अन्यजातिहरूको पूर्णता आएपछि हुनेछ (रोमी ११:२५)। हो, यो साँचो हो कि उनीहरू लोटेका छन्, तर उनीहरूको लोटाइ पश्चात् उनीहरूको पूर्णता आउनेवाला छ (११:१२)। तिनीहरू “आफालिनु” (पद १ को भन्दा फरक शब्द) पश्चात् तिनीहरू “ग्रहण” गरिनेछन् (११:१५)। तिनीहरू परमेश्वरको मुक्तिको रूखबाट “भाँचिए” (११:१७,१९,२१,२४) तापनि पछिबाट तिनीहरू फेरि “गाँसिनेछन्” (११:१७,१९,२१,२४)। परमेश्वरले प्रतिज्ञाहरू र करारहरूद्वारा इस्राएल जातिप्रति आफ्नो वचनबद्धता (commitment) जनाउनुभएको छ, अनि यसैकारण इस्राएल जातिको सुन्दर भविष्य ग्यारेन्टीको कुरा हो, र परमेश्वरले यस बारेमा आफ्नो मन कदापि बदल्नुहुनेछैन (११:२८-२९)। इस्राएल यस विषयमा ढुक्क हुन सक्छ!

“त्याग्नु” = यसको अक्षरश: माने हो “धकेल्नु वा धकेली पठाउनु” (हेर्नुहोस् प्रेरित ७:२७), तसर्थ यसको तात्पर्य हो “इन्कार गर्नु, परित्याग गर्नु (सम्बन्ध विच्छेद गर्नु, कसैसँग कारोबार गर्न नमान्नु)।” के परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई धकेली पठाउनुभएको छ? के परमेश्वरले उनीहरूसित सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभएको छ? के परमेश्वरले उनीहरूसँग, वर्तमानमा वा भविष्यमा, कुनै कारोबार गर्न नमान्ने हुनुभएको छ? कदापि छैन! साँच्ची नै, रोमी १०:२१ मा पनि हामीले देख्यौं कि परमेश्वर आफ्ना जातिप्रति आफ्ना हात पसारेर बस्नुभएको छ! परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ!

परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई त्याग्नुभएको छैन भन्ने कुराको पहिलो प्रमाणस्वरूप पावलले आफूलाई अघि सार्छन्: “किनकि म पनि अब्राहामको वंशको, बेन्यामीनको कुलको इस्राएली हुँ (अनि परमेश्वरले मलाई त्याग्नुभएको छैन!)।” पावल एक बचाइएका यहूदी थिए जो ख्रीष्टकहाँ आएका थिए र कहिल्यै अफालिनेवाला थिएनन् (यूहन्ना ६:३७)। पद १ को अन्तिम भागले ‘इस्राएली’ कसलाई भनिन्छ भनेर एकदम किटान गरी परिभाषित गरेको कुरालाई ध्यानसित ख्याल गर्नुहोस्। एक इस्राएली त्यो हो जो शरीरमै अब्राहाम, इसाहक र याकूबको वंश हो र जो बाह्रमध्ये एउटा कुलबाट आएको व्यक्ति हो (पावलको सवालमा उनी बेन्यामीन कुलका थिए, दाँज्नुहोस् फिलिप्पी ३:५)। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि त्यहाँ कति मानिसहरू छन् जसलेयो गलत कुरा सिकाउँछन् कि मुक्ति पाएको जोकोही व्यक्ति र जो परमेश्वरको मण्डलीको हो ऊ एक साँचो इस्राएली हो (बाँचेका अन्यजातिहरू समेत)। यो साँचो होइन। परमेश्वरले साँचो इस्राएली कसलाई भनिन्छ भन्ने कुराको परिभाषालाई परिवर्तन गर्नुभएको छैन। एक इस्राएली ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मण्डलीको एक अङ्ग बन्दछ, तर एक व्यक्ति मण्डलीको एक अङ्ग बन्दैमा ऊ इस्राएली बन्दैन। एक व्यक्ति जन्मैले इस्राएली बन्छ; एक व्यक्ति नयाँ जन्मले मण्डलीको बन्छ।

पुरानो नियमसित परिचित कुनै पनि यहूदीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो कि परमेश्वरले इस्राएल जातिसित एउटा निश्चित वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँले यस जातिलाई कहिल्यै त्याग्ने वा अफाल्ने काम गर्नुहुन्न: हेर्नुहोस् यर्मिया ३१:३५-३७ र यर्मिया ३३:२५-२६। आज ख्रीष्टमा जस-जसले विश्वास गरेका छन् तिनीहरू यो सत्यतामा रमाहट गर्न सक्छन् कि परमेश्वर हामीप्रति गजबसित वचनबद्ध बन्नुभएको छ, जसको फलस्वरूप हामी ख्रीष्टमा सदाका निम्ति सुरक्षितसुनिश्चित छौं (यूहन्ना ६:३७-४०; १०:२७-३०; हिब्रू १३:५; आदि)। हामीले जब पाप गर्दछौं, परमेश्वरको आत्मा शोकित बन्नुहुन्छ तर उहाँ छोडेर जानुहुन्न (एफेसी ४:३०)। जब हामीले पाप गर्दछौं, हामीले ताडना पाउँछौं तर हामी कहिल्यै दोषी ठहरिँदैनौं (१ कोरिन्थी ११:३१-३२)। “अनन्त सुरक्षा” शीर्षक गरेको लेख अध्ययन गर्नुहोस् (wordoftruth.com.np)।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

Print Friendly, PDF & Email