पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ

पाठ ५—पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ

पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ सुन्दर र उत्साहपूर्ण सत्यता हो। यस महत्वपूर्ण सेवकाइलाई बुझ्न नयाँ नियमका धेरै खण्डहरूले हामीलाई सहायता गर्छ:

१ कोरिन्थी ६:१९-२० पढ्नुहोस् र यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: पावलले विश्वासीको शरीरलाई ___________________________ भनी वर्णन गरे। के पावलले कोरिन्थीका विश्वासीहरूले यो सत्यता जानेको चाहे? __________ पवित्र आत्मा कहाँ हुनुहुन्छ (१९ पद)? __________ हामीले मुक्ति पाएको हुनाले, के हामी आफ्नै हौं? _________ हामी कसका हौं? ____________ के हामी आफ्नै निम्ति जिउन स्वतन्त्र छौं (२ कोरिन्थी ५:१५)? __________ हामी किन आफ्नै होइनौं (१ कोरिन्थी ६:२०)? ________________________________________ यो अतुलनीय मूल्य कसले तिरिदिनुभयो (१ पत्रुस १:१८-१९)? _______________ मुक्ति सित्तैंमा पाइन्छ, तर निश्चय पनि यो सस्तो छैन! एउटा बेठीक वाक्यमा गोलो लगाउनुहोस्:

  1. पवित्र आत्मा परमेश्वर हरेक विश्वासीभित्र जिउनुहुन्छ र वास गर्नुहुन्छ।
  2. हरेक विश्वासी मूल्य तिरेर किनिएकजो छ र ऊ पूर्ण रूपमा परमेश्वरको हो।
  3. पवित्र आत्मा पाएको हरेक व्यक्ति पूर्ण रूपमा परमेश्वरको हो।
  4. केही यस्ता विश्वासीहरू छन् जोहरू पूर्ण रूपमा परमेश्वरका हुन्, तर उनीहरूले अहिले सम्म पनि पवित्र आत्मा पाएका छैनन्।

रोमी ८:९ ले सिकाउँछ कि कुनै मानिससँग ख्रीष्टका _________ हुनुहुन्न भने ऊ ___________________________। यसको अर्थ हो यदि कुनै मानिससँग पवित्र ___________ हुनुहुन्न भने, ऊ परमेश्वरको होइन। त्यसैले, हरेक जो साँच्चै ख्रीष्टको हो, ऊभित्र ___________ ______________ वास गर्नुहुन्छ।

ठीक वा बेठीक:

  1. _________ हरेक जो ख्रीष्टको हो, ऊसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।
  2. _________ हरेक साँचो विश्वासीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।
  3. _________ साँचो विश्वासीभित्र पवित्र आत्मा वास नगर्नुभएक हुन सम्भव छ।
  4. _________ कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, ऊ साँचो ख्रीष्टियन होइन।

एफेसी ३:११ मा साँचो मुक्ति पाएको हरेक व्यक्तिक जीवनमा घटेका तीन कुराहरूको बारेमा हामी सिक्न सक्छौं: “उहाँमा नै (१) तिमीहरूले __________को __________ अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको ___________ सुनेपछि भरोसा गर्यौ; उहाँमा नै (२) तिमीहरूले _____________ गरेपछि (३) प्रतिज्ञाको ___________ ___________ले तिमीहरू _________ मारियौ”। अब हामी मुक्तिका यी तीन तत्वहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं:

१.एउटा व्यक्तिले मुक्ति पाउनको निम्ति, उसले सुरुमा स______को व_______ सुन्नुपर्छ जुनचाहिँ उसको मु______को सु__________ (असल खबर) हो (एफेसी १:१३)। बिना विश्वास, के कुनै मानिसले मुक्ति पाउन सक्छ (एफेसी २:८)? __________ विश्वास भनेको परमेश्वरको वचनतर्फ उचित तवरले र सही तरिकाले प्रतिक्रिया दिनु हो। यदि तपाईंले कहिल्यै पनि परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको छैन भने, के तपाईंले त्यसप्रति उचित तरिकाले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्? ___________ के प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा कहिल्यै पनि नसुनेको व्यक्तिले उहाँमाथि विश्वास गर्न सक्छ (रोमी १०:१४)? __________ “यसकारण विश्वास ________द्वारा आउँछ, र __________चाहिँ _____________ _________द्वारा।” (रोमी १०:१७)। त्यसैले, कसैले मुक्ति पाउनको निम्ति, उसले पहिले परमेश्वरको व_________ सु_______ पर्छ।

२.धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छन्, तर, दु:खको कुरा, उनीहरूले कहिल्यै पनि मुक्ति पाउँदैनन्। मानिसले परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन, तर उसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि वि_________ गरेर परमेश्वरको वचनलाई उचित प्रतिकृया पनि दिनुपर्छ (एफेसी १:१३; प्रेरित १६:३१)। पुरुष र स्त्रीहरू, केटा र केटीहरू सबैले एउटै तरिकाले मुक्ति पाउँछन् — उनीहरूले वि_________द्वारा मुक्ति पाउँछन् (एफेसी २:८) तर __________द्वारा होइन (एफेसी २:९)।

३.जब एउटा व्यक्तिले सुसमाचार सुन्छ र ख्रीष्टलाई र केवल उहाँलाई मात्र आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा भरोसा गर्दै प्रतिकृया दिन्छ, तब परमेश्वर उसमा एउटा अति सुन्दर कार्य गर्नुहुन्छ! ऊ प्रतिज्ञाको ____________ ____________ छा_____ मारिन्छ (एफेसी १:१३)। २ कोरिन्थी १:२१-२२ को अनुसार, हामीलाई छाप मार्नुहुने को हुनुहुन्छ? _____________ एफेसी १:१३ हामी कोद्वारा छाप मारिएका छौं? ______________________________________________ त्यसैले छाप मार्नुहुने व्यक्ति पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ (जसले हामीलाई छाप मार्नुभयो) र पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ त्यो छाप हुनुहुन्छ! छाप कहाँ लगाइएको छ (२ कोरिन्थी १:२२)? _____________________________ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पवित्र आत्माले छाप मार्नुभएको छ र यो छाप स्वामित्वको निशान हो!

मानौं कि गोठाला हर्कले उसको भेँडाहरूलाई यो छाप लगायो: (ह)
मानौं कि गोठाला कमलले उसको भेँडाहरूलाई यो छाप लगायो: (क)

तपाईं हिँड्दै जानुहुँदा छालामा (ह) चिन्ह लगाएको एउटा बेवारिसे भेँडा भेट्नुभयो। त्यो कसको भेँडा हो? ______________ तपाईं अझे पर जानुहुँदा तपाईंले अर्को भेँडा भेट्टाउनुहुन्छ। त्यसको शरीरमा ध्यानपूर्वक हेर्दा तपाईंले (क) निशान भेट्टाउनुभयो, त्यो पक्कै पनि कमलको भेँडा हुनुपर्छ। (क) निशान लगाइएको हरेक भेँडा ____________को हुनुपर्छ। यदि तपाईं (ह) निशान लगाइएको भेँडा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्वसाथ भन्नसक्नुहुन्छ, “म जान्दछु म कमलको हुँ। उहाँले मलाई उहाँको व्यक्तिगत छापद्वारा ममा स्वामित्वको निशान लगाउनुभएको छ!”

ख्रीष्टमा भएको विश्वासीमा कसको “निशान” वा छाप लगाइएको छ (एफेसी १:१३)? ________________________________ विश्वासीलाई कसले छाप मार्नुभएको छ (२ कोरिन्थी १:२१-२२)? _____________ त्यसैले विश्वासीले भन्न सक्छ, “म ______________को हुँ भनी मलाई थाह छ किनभने उहाँले मलाई आफ्नो पवित्र ________________ छा_______ लगाउनुभएको छ।” २ तिमोथी २:१९ मा हामी यसरी पढ्छौं: “तरै पनि परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ, जसमा यो _________ लागेको छ: ‘_________ उहाँका ___________ चिन्नुहुन्छ’” जो साँच्चै उहाँका हुन्, उनीहरूलाई उहाँ चिन्नुहुन्छ! के उहाँका साँचो विश्वासीहरू को हुन् भनी उहाँ जान्नुहुन्छ? ___________ कसलाई उहाँले पवित्र आत्माद्वारा छाप लगाउनुभएको छ र कसलाई उहाँले छाप लगाउनुभएको छैन भनी के परमेश्वर जान्नुहुन्छ? __________ तपाईंले अन्य मानिसहरूलाई हेर्नुहुँदा र अवलोकन गर्नुहुँदा, कसभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनी साँच्चै देख्न के तपाईंको निम्ति सम्भव छ? ______ पवित्र आत्मा दृश्यमान हुनुहुन्छ कि अदृश्य हुनुहुन्छ? ____________ त्यसैले, परमेश्वरको छाप दृश्यमान छ कि अदृश्य? _________ तपाईंले मुक्ति पाउनुभएपछि पहिलो पटक जब तपाईंले ऐना हेर्नुभयो, के तपाईंले आफ्नो रूपमा केही खास परिवर्तन देख्नुभयो? ________ के तपाईंले पवित्र आत्मा आफूभित्र जिउनुभएको देख्नुभयो? ________ के तपाईंले प्रकाश १४:११ मा वर्णन गरिएका मानिसहरूमाझैं तपाईंको निधारमा परमेश्वरको नाम लेखिएको देख्नुभयो? ___________

ठीक वा बेठीक जवाफ दिनुहोस्:

__________ विश्वासी पवित्र आत्माद्वारा छाप मारिएको छ, तर परमेश्वरले बाहेक कसैले पनि उक्त छाप देख्न सक्दैन।

__________ पापीले मुक्ति पाएपछि उसको भौतिक शरीरमा ठूला परिवर्तनहरू आउँछन्।

__________ कुन मानिसहरूको हृदयहरूभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनी प्रभुले जान्नुहुन्छ (१ शमूएल १६:७ लाई २ कोरिन्थी १:२२ सित तुलना गर्नुहोस्।)

हामी उहाँका हौँ भनी परमेश्वरले साँच्चै जान्नुहुन्छ, तर हामी प्रभुका हौं भनी अन्य मानिसहरूले कसरी जान्न सक्छन्? यस प्रश्नको जवाफ २ तिमोथी २:१९ को पछिल्लो भागमा पाउन सकिन्छ, “ख्रीष्टको नाम लिने हरेक जन ____________ अलग रहोस्।” यस पद अनुसार, हामी साँचो विश्वासीहरू हौं भनी अन्य मानिसहरूले कसरी जान्न सक्छन्? _________________________________________________________________ केही मानिसहरूले हामीभित्र पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको देख्न नसके तापनि, के उनीहरूले आत्माको फल देख्न सक्छन् (गलाती ५:२२-२३; एफेसी ५:९)? ___________ हामी ख्रीष्टका हौं भनी संसारले कसरी सक्छ (यूहन्ना १३:३५)? ______________________________________________

ठीक वा बेठीक जवाफ दिनुहोस्:

__________ संसारले वास्तवमै विश्वासीभित्र पवित्र आत्मालाई देख्न सक्छ।

__________ संसारले हाम्रो जिउने शैली र व्यवहारहरू देख्न सक्छ र उनीहरूले हाम्रो जीवनमा आत्माको कामहरूका प्रमाण देख्न सक्छ।

__________ साँच्चै पवित्र आत्मा पाएको व्यक्तिले अधर्महरूबाट अलग रहने इच्छा गर्दछ। उसले प्रभुलाई प्रसन्न बनाउन र उहाँको आज्ञा पालन गर्न रुचाउँछ।

__________ कुनै व्यक्ति निरन्तरै पाप र अपराधमा जिइरहेको छ भने ऊ प्रभुको होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ (१ यूहन्ना २:२९; ३:१० सित तुलना गर्नुहोस्)।

__________ कुनै मानिसले आफू ख्रीष्टियन भएको दाबी गर्दछ भने ऊ साँचो विश्वासी हुनैपर्छ। यदि तपाईंले आफूले मुक्ति पाएको छु भनी भन्नुहुन्छ भने तपाईंले साँच्चै मुक्ति पाएको हुनुपर्छ।

एफेसी १:१४ ले हामीलाई सिकाउँछ, कि पवित्र आत्माचाहिँ “किनिएको सम्पत्तिको ______________ समयसम्म हाम्रो पैतृक-सम्पत्तिको __________ (अग्रिम भुक्तानी, धरौटी) हुनुहुन्छ।” यस पदले विश्वासीको अन्तिम छुटकाराको कुरा गरिरहेको छ जुनबेला ऊ सदा-सर्वदाको निम्ति प्रभुसित हुनेछ र उसले फेरी कहिल्यै पाप गर्नेछैन। येशूले हामीलाई कुनै एकदिन उहाँ आफ्ना जनका निम्ति फर्केर आउनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ (हेर्नुहोस् यूहन्ना १४:२-३; रोमी ८:२३)। ख्रीष्टको प्रतिज्ञा सत्य छ भन्ने ग्यारन्टीको निम्ति, पिता परमेश्वरले बैना वा धरौटी स्वरूप हामीलाई आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुभएको छ र एकदिन हाम्रो मुक्ति पूर्ण हुनेछ (फिलिप्पी १:६ सित तुलना गर्नुहोस्)। “जसले हामीमा ______ पनि लगाउनुभएको छ, र ___________को _______ (धरौटी) हाम्रा हृदयहरूमा दिनुभएको छ” (२ कोरिन्थी १:२२)। “अब जसले हामीलाई यही कुराका निम्ति _________ पार्नुभयो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ; उहाँले हामीलाई _______‌___को ________ (धरौटी) पनि दिनुभएको छ” (२ कोरिन्थी ५:५)। “बैना” शब्द बुझ्नलाई मगनी औंठीको विचार गर्नुहोस्। जब एउटा जवान मानिसले आफ्नो प्रियालाई मगनीको औंठी दिँदछ, उक्त औंठीले कुनै एकदिन ऊ त्यस औंठी लगाएकी स्त्रीलाई विवाह गर्न आउनेछ भनी एउटा बैना वा ग्यारन्टीको रूपमा काम गर्दछ। उसले आफ्न दुलहीलाई ग्रहण गर्नेछ र उसितको सुन्दर वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसैले, हामीसँग प_______ आ_______ हुनुभएको तथ्य नै ख्रीष्ट कुनैदिन आफ्नो दुलहीलाई लिनलाई आउनुहुनेछ भन्ने कुराको ग्यारन्टी हो (यूहन्ना १४:१-३)। हामी उहाँसँग आमने सामने हुँदा (१ थेस्सलोनिकी ४:१६-१८) त्यसदिन वर्तमान समयमा भएको हाम्रो आनन्दमय सम्बन्ध भन्दा पनि अझै नजिकको र निकै महान् सम्बन्ध हुनेछ (फिलिप्पी १:२१-२३; २ कोरिन्थी ५:८; १ यूहन्ना ३:१-३)।

ठीक कि बेठीक:

__________ पवित्र आत्मा अहिले हामीसँग हुनुभएको तथ्यले एकदिन हाम्रो मुक्ति पूर्ण हुनेछ र हामी प्रभुसँग रहनेछौं भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। छाप लगाइएका सबैजना सदाका निम्ति मुक्त गराइनेछन्!

__________ हामीले पाप नगरून्जेल सम्मको निम्ति हामी पवित्र आत्माले छाप मारिएका छौं (एफेसी ४:३०)।

__________ विश्वासीको जीवनमा भएको पापको कारणले उसले पवित्र आत्मा शोकित र दु:खित तुल्याउन सम्भव छ (एफेसी ४:३०)।

__________ जब विश्वासीले पाप गर्दछ, पवित्र आत्माले उसलाई छोडिदिनुहुन्छ र उसलाई त्याग्नुहुन्छ (एफेसी ४:३०; यूहन्ना १४:१६-१७)।

__________ उहाँ हामीभित्र रहनुभएको होस् र सदाको निम्ति हामीसँग जिउनुभएको होस् भनेर पिता परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ (यूहन्ना १४:१६)।

__________ मुक्ति पाएको मानिसले पवित्र आत्मालाई गुमाउन सक्छ र उसको छाप मेटिनसक्छ

__________ पवित्र आत्माले कहिलेकसो विश्वासीलाई छोड्नुहुन्छ (यूहन्ना १४:१६; हिब्रू १३:५)।

__________ साँचो विश्वासीको छाप मेटिनु सम्भव छ।

__________ कुनै मानिसले आफू ख्रीष्टियन भएको दाबी गर्दछ भने, उसले यो बुझ्नुपर्छ कि उसले साँच्चै मुक्ति पाएको छ र साँच्चै उसको जीवन शैलिद्वारा ऊ छाप मारिएको छ (२ तिमोथी २:१९)।

व्याभारिक दृष्टान्त

खाममा छाप लगाइएको हुन्छ। छापको उद्देश्य उक्त खाममा भएका कुराहरू गन्तव्य स्थानमा कुशलतापूर्वक पुगोस् भन्ने हेतुले सुरक्षित राख्नु र बाहिर खस्नबाट जोगानु हो।

खामको चित्र

परमेश्वरले आफ्ना हरेक सन्तानहरूमा गन्तव्य स्थानको छाप लगाइसक्नुभएको छ, यस्तो स्थान जुनचाहिँ “_____________ सुरक्षित राखिएको छ” (१ पत्रुस १:४)। परमेश्वरले हरेक विश्वासी उसको अन्तिम गन्तव्य स्थानमा सुरक्षित पुगेको निश्चित गर्नुहुनेछ। हामी त्यहाँ पुग्नेछौं भन्ने कुराको पवित्र आत्मा “छाप” वा ग्यारन्टी हुनुहुन्छ।

एउटा सामान्य किसिमको खाम लिनुहोस्। एउटा कागजको टुक्रामा आफ्नो तस्वीर बनाउनुहोस्। तपाईं ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी हामी मानिलिन्छौं। तपाईंले त्यस तस्वीरमा आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो कागजलाई पट्याउनुहोस् र खामभित्र राख्नुहोस्। खामको मुखलाई टाँसेर बन्द गर्नुहोस् र यसमा सुरक्षित साथ छाप लगाउनुहोस्। खामको पछाडि यस्तो लेख्नुहोस्:

“म ख्रीष्टको किनिएको सम्पत्ति हुँ।
पवित्र आत्मा छाप हुनुहुन्छ
र उहाँको कारणले म सुरक्षित छु।”

खामको अगाडि गन्तव्य स्थान लेख्नुहोस्:

पिताको घरमा (यूहन्ना १४:१-३)
तेस्रो स्वर्गमा अवस्थित

पठाउने व्यक्तिको विवरणमा लेख्नुहोस्:

मालिक, उद्धारकर्ताको तर्फबाट
प्रभु येशू ख्रीष्ट,
जसले मलाई किन्नुभयो

स्ट्याम्प लगाउने ठाउँमा:

ख्रीष्टको
रगतद्वारा
पूरा मूल्य चुक्ता

व्याभारिक दृष्टान्तले यस पाठको केही सत्यताहरूलाई राम्ररी सिकाउनेछ।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

Print Friendly, PDF & Email