किन सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ? – भाग २

किन सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ? – भाग २

 

(२) सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ किनकि सबै मानिसहरू दुष्ट छन्

 

१) यर्मिया १७:९-१०

“मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा __________ हुन्छ, र त्यसलाई __________ पार्न सकिँदैन।” हाम्रो भयङ्कर दुष्टताको कारण परमेश्वर हामीलाई उपचारै नलाग्ने प्राणघातक रोगले ग्रस्त मानिससित तुलना गर्नुहुन्छ। यो रोग क्यान्सर वा कुष्ठरोगभन्दा पनि अति नै डरलाग्दो रोग हो। यो नम्बर १ प्राणघातक रोग हो, पाप!!

२) मर्कूस ७:२०-२३

यो भनाइ प्रभु येशू ख्रीष्टको हो। के प्रभु येशू यर्मिया १७:९ सित सहमत हुनुहुन्छ? ____________________। प्रभु येशूको भनाइअनुसार (मर्कूस ७:२०-२३) मानिसको हृदय मौलिक रूपमा खराब छ कि असल? ____________। हाम्रो भित्रबाट निस्केर आउने ६ ओटा कुराहरूलेख्‍नुहोस् जसले हाम्रो हृदय दुष्ट र रोगी छ भन्ने प्रमाण दिन्छ (मर्कूस ७:२१-२२):

(१) ______________________ (४) ______________________
(२) ______________________ (५) ______________________
(३) ______________________ (६) ______________________

मर्कूस ७:२३ मा येशूले यी कुराहरू ______________ कुराहरू हुन् भनी भन्नुभयो। मर्कूस ७:२१-२२ अनुसार मानिसको मूल समस्या के हो? सही उत्तरलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

(१) गाँस (४) भ्रष्टाचारी सरकार
(२) बास (५) वातावरणीय प्रदुषण
(३) युद्घ (६) एक दुष्ट र दुषित हृदय

३) मत्ती ७:९-११

यी पदहरूअनुसार, प्रभु येशूले मानिसहरू असल छन् भनी भन्नुभयो कि दुष्ट? __________। यी पदहरू (विशेष गरी ११ औं पद) अनुसार, के एउटा दुष्ट मानिसले असल कामहरू गर्न सक्छ? __________________। तसर्थ, कसैले असल र दयालु काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति दुष्ट होइन भन्न मिल्छ? ______________।

(३) सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ किनकि सबै मानिसहरू हराएका छन्

 

१) लूका १९:१०

आफूले खोज्न र मुक्त गर्न आउनुभएका मानिसहरू कस्ता मानिसहरू हुन् भनी प्रभु येशूले भन्नुभयो? ______________________।

२) यशैया ५३:६

यस पदमा यशैया भन्छन्, हामी हराएका ________________ जस्तै छौं। यशैया ५३:६ अनुसार हामीहरूमध्ये कतिजना परमेश्वरदेखि बरालिएका र भौंतारिएर टाढा पुगेका रहेछौं? __________। यशैया ५३:६ मा हामी सिक्छौं कि परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नुको सट्टा हामी सबै नै ______________ बाटोतिर लागेका छौं र न्यायकर्ता २१:२५ मा हामी सिक्छौं कि हरेक मानिसले ____________ ____________ जे ठीक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो। मत्ती १०:६ मा परमेश्वरले यहूदीहरूलाई “इस्राएलका घरानाका __________________ __________________ भनी बयान गर्नुभयो। मत्ती ९:३६ मा मानिसका भीडहरूलाई देखेर प्रभु दयाले भरिनुभयो किनकि “तिनीहरू ____________ नभएका ________________ झैं क्लान्त भएका र ____________ पारिएका थिए।” १ पत्रुस २:२५ मा मुक्ति पाउनभन्दा अघि हामी कस्ता थियौं भनी बयान गरिएको छ? __________________________________________। मुक्ति पाएपछि हामी कसकहाँ फर्केकाछौं (१ पत्रुस २:२५)? __________________________________________________ ________________________। यूहन्ना १०:११ र भजनसंग्रह २३:१ पढ्नुहोस्। हाम्रा प्राणहरूका गोठाला र अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? ________________। (शब्दार्थ: ग्रीक भाषामा “अध्यक्ष” (एपिस्कोपस्) = हामीलाई खतरादेखि जोगाउन हाम्रो हेरविचार र रेखदेख गर्ने व्यक्ति, एक “निरिक्षक”)

(४) सबै मानिसहरूलाई मुक्तिको खाँचो छ किनकि सबै नै मरेका छन्

 

१) उत्पत्ति २:१७

उसले प्रतिबन्धित फल खाएमा आदमलाई के हुनेछ भनी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो? ________________________________________________। त्यो कहिले हुनेछ भनी परमेश्वरले भन्नुभयो? ________________________________। फल खाएकै दिनमा के आदम शारीरिकरूपमा मरे? उत्पत्ति ५:३-५ पढेर यस प्रश्‍नको जवाफ पत्ता लगाउनुहोस्: ________________। यसकारण उत्पत्ति २:१७ मा के परमेश्वरले शारीरिक मृत्युकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? ______________________। उत्पत्ति २:२५ र ३:६-७ पढ्नुहोस्। आदम र हवाले पाप गरेपछि के उनीहरूमा कुनै परिवर्तन आयो? ____________। उत्पत्ति ३:१९ अनुसार के शारीरिक मृत्यु पनि आदमको पापकै कारण आइपरेको एउटा श्राप हो? ____________।)

२) एफेसी २:१

मुक्ति पाउन अघि हामी ________________ र ________मा ____________ थियौं (एफेसी २:५ र कलस्सी २:१३ मा पनि हेर्नुहोस्)।

३) यूहन्ना ५:२४

मुक्ति पाएकै घडी एक व्यक्ति __________बाट ____________मा र्सदछ (१ यूहन्ना ३:१४)। तसर्थ, मुक्ति पाउन अघि एक व्यक्ति ____________ हुन्छ। यूहन्ना ६:४७ अनुसार, एउटा मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने बित्तिकै उसले के पाउँछ? ______________ ____________। तसर्थ, मुक्ति नपाएको मानिस आत्मिक रूपमा मरेको हुन्छ किनकि उसँग ____________ छैन। एफेसी ४:१७-१८ मा हामी सिक्छौं, मुक्ति नपाएका मानिसहरू ____________________को ____________बाट बिराना (अलग) भएका हुन्छन्। तसर्थ, मरेको मानिस (एफेसी २:१) त्यो हो जोसँग परमेश्वरको जीवन छैन। मुक्ति पाएकै घडी ऊ जिउँदो बनाइन्छ (एफेसी २:५)। १ यूहन्ना ५:११ अनुसार अनन्त जीवन कहाँ पाइन्छ? ____________ ______________। १ यूहन्ना ५:१२ पढ्नुहोस्। यदि एउटा व्यक्तिसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट उसको मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा हुनुहुन्छ भने, उसँग के पनि हुँदछ? ____________। जोसँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न ऊसँग ____________ छैन। यदि एउटा व्यक्तिमा जीवन छैन भने ऊ मरेको छ ! त्यसैले हामी भन्न सक्छौं कि जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न, त्यो व्यक्ति ____________ छ। यूहन्ना १७:३ मा अनन्त जीवन वास्तवमा के हो भनी येशूले भन्नुभयो? _____________________________________________________। यसकारण जसले पिता र पुत्रलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैन त्यस व्यक्तिसँग ______________ ____________ छैन। यसैले हामी भन्न सक्छौं कि जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन त्यो व्यक्ति ____________ छ।

४) यूहन्ना ३:१४-१६, यूहन्ना ५:२४ र यूहन्ना ६:४७

मरेका मानिसहरूले जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ? ___________________________________________ _____________________________________________।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

Print Friendly, PDF & Email