सुसमाचारका चार आधारभूत तथ्यहरू

सुसमाचारका चार आधारभूत तथ्यहरू

 

ख्रीष्ट मर्नु किन आवश्यक थियो?

मत्ती १६:२१ मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, उहाँलाई यरुशलेम जानु आ________________ छ। उहाँले अनेकौं __________ ____________, ____________ र तेस्रो दिनमा ____________________ आवश्यक छ भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। के येशूले आफ्नो मृत्यु आवश्यक छ भनेर सोच्नुभएको थियो? ____________________। पद २२ पढ्नुहोस्। त्यसबेला पत्रुसले येशू मर्न आवश्यक छ भनी विश्वास गरे? __________________। ख्रीष्टको कुरा काट्न पत्रुसलाई कसले उक्सायो (पद २३)? ________________।

यूहन्ना १०:११-१८ अध्ययन गरौं। पद ११ अनुसार येशूले आफ्नो प्राण स्वेच्छापूर्वक अर्पण गर्नुभएको थियो कि उहाँको प्राणलाई अरुहरूले उहाँबाट खोसेका थिए? _________________________________________________________। पद १५ मा येशूले भन्नुभयो, “म भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण ____________ ________।” परमेश्वरको पुत्रको प्राणलाई कसले खोसेर लैजान सक्यो? ____________________________________। कसले आफ्नो प्राण स्वेच्छापूर्वक क्रूसमा दिनुभयो? ________________________। लूका ४:२८-३० पढ्नुहोस्। क्रोधित भीडले येशूलाई मार्न खोज्दा त्यहाँ के भएको थियो (पद ३०)? ___________________________________________________। क्रूसमा उहाँको मर्ने समय आउन अघि नै के प्रभुका शत्रुहरूले उहाँलाई मार्न सक्थे? ______________। मत्ती २६:४७-५४। हामी पद ५३ मा सिक्छौं, येशूले त्यस घडी एउटा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्थ्यो अनि पिताले उहाँलाई ___________________________________________ दिनुहुनेथ्यो। ती स्वर्गदूतहरूले येशूलाई उहाँका शत्रुहरूबाट सजिलै बचाउन सक्थे। (टिप्पणी: एउटा रोमी पल्टनमा ३००० देखि ६००० जवानसम्म हुन्थे)। के येशूले यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो? ____________________। युहन्ना १८:२-६ पढ्नुहोस्। जब येशूले “म उही हुँ” भन्नुभयो, तब अफिसरहरूको जत्थालाई के भयो? ____________________________________________ __________________________________________। उसो भए उक्त परिस्थितिको नियन्त्रण वास्तवमा कसको हातमा थियो: अफिसरहरूको हातमा कि परमेश्वरको पुत्रको हातमा? ________________________________________।

यूहन्ना ३:१४ पढ्नुहोस्। के मानिसका पुत्र क्रूसमा उचालिनु आवश्यक थियो? __________। मानिसका पुत्र क्रूसमा (सही उत्तरमा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्):

(क) उचालिनु राम्रो हुन्थ्यो(ग) उचालिन सक्नुहुन्थ्यो
(ख) उचालिनैपर्थ्यो(घ) उचालिन सम्भव थियो

हामीले देख्यौं कि येशू क्रूसमा मर्नु अपरिहार्य थियो। हामीले अब यो जान्न आवश्यक छ: उहाँ मर्नै पर्ने कारण के थियो त? प्रभु येशू मर्न किन आवश्यक थियो भनी बुझ्न हामीले सुसमाचारका चारओटा आधारभूत तथ्यहरूलाई अध्ययन गर्नेछौं।

सुसमाचारका चार आधारभूत तथ्यहरू

तथ्य १ — परमेश्वरका सामु सबै मानिस दोषी छन्।

रोमी ३:१९ “कि __________ मुख चुप रहोस् र __________ संसार ______________________को सामु __________ ठहरियोस्।” हामीले अघि नै अध्ययन गरिसकेका छौं कि सबै मानिस पापी र दुष्ट छन् (पाठ २-३ हेर्नुहोस्)। हामी धर्मी न्यायधीश अर्थात् परमेश्वरका सामु कस्तो फैसला पाउन योग्यका छौं? “दोषी” कि “निर्दोष”? ________________।

तथ्य २ — हाम्रो दोषको कारण त्यहाँ एउटा दण्ड छ।

हामी दोषी मात्र छैनौ, हाम्रो निम्ति त्यहाँ एउटा दण्ड पनि छ! इजकिएल १८:४ मा हामी सिक्छौं कि जसले पाप गर्छ त्यो ______________। त्यसैले हाम्रो पापको कारण हामीले पाउनुपर्ने दण्ड के हो? निम्नमध्ये एउटामा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

(क) रु ५०,००० जरीवाना(ग) कारागारमा ५ हप्‍ता
(ख) कारागारमा १० वर्ष(घ) मृत्यु दण्ड

मेरो पापले गर्दा मैले __________ दण्ड पाउनु पर्छ। उत्पत्ति २:१७ मा हामीले देख्यौं आदमको पापको दण्ड पनि __________ दण्ड नै थियो। पापको ज्याला के हो (रोमी ६:२३)? __________। यदि तपाईंले दिनको रु १०० को दरमा एक हप्‍तासम्म काम गर्नुभयो भने, एक हप्‍तामा तपाईंले पाउनु पर्ने रकम कति हो? ______________। तपाईंको मालिक इमानदार छ भने, तपाईंको एक हप्‍ताको ज्याला कति हुनेछ? ______________। परमेश्वर पूर्ण रूपले निष्पक्ष र न्यायोचित हुनुहुन्छ। हाम्रो ____________ले गर्दा हामी मृत्यु दण्डको योग्य छौं। हामीले आफ्नो निम्ति __________ दण्ड कमाएका छौं। हरेक दिन हामी पापमा हिँड्डुल गर्ने क्रममा हामीले कस्ता-कस्ता कामहरू गरेका छौं सो कुरा धर्मी न्यायकर्ता परमेश्वरले जान्नुभएको छ अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ कि __________को ज्याला __________ हो।

यो मृत्यु दण्ड वास्तवमा के हो?

हामीले याद गर्नुपर्छ यो मृत्यु (रोमी ६:२३) शारीरिक मृत्यु भन्दा बढी हो, यद्यपि शारीरिक मृत्यु पनि पापको परिणामहरूमध्ये एउटा हो (उत्पत्ति ३:१९)। पापको दण्डस्वरूप दिइने मृत्यु दण्डमा खास गरी दुइटा कुराहरू समावेश हुन्छन्: १) परमेश्वरबाट अलग हुनु २) परमेश्वरबाट दण्ड भोग्नु। दुष्टहरूले परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने दण्डको बारेमा निम्न पदहरूले बताउँछन्। परमेश्वरबाट अलग हुनुपर्ने र परमेश्वरबाट दण्ड भोग्नुपर्ने, यी दुई तथ्यहरूलाई जनाउने वाक्यखण्डहरूलाई यी पदहरूबाट छुट्टयाएर खालि ठाउँमा लेख्‍नुहोस्।

२ थेस्सलोनिकी १:९

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

मत्ती २५:४१

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

मत्ती २५:४६

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

प्रकाश २०:१५

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

मत्ती ७:२३

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

नरक कसको निम्ति तयार पारिएको थियो? _______________________________ __________________। दुष्टले कस्तो खालको दण्ड भोग्नेछ (मत्ती २५:४६)? ____________। प्रकाश २०:१४ मा हामी सिक्छौं परमेश्वरबाट अनन्तको लागि अलग हुने कार्यलाई __________ मृत्युको संज्ञा दिइएको छ। प्रकाश २०:१५ अनुसार जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको नपाइएकाहरूलाई के हुनेछ? ____________________________________________________________________। प्रकाश २१:८ मा आगोको झीललाई __________ __________को संज्ञा दिइएको छ।

तथ्य ३ — उक्त दण्ड लागु गरिनै पर्छ

धर्मी न्यायकर्ता परमेश्वरले यस्तो भन्न सक्नुहुन्न, “तिमीले मृत्यु दण्ड भोग्नु पर्ने त हो, तर म एक कृपालु परमेश्वर भएको हुनाले म यसलाई बिर्सिदिनेछु र तिमीलाई बाँच्न दिनेछु!” यदि परमेश्वरले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने, एकातिर उहाँ कृपालु त ठहरिनुहोला, तर अर्कोतिर उहाँ न्यायी, पवित्र र धर्मी ठहरिनुहुन्न! कुनै मानव न्यायधीशले एक अपराधीलाई यसरी भनेको कल्पना गर्नुहोस् त, “मलाई थाह छ तिमीले त्यो बैङ्क लुटेका हौ र काउन्टरको खजाञ्चीको हत्या गरेका हौ, तर म अति दयालु भएको हुनाले म यो घटना नभएझैं सब बिर्सिदिनेछु र तिमीलाई त्यत्तिकै छाडिदिनेछु।” के त्यस्तो न्यायधीशले साँचो न्याय गरिरहेको ठहरिन्छ? ________________। के दोषी व्यक्तिहरू दण्डका योग्य हुन्छन्? ________________। रोमी ३:१९ र ३:२३ अनुसार, के तपाईं एक दोषी व्यक्ति हुनुहुन्छ? ________। के तपाईंले दण्ड पाउनु पर्ने हो? ______। तपाईंले पाउनु पर्ने दण्ड के हो? ________________________________। व्यवस्था २५:१-२ पढ्नुहोस्। यदि कुनै व्यक्ति निर्दोष छ भने न्यायकर्ताले उसलाई धर्मी ठहराउनुपर्छ (ऊ निर्दोष भएको घोषणा गर्नुपर्छ)। यदि ऊ निर्दोष छ भने न्यायकर्ताले भन्नुपर्छ, “तिमी दोषी छैनौ!” यदि ऊ दोषी छ भने उसलाई दोषी ठहर्‍याइनु पर्छ। व्यवस्था २५:२ पढ्नुहोस्। यदि त्यो दोषी मानिस कोर्रा खान योग्य छ भने, के न्यायकर्ताले उसलाई दण्डबिना जान दिनुहुन्छ? ______________।

स्मरण रहोस्, परमेश्वर सिद्ध न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। के परमेश्वर कहिल्यै अन्याय गर्नुहुन्छ? ______________। के परमेश्वर कहिल्यै गलती गर्नुहुन्छ? ______________। के परमेश्वरले सबै कुरा देख्‍नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ? ________________। के परमेश्वरलाई सबै तथ्यहरू थाह छ? ______। के परमेश्वर कहिल्यै बेठीक गर्नुहुन्छ? ____________। के परमेश्वर कहिल्यै अधर्म गर्नुहुन्छ? ____________। परमेश्वरले देख्‍न नसक्ने कुनै अपराध छ? ________। परमेश्वरको नजरबाट कुनै कुरा लुकेको हुन्छ (हिब्रू ४:१३)? __________। परमेश्वरको फैसला कहिल्यै गलत हुन्छ? ____________। तसर्थ सिद्ध न्यायकर्ता परमेश्वरले तपाईंलाई हेर्दा, कस्तो फैसला गर्नु्हुन्छ होला (पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस्)? __________________________________। यस फैसलाको आधारमा तपाईंको दण्ड के हुनु पर्ने हो (दोश्रो चित्रमा हेर्नुहोस्)? ______________________________________।

तथ्य ४ — ख्रीष्टले हाम्रो सट्टामा दण्ड भोग्नुभयो!

हामी ______ दण्डको योग्य छौं र यो दण्ड पूरा __________! हामी सबै दोषी ठहरिएका पापीहरू हौं जसको उचित सजायचाहिँ अनन्त मृत्यु हो जसको कार्यान्वयन आगोको झीलमा हुन्छ जसलाई ______ ______ भनिन्छ (प्रकाश २०:१४ र २१:८)। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभयो (यूहन्ना ३:१७ पढ्नुहोस्), संसारलाई ______ ठहराउनका निम्ति होइन तर संसारले उहाँद्वारा ______ पाओस् भनेर। प्रभु येशू मेरो निम्ति मृत्यु दण्ड भोग्न आउनुभयो! उहाँले मेरो दण्ड-स्थान लिनुभयो र उहाँ मेरो लागि मर्नुभयो!

१ कोरिन्थी १५:३ अनुसार प्रभु येशूले तपाईंको निम्ति के गरिदिनुभयो? ____________________________ ________________________________। मैले पाउनु पर्ने मृत्यु दण्ड येशूले भोगिदिनुभयो! रोमी ५:६ अनुसार ख्रीष्ट कस्तो खालका मानिसहरूका लागि मर्नुभयो? ________________________________। रोमी ५:८ बाट हामी सिक्छौं कि हामी __________ हुँदा-हुँदै ख्रीष्ट __________ निम्ति ____________________। गलाती १:४ अनुसार ख्रीष्टले कसका पापहरूका निम्ति आफैलाई दिइहाल्नुभयो? ____________। तसर्थ हाम्रा पापहरूको दण्ड कसले भोग्नुभयो? __________________। हाम्रो पापहरूको दण्ड भोग्न को योग्य थियो? ____________। कसले त्यो दण्ड भोगिदिनुभयो यद्यपि उहाँ आफैं उक्त दण्डको योग्य हुनुहुन्नथ्यो? ______________________। ख्रीष्टले कसका पापहरू आफ्नो शरीरमा क्रूसमाथि बोक्नुभयो? ______________। पापहरूका निम्ति ख्रीष्टले कतिपल्ट दुःख भोग्नुभयो? (१ पत्रुस ३:१८)? ______________। त्यसैले ख्रीष्टलाई फेरि क्रूसमा मर्नु आवश्यक छ? __________। यस पदमा बताइएको धर्मी व्यक्ति को हुनुहुन्छ? __________________। अधर्मीहरूचाहिँ को हुन्? ______________। ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो, हामीलाई ____________________कहाँ __________________लाई। २ कोरिन्थी ५:२१ पढ्नुहोस्। कसले पापै जान्नुहुन्नथ्यो? ______________________। को हाम्रा निम्ति पाप तुल्याइनुभयो? ____________________। उहाँ के कारणले पाप तुल्याइनुभयो? ___________________ ___________________________________________________।

यशैया ५३ पढ्नुहोस् र ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभएको कुरा बताउने पदहरूलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

तलका भनाइहरू ठीक या बेठीक हुन सक्छन्। ठीक भनाइको अगाडि “ठी” र बेठीक भनाइको अगाडि “बे” लेख्‍नुहोस्:

 1. ______ ख्रीष्टका शत्रुहरूले उहाँलाई कुनै पनि बेला मार्न सक्थे।
 2. ______ येशूले स्वेच्छापूर्वक आफ्नो प्राण क्रूसमा अर्पण गर्नुभयो।
 3. ______ हाम्रो मुक्ति सम्भव तुल्याउन ख्रीष्ट मर्नु अपरिहार्य (आवश्यक) थियो।
 4. ______ पत्रुसले ख्रीष्ट मारिनुभएको देख्‍न चाहेनन्।
 5. ______ सारा संसारका धर्मी न्यायकर्ताले तपाईंलाई जाँच्नु भएपछि यस्तो फैसला गर्नुहुनेछ: “यो व्यक्ति निर्दोष छ!”
 6. ______ परमेश्वरका सामु सबै दोषी छन्, तर परमेश्वर प्रेमिलो र दयालु हुनुभएकाले, हाम्रो दोषको खातिर त्यहाँ कुनै दण्ड हुनेछैन।
 7. ______ पापको ज्यालास्वरूप हामी सित्तैंमा स्वर्ग जान पाउनेछौं।
 8. ______ मृत्यु दण्ड भनेको हामी केवल शारीरिक रूपमा मात्र मर्नेछौं।
 9. ______ एक पवित्र परमेश्वरले पापको इन्साफ गर्नुपर्छ र पापको खातिर दण्ड दिनुपर्छ।
 10. ______ सबैले आगोको झीलमा अनन्तकाल बिताउनेछन्।
 11. ______ कसैले पनि आगोको झीलमा अनन्तकाल बिताउनेछैन।
 12. ______ आगोको झीललाई दोस्रो मृत्यु भनिन्छ जहाँ पुग्नेहरूले पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग भई अनन्त दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ।
 13. ______ एक निष्पक्ष र धर्मी न्यायधीश त्यो हो जसले अपराधीलाई दण्ड दिँदैन।
 14. ______ परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन नै आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभयो।
 15. ______ येशू मेरो स्थानमा मरिदिनुभयो भन्नु उहाँ मेरो लागि मर्नुभयो भन्नु हो।
 16. ______ येशू जो धर्मी हुनुहुन्थ्यो, म अधर्मीको निम्ति मर्नुभयो।
 17. ______ म बचाइयोस् भन्ने हेतुले येशू मर्नुभयो!
 18. ______ परमेश्वरले हाम्रा पापहरूलाई बिर्सिदिएर नै हामीप्रति आफ्नो महान् प्रेम प्रकट गर्नुभयो।
 19. ______ परमेश्वरले हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्न आफ्नो पुत्रलाई पठाएर नै हामीप्रति आफ्नो महान् प्रेम प्रकट गर्नुभयो।
 20. ______ मेरा पापहरूका निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्यु दण्ड भोगिदिनुभयो भनी म आफ्नो सारा हृदयले विश्वास गर्दछु। उहाँले मेरा निम्ति क्रूसमा जे गरिदिनुभयो त्यसका निम्ति म सदा-सर्वदा धन्यवादी हुनेछु।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

Print Friendly, PDF & Email