मुक्ति पाउन कत्तिको सजिलो छ?

मुक्ति पाउन कत्तिको सजिलो छ?

 

१) मुक्ति पाउन, एउटा उपहार पाउन जत्तिकै सजिलो छ (यूहन्ना १:१२)

एफेसी २:८ अनुसार मुक्ति ____________________को __________ हो। कसैले तपाईंलाई एउटा उपहार दिन्छ भने के तपाईंले त्यसको निम्ति दाम तिर्नुपर्छ? ______________। यसैले मुक्तिको निम्ति हामीले दाम तिर्नुपर्छ? ______________। हाम्रो मुक्तिको निम्ति कसले दाम तिर्नुभयो (१ कोरिन्थी ६:२० र १ पत्रुस १:१८-१९ पढ्नुहोस्)? ____________________________। रोमी ६:२३ अनुसार परमेश्वरको वरदान के हो? ____________________________________________________। मुक्ति पाउन एउटा उपहार पाउन जत्तिकै सजिलो छ! हामीले यसको निम्ति काम गर्न सक्दैनौं! हामीले यसको दाम तिर्न सक्दैनौं! तुलना गर्नुहोस्, प्रेरित ८:१८-२०)। यो हाम्रो आफ्नै शक्तिले कमाउन सक्दैनौं! हामी यसलाई केवल ग्रहण गर्न सक्छौं! परमेश्वरको सित्तैंको वरदान अनन्त जीवन केवल ____________ ____________मा मात्र पाउन सकिन्छ (१ यूहन्ना ५:११)।

१ यूहन्ना ५:११-१२ अनुसार कसैसँग परमेश्वरको उपहार हुनलाई उसँग परमेश्वरको ____________ पनि हुनैपर्छ। यसैले, मुक्ति पाउनलाई त्यस पापीले एक व्यक्तिलाई ग्रहण गर्नुपर्छ! यूहन्ना ३:१६ अनुसार संसारलाई परमेश्वरको प्रेमको उपहार के हो? ______________________________ (शब्दार्थ: ग्रीक भाषामा “एकमात्र जन्माइएको” = “अद्वित्तीय”; अर्थात्, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको अद्वित्तीय पुत्र हुनुहुन्छ)। यूहन्ना १:१२ अनुसार परमेश्वरका सन्तान बन्नलाई हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ____________ गर्नुपर्छ! परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई अनमोल उपहारको रूपमा दिनुभयो यसका निम्ति हामीले उहाँलाई कहिल्यै सट्टाभर्ना तिर्न सक्दैनौं, उहाँले जे गर्नुभयो त्यसको निम्ति आभारी बन्दै परमेश्वरलाई के भन्न सक्छौं (२ कोरिन्थी ९:१५)? ________________________________।

२) मुक्ति पाउन, पिउन र खान जत्तिकै सजिलो छ (यूहन्ना ६:३५)

यूहन्ना ६:३५ पढ्नुहोस्। जीवनको रोटी को हुनुहुन्छ? ________________________। विश्वासमा येशूकहाँ आउने व्यक्ति कहिल्यै ____________________छैन र उहाँमाथि ________________ गर्ने व्यक्ति कहिल्यै ____________________छैन। प्रभुले यहाँ शारीरिक भोकको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि आत्मिक? ______________। यूहन्ना ६:५४ लाई यूहन्ना ६:४०,४७ सँग तुलना गर्नुहोस्। यी पदहरू अनुसार ख्रीष्टको शरीर खानु र उहाँको रगत पिउनुको अर्थ के हो? ठीक उत्तरमा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

क) यसको मतलव हामी मान्छेको मासु खाने बन्नुपर्छ।

ख) यसको मतलव प्रभु-भोज लिँदा हामीहरू ख्रीष्टलाई नै खान्छौं।

ग) यसको मतलव यो हो कि येशू ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नुहुँदा उहाँले आफ्नो पापरहित शरीर र अनमोल रगत हाम्रा पापहरूका निम्ति दिनुभयो भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ।

यूहन्ना ४:९-१४ पढ्नुहोस्। हामीले दिनदिनै पिउने पानीले केही समयको लागि हाम्रो शारीरिक तिर्खालाई मेट्न सक्छ, तर हाम्रा सबैभन्दा गहिरा आत्मिक खाँचोहरूलाई तृप्त पार्ने जिउँदो पानी दिन सक्ने एउटै मात्र व्यक्ति को हुनुहुन्छ? ________________________। एउटा मानिसले एक कचौरा पानी लिन र त्यसबाट पिउन जत्तिको सजिलो छ, येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो एकमात्र मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्न पनि त्यत्तिकै सजिलो छ

३) मुक्ति पाउन, एउटा ढोकाभित्र पस्न जत्तिकै सजिलो छ (यूहन्ना १०:९)

मुक्ति पाउन एउटा व्यक्तिले कुनचाहिँ ढोकाभित्र पस्नु पर्छ (यूहन्ना १०:९)? ____________________। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुचाहिँ एउटा ढोकाभित्र पस्न जत्तिकै सजिलो छ तैपनि मत्ती ७:१३-१४ पढ्दा हामी थाह पाउँछौं कि ____________ मात्र त्यो ढोकाभित्र पस्दछन्!

४) मुक्ति पाउन, एउटा ढोका खोल्न जत्तिकै सजिलो छ (प्रकाश ३:२०)

प्रकाश ३:२० पढ्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्ट ढोकामा उभिएर के गर्दै हुनुहुन्छ? ________________________ __________। उहाँ के भित्र आउन चाहनुहुन्छ होला? ____________________। यस पदअनुसार पापीले गर्नुपर्ने दुइटा कामहरू के-के हुन्?

१) ____________________________________________________
२) ____________________________________________________

यी दुइटा कामहरू गर्ने व्यक्तिलाई ख्रीष्टको के प्रतिज्ञा छ? _____________________________ ____________________________________________________। (शब्दार्थ: “भोज खानु” भन्ने वाक्यांशले प्रभु येशूसित हुने विश्वासीको घनिष्ट सङ्गतिको बयान गर्दछ)। मुक्तिको निम्ति उहाँसँग पुकारा गर्ने हरेकलाई बचाउन प्रभु येशू तत्पर र इच्छुक हुनुहुन्छ (रोमी १०:१३)।

५) मुक्ति पाउन, हेर्न जत्तिकै सजिलो छ (यूहन्ना ३:१४-१५)

गन्ती २१:४-९ पढ्नुहोस्। पद ४-५ अनुसार इस्राएलीहरू परमप्रभुमाथि भरोसा गरिरहेका र धन्यवादी भइराखेका थिए कि आफ्ना समस्याहरूमा गनगनाइरहेका थिए? _________________ ______________। पद ६ अनुसार अविश्वासको कारण इस्राएलीहरूले परमप्रभुबाट कस्तो दण्ड पाए? __________________ _______________________________________________________________________। पद ८ मा परमप्रभुले मोशालाई के बनाउन आदेश दिनुभयो? ___________________________ _______________________________________। त्यो बनाइएपछि त्यसलाई एउटा ______________मा झुण्डयाइनुपर्थ्यो। र्सपको टोकाइबाट निको हुन मानिसहरूले के गर्नुपर्थ्यो? ________________________________। पद ९ बाट हामी सिक्छौं कि पित्तले साँपलाई हेर्ने जति ________________।

यूहन्ना ३:१४-१५। पित्तले साँपलाई हेर्नेहरू सबै बाँचे! क्रूसमा उठाइनुभएको मानिसका पुत्रलाई हेर्नेहरू पनि सबै बाँच्नेछन्। जब कुनै मानिसले कलवरी क्रूसलाई साँचो विश्वासको आँखाले हेदछ, त्यो मानिस ____________ हुँदैन तर उसले ____________ ____________ पाउँछ। यशैया ४५:२१-२२ पनि हेर्नुहोस्। जीवित परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “______तिर __________ र ______________ पाओ।” (शब्दार्थ: पद २२ मा “र्फक” एउटा हिब्रू क्रियापदबाट आएको शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ “आफ्नो अनुहार कसैतिर र्फकाउनु”। त्यसैले यशैया ४५:२२ मा परमप्रभु भन्दैहुनुहुन्छ, “मतिर हेर, आफ्नो अनुहार मतिर र्फकाऊ”)।

“येशूजीलाई हेर! थुमालाई हेर!
उनले मात्र तिमीलाई बचाउन सक्छन् — येशूजीलाई हेर!”

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

Print Friendly, PDF & Email