आत्माको फल (भाग ३)

Study Series

पाठ ९ — आत्माको फल (भाग ३)

आत्माको फल हो, प्रेम!

१ कोरिन्थी १३ अध्यायमा देखिएझैं प्रेमका चरित्रहरू

“आत्माको फल हो प्रे_____” (गलाती ५:२२)। जब पवित्र आत्माले विश्वासीको जीवनलाई आफ्नो अधिनतामा लिनुहुन्छ, त्यहाँ फल्ने फल प्रेम हो। यसको अर्थ के हो भनी बुझ्न परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।

प्रेमको ग्रीक शब्द “अगापे” (agape) हो। प्रेमको सर्वोत्तम परिभाषा कुनै शब्दकोशमा हेरेर पाइँदैन, तर क्रूसमा हेरेर पाइन्छ (गलाती २:२०—“जसले मलाई __________ गर्नुभयो र आफैंलाई मेरा निम्ति दिहाल्नुभयो”)। जब हामी ख्रीष्टले क्रूसमा देखाउनुभएको प्रेमको बारेमा सोच्दछौं, हामीले एउटा बाइबलीय व्याख्या निकाल्न सक्छौं:

यो कलवरीको प्रेम हो!

“प्रेम” शब्दको अर्थ सिक्ने अर्को तरिका भनेको १ कोरिन्थी १३ अध्यायमा पाइने प्रेमको चरित्रहरू अध्ययन गरेर हो। प्रेमका यी चरित्रहरू हेर्दा, हामीले हाम्रो आफ्नै जीवनलाई जाँच्नुपर्छ। हामीले आफैंलाई यो प्रश्न सोधौं, “के परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो फल फलाउँदै हुनुहुन्छ? के म आत्माले भरिएको विश्वासी हुँ?” यदि हुँ भने, प्रमाणस्वरूप ममा यी चरित्रहरू हुनुपर्छ। यो त्यस्तो फल हो जुन परमेश्वरले मात्र फलाउन सक्नुहुन्छ।

मेरो जीवनमा यस फलको अभाव छ भनी मैले थाह गरेँ भने मैले के गर्नुपर्छ? के मैले पाखुरा सुर्काउँदै यसो भन्नुपर्छ, “आजदेखि प्रेम गर्न सुरु गर्न म हर प्रयास गर्नेछु! म प्रेमिलो, सहनशील इत्यादि हुन आफैंलाई बल लगाउनेछु।” होइन, यसरी हुनै सक्दैन। यदि ममा यो फलको अभाव छ भने, परमेश्वरसितको मेरो सम्बन्धमा केही खराबी छ भनी मैले महसुस गर्नुपर्छ। के मैले साँच्चै मुक्ति पाएको छु? के साँच्चै ममा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ? अनि यदि मैले मुक्ति पाएको छु भने, के कुनै तरिकाले मैले पवित्र आत्मालाई वाधा दिँदैछु वा शोकित पार्दैछु वा निभाउँदैछु? कुनै न कुनै तरिकाले मैले अवरोध गरिरहेको हुनुपर्छ र मैले ख्रीष्टलाई ममा आफ्नो जीवन जिउन दिइरहेको छैन। यदि फलमा केही खराबी छ भने, जरामा नै केही खराबी हुनुपर्छ। फल भनेको प्रेम हो; र जराचाहिँ जीवित परमेश्वरसितको मेरो सम्बन्ध हो। अर्को शब्दमा, प्रेमको विषयमा मैले चिन्ता नै गर्नुपर्दैन किनभने परमेश्वरले नै त्यसको चिन्ता गर्नुहुनेछ। बरू, मैले त येशू ख्रीष्टसितको मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धको बारेमा बढी चासो राख्नुपर्छ।

हाम्रो अर्को पाठमा (पाठ १०) हाम्रो जीवनमा आत्माको फल देखिनको निम्ति कसरी हामी पवित्र आत्माले भरिन सक्छौं भनी अध्ययन गर्नेछौं।

यस पाठमा हामी १ कोरिन्थी १३:४-८ मा भएका प्रेमका चरित्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। आजको दिनमा “प्रेम” शब्दको अर्थ साँघुरो पारिएको छ जसको अर्थ साधारण तवरले गरिबहरूलाई वा अन्य खाँचोमा परेकाहरूलाई पैसा दिनु भन्ने बुझिन्छ।

१ कोरिन्थी १३:४-८ मा प्रेमलाई व्यक्तिकरण गरिएको छ। कुनै मानिस हो झैं गरी प्रेमको व्याख्या गरिएको छ। “प्रेमले खूबै सहन्छ” भन्नुको सट्टा “पवित्र आत्माले नियन्त्रण गरिएको मानिसले खूबै सहन्छ” वा “ख्रीष्टसित ठीक सम्बन्ध भएको मानिसले खूबै सहन्छ” वा “मभित्र ख्रीष्टले खूबै सहनुहुन्छ” पनि भन्न सकिन्छ।

प्रेमले खूबै सहन्छ

सहनशीलता आत्माको फल हो (गलाती ५:२२)। यस शब्दको अर्थ हो, “रिसाउनमा ढिलो, क्रोधित हुन धेरै समय लाग्ने, छिट्टै नरिसाउने, धीरज (विशेष गरी मानिसहरूसँग), आफ्ना कृयाकलाप वा आफ्ना शब्दहरूले ठेस खुवाउने, हानि पुर्याउने वा आवेशमा ल्याउने मानिसहरूप्रति धीरज”। विश्वासी जन रिसाउनमा ढिलो हुनुपर्छ, बदला लिने वा क्रोध देखाउने सवालमा ढिलो हुनुपर्छ। आफैंलाई जाँच्नुहोस्। यदि कोही तपाईंप्रति आवेगमा आउँछ भने, के ऊप्रति पनि आवेग आउन तपाईं छिट्टो हुनुहुन्छ? अरूहरूद्वारा आवेशमा ल्याइँदा के आफ्नो धीरज गुमाउन तपाईं छिट्टो हुनुहुन्छ? के तपाईं छिट्टै क्रोधित बन्नुहुन्छ?

२ शमूएल १६:५-१०, १३ पढ्नुहोस्। दाऊदले कसरी सहनशीलता देखाए?
____________________________________________________
_______________________
परमेश्वरले कसरी सहनशीलता देखाउनुहुन्छ (२ पत्रुस ३:९; भजनसङ्ग्रह १०३:८)?
_______________________________________________________
____________________

प्रेम दयालु हुन्छ

हामीलाई रिस उठाउने प्रति क्रोधित नहुनु (सहनशिलता) एउटा कुरा हो; दया पाउने बिल्कुलै योग्य नभएको व्यक्तिलाई दया देखाउनु झन् अर्कै कुरा हो! यस शब्दले “अनुग्रहपूर्ण दया” लाई जनाउँदछ, अर्थात्, यस्तो दया जुन पाउने योग्यको छैन। लूका ६:३५ मा, कस्ता किसिमका मानिसहरूप्रति दयालु हुन प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ? ____________________________________________________ एफेसी ४:३२ मा हामीलाई खराबी गर्नेहरू प्रति र हामीद्वारा क्षमा गरिनुपर्नेहरूप्रति दयालु हुन हामीलाई आज्ञा दिइएको छ।

एफेसी २:७ मा हामीजस्ता कुनै पनि दया पाउन अयोग्य मानिसहरूतर्फ परमेश्वरको अचम्मको दयाको बारेमा सिक्दछौं। हामी किन दया पाउने योग्यका छैनौं? किनभने हामी पापहरूमा मरेका छौं, क्रोधका सन्तान हौं र आज्ञा नमान्ने सन्तान थियौं (एफेसी २:१-३)। तरैपनि, यी सबै कुराहरूको बाबजूद पनि, परमेश्वर हामीप्रति दयालु हुनुभयो र ख्रीष्टमा हाम्रो निम्ति मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो। वास्तवमा, एफेसी २:७ ले अनुग्रहको सुन्दर परिभाषा दिँदछ, ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीप्रति उहाँको अनर्जित (हामी लायक नभएको) दया! तीतस ३:४ ले बताउँदछ, “तर जब हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरका ________ र मानिसप्रतिको प्रेम प्रकट भए”। तीतस ३:३ मा उल्लेखित मानिसहरूसँग परमेश्वर कसरी यस्तो दयालु हुन सक्नुहुन्छ? साँच्चै यो यस्तो दया हो जसको निम्ति हामी अलिकति पनि योग्यका छैनौं! १ पत्रुस २:३ पढ्नुहोस् (र भजनसङ्ग्र ३४:८ सित तुलना गर्नुहोस्)। के तपाईं प्रति प्रभु दयालु र कृपामय हुनुहुन्छ भनी तपाईंले चाख्नुभयो? के तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको दयाको अनुभव गर्नुभयो? हामी परमेश्वरको क्रोध पाउने योग्यका छौं, उहाँको दया होइन।

यदि म जस्तो पापीको निम्ति उहाँ त्यस्तो दयालु हुन सक्नुहुन्छ भने, उहाँले निश्चय पनि मेरो जीवनमा काम गर्न र ममा दयालुपनाको फल फलाउन सक्नुहुन्छ!

प्रेमले डाहा गर्दैन

“डाहा” शब्दको अर्थ हो ईर्ष्या, डाहाले उर्लनु, अरूसँग भएको कुरा चाहनु र कुनै व्यक्तिसँग भएको कुराको कारणले ऊप्रति क्रूद्ध हुनु। हामीले अरूहरू फलिफाप भएको, सफल भएको, समुन्नत भएका देख्छौं र हामीलाई त्यो मन पर्दैन। प्रेरित ७:९ मा बताइएको छ कि कुलपतीहरू (यूसुफका दाजुहरू) ले “_________” गरे। तिनको रङ्गबिरङ्गी लबेदा (बाबुको कृपापात्रवादको चिन्ह) को कारणले उनीहरूले यूसुफलाई घृणा गरे, र उनीहरूको डाहाले घृणा उत्पन्न गर्यो। उनीहरूले तिनलाई खाडलमा फ्याँकिदिए र त्यहीँ मर्नको निम्ति छोडिदिन खोजे, तर अन्त्यमा मिद्यानी व्यापारीहरूको हातमा दासको रूपमा तिनलाई बेचिदिए। उनीहरूलाई यूसूफको भलाइको कुनै वास्ता थिएन। डाहा र प्रेम सँगै रहन सक्दैनन्।

प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन

“प्रशंसा” को अर्थ हो, आफ्नै योग्यता वा उपलब्धिको प्रदर्शन गर्नु, घमण्ड गर्नु, आत्मप्रशंसा गर्नु, बगम्फुस कुरा गर्ने व्यक्ति जस्तो व्यवहार देखाउनु। यसको अर्थ आफ्नै प्रशंसाहरू गरेर र आफैंलाई प्रदर्शन गरेर अरूहरूलाई प्रभावित पार्न खोज्नु र उनीहरूबाट इज्जत र वाहवाह पाउन खोज्नु हो। बाइबलले भन्दछ, “तिम्रो प्रशंसा अर्काले गरोस्, तिम्रो आफ्नै __________ चाहिँ _________” (हितोपदेश २७:२)। आफ्नै प्रशंसाको गीत गाउनेको आवाज जहिले पनि उच्च नै हुन्छ!

३ यूहन्ना ९-१० मा आफ्नै प्रशंसा गर्ने मानिसको उदाहरण दिइएको छ। डियोट्रेफेस बगम्फुस गर्ने, मूर्खतापूर्वक र अतिशय गरेर (“बढी”) कुरा गर्ने मानिस थियो। उसमा भाइहरूप्रति प्रेम थिएन। उसको एउटै इच्छा भनेको पहिलो स्थान पाउनु, आफैंलाई उचाल्नु थियो।

उदेकको मुक्तिदातामा घमण्ड गर्न, हाम्रा शब्दहरू र हाम्रा कामहरूले निरन्तर उहाँलाई नै उचाल्न परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्!

प्रेम घमण्डले फुलिँदैन

“घमण्डले फुलिनु” शब्दको अर्थ हो, “फुल्लिनु, पड्किन थाल्नु, आकारमा वृद्धि हुनु, घमण्डले गमक्क पर्नु”। त्यसैले यसको मतलव अहङ्कारी हुनु हो। पावलले कोरिन्थीहरूको माझमा अकसर यस शब्दको प्रयोग गरे किनभने उनीहरूको माझमा घमण्डको समस्या थियो: हेर्नुहोस् १ कोरिन्थी ४:६-७; ४:१८-१९; ५:२; ८:१-२। प्रेम घमण्डले फुलिँदैन, तर प्रेमले उन्नति गराउँछ (१ कोरिन्थी ८:१)। परमेश्वरले हामीमा फुल्लिएको घमण्डको हावालाई निकाल्नुभएको होस् र हाम्रो घमण्डको फोकालाई फुटाइदिनुभएको होस्। जब कुनै कुरा फुल्लिन्छ, यो झन्-झन् ठूलो हुँदै जान्छ। परमेश्वरले हामी झन्-झन् सानो भएको चाहनुहुन्छ। “उहाँ ________________, तर मचाहिँ _______________” (यूहन्ना ३:३०)।

प्रेम रूखो व्यवहार गर्दैन

रूखो व्यवहार गर्ने उही हो जसले अनुपयुक्त, अनुचित, अपमानपूर्ण, निन्दापूर्ण र अभद्रतापूर्ण तवरले व्यवहार गर्दछ। यो यस्तो व्यक्तिको आचरण हो जो असभ्य छ, जसमा उचित व्यवहारको कमी छ, जसले आफू लज्जित हुनुपर्ने किसिमको काम गरिरहेको छ। यो यस्तो व्यवहार हो जसमा असल सद्भावना, भद्रता र उचित आचरणहरूको कमी हुन्छ।

यदि कुनै मानिस भलादमी हुनुपर्छ भने, विश्वासी नै हुनुपर्छ। यदि कुनै मानिसमा असल सद्भावना, भद्रता र उचित आचरणहरू हुनुपर्छ भने, परमेश्वरको सन्तानमा नै हुनुपर्छ। के तपाईंले कहिल्यै प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रशोधन र शुद्ध गर्ने प्रभावको बारेमा विचार गर्नुभएको छ? जब एउटा मानिसले अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाउँछ, ऊ पापको नालीबाट बाहिर निस्कन्छ र परमेश्वरका आत्माले उसलाई शान्त पार्न, उसको मुख सफा गर्न, उसको पूरै चरित्र भिन्न नभए सम्म प्रशोधन गर्न सक्नुहुन्छ।

परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिएको मानिसले रूखो व्यवहार गर्दैन। बरू ऊ हाम्रा महान् र अनुग्रहकारी परमेश्वरको शिक्षालाई सजाउन योग्यको हुन्छ (तीतस २:१०)।

प्रेमले आफ्नै भलाइ खोज्दैन

प्रेम स्वार्थी हुँदैन। स्वार्थी मानिसले आफ्नै भलाइ खोज्छ; उसले प्रथम श्रेणीको मानिस (ऊ आफैं) को होशियारीसाथ निगरानी गर्छ। उसले आफ्नै कुराहरू र फाइदाहरूको खोज गर्छ। परमेश्वरका आत्माले हामीलाई हाम्रो आफ्नै कुराहरूबाट बाहिर आउन, परमेश्वरलाई महिमा दिने बारेमा खोज गर्न र हाम्रो व्यक्तिगत मूल्य वा बलिदानको परवाह नगरीकन आफ्नो छिमेकीको भलाइ खोज्न सहायता गर्नुहुन्छ।

“कुनै मानिसले पनि आफ्नै ‌____________ नखोजोस्, तर हरेकले अर्काको भलाइको __________ _______________” (१ कोरिन्थी १०:२४)। के पावलले आफ्नै भलाइ खोजे (१ कोरिन्थी १०:३३)? ______________ के उनले अरूहरूले पनि मुक्ति पाउन् भनेर उनीहरूकै भलाइ गर्न खोजे (१ कोरिन्थी १०:३३)? _______________

मानिस कुन कुराको पछि लाग्नु हुँदैन (फिलिप्पी २:४)?
_______________________________________________________ बरू, उसले कुन कुराको बरेमा फिक्री गर्नुपर्छ (फिलिप्पी २:४)?
_______________________________________________________ अधिकांश मानिसहरूले कुन कुराको खोज गर्छन् (फिलिप्पी २:२१)?
_______________________________________________________ हामीले के खोजेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (फिलिप्पी २:२१)?
_______________________________________________________

हामीहरूले परमेश्वरको इच्छा र अरूहरूको भलाइको चासो राख्न परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।

प्रेम झडङ्ग रिसाउँदैन

“झडङ्ग रिसाउनु” भनेको झोंकिनु, क्रोधित हुनु, रिसमा उत्तेजित हुनु। पवित्र आत्माले भरिएको मानिसले यसो भन्छ, “म अरूहरूद्वारा आफूलाई रिसमा उत्तेजित हुन र क्रोधित बनाइन इन्कार गर्छु। उनीहरूद्वारा मेरो शान्तपनालाई गुमाइन म दिनेछैन।” परमेश्वरका आत्माले विश्वासीलाई नियन्त्रण गर्नुहुँदा, ऊ शान्त, ठन्डा र संयमित रहन सक्छ।

हिब्रू १०:२४ को प्रकाशमा विश्वासीले यसो भन्न सक्छ, “अरूलाई म एउटै तरिकाले मात्र आफूलाई उत्तेजित पार्न दिनेछु। प्रेम र असल कामहरू गर्न मेरो सङ्गी विश्वासीलाई म आफूलाई उत्तेजित पार्न दिनेछु। तर खराब तरिकाले मलाई उत्तेजित गराउन मानिसहरूलाई म अनुमति दिन इन्कार गर्दछु”।

प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन

“हिसाब राख्नु” भनेको “ठान्नु, खातामा हाल्नु, हिसाब गर्नु”। यो शब्दावलीले गन्ती (वा गन्ने काम) लाई बुझाउँछ र यसको अर्थ हुन्छ हिसाब गर्नु, गन्नु, खातामा राख्नु। आत्माले भरिएको मानिसले खराबीको हिसाब राख्दैन। निजले आफूलाई गरेको खराबीको हिसाब गर्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, प्रेमले खराबीको कुनै लेखाजोखा राख्दैन।

खाताको पुस्तिका लिएको मानिसको कल्पना गर्नुहोस् जसले यसो भन्दैछ, “यही महिनामा तिमीले मसँग निर्दयी शब्द बोलेको यो पाँचौं पटक हो। यसलाई म टिपेर राख्छु।” प्रेमले खराबीलाई ऋणको रूपमा आफ्नो खातामा चढाउँदैन। प्रेमले यसो भन्दैन, “म तिमीलाई यो फिर्ता तिर्नेछु! मैले यसलाई चिन्ह लगाएर र टिपेर राखेको छु। म यो बिर्सने छैन र म क्षमा गर्ने छैन!”

के तपाईंले पनि खाता पुस्तिका राखेर आफ्नो दिमागमा खराबीको हिसाब राखिरहनु भएको छ?

यदि परमेश्वरले हामीले गरेका खराबीहरूको निम्ति खाता पुस्तिका राख्नुभएर तिनलाई हाम्रो विरोधमा गन्ती गर्नुभएको भए हामी कहाँ हुनेथियौं? “हे याह, तपाईंले अधर्महरूको __________ लिनुभयो भने ता, को ____________ रहन सक्ला र?” (भजनसङ्ग्रह १३०:३)। यदि परमेश्वरले हाम्रा सबै पापहरू टिप्नुहुने र तिनलाई हाम्रो विरोधमा राख्नुहुने हो भने, हामी सबै नाश हुनेथियौं! भजनसङ्ग्रह १३०:४ मा कुन असल खबर पाइन्छ?

_‌___________________________________________________
_______________________

के तपाईं आफ्नो खाता पुस्तिका फालिदिन र जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टको कारणले तपाईंलाई क्षमा गर्नुभएको छ, त्यसरी नै अरूहरूलाई क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्छ?

प्रेम अधर्ममा आनन्दित हुँदैन

“अधर्म” भनेको अधार्मिकता हो, अर्थात् जे खराब छ त्यही कुरा, जे ठीक छ त्यसको उल्टो, सत्यताको मापदण्डसँग मेल नखाने।

कुनै व्यक्तिले खराबी गर्दा तपाईंको आचरण कस्तो हुन्छ? तपाईंले अरूहरूको खराबीप्रति र तपाईंको आफ्नै खराबीप्रति समेत कस्तो प्रतिकृया राख्नुहुन्छ? के तपाईं त्यसमा आनन्दित बन्नुहुन्छ? के तपाईं त्यसमा खुसी बन्नुहुन्छ?

आत्माले भरिएको मानिसले अरूहरूमा र आफ्नै जीवनमा देखिएका खराब कार्यहरूमा आनन्दित हुने कुनै कारण भेट्टाउँदैन।

अधर्ममा हामी आनन्दित हुनुहुँदैन भने, हामीले के गर्नुपर्छ त? “आनन्दित” शब्दको विपरीत हो, विलाप गर्नु, शोक मनाउनु, रुनु, दु:खी हुनु। खराब कार्यहरूप्रति हामीले कत्तिको चासो राख्छौं? हामीले पाप र खराबीको कारणले हृदयमा शोकित भएर रोएको कति समय अगाडि हो?

१ कोरिन्थी ५:१ मा ठूलो खराबी र अधर्म गरिएको बारेमा पढ्न सक्छौं। कोरिन्थीहरूको प्रतिकृया कस्तो हुनुपर्नेथियो (२ पद)?_______________________________________
पापप्रति विश्वासीको प्रतिकृयाको निम्ति याकूब ५:८-९ पढ्नुहोस्।

प्रेम सत्यमा आनन्दित हुन्छ

यद्यपि विश्वासी निश्चय नै सत्यमा आनन्दित हुनैपर्छ, १ कोरिन्थी १३:६ लाई यसरी अनुवाद गरिनुपर्छ, “प्रेम सत्यसित आनन्दित हुन्छ”। ख्रीष्टसँग ठीक सम्बन्धमा भएको मानिस सत्यसित आनन्दित हुन्छ।

यसको मतलव के हो? यदि म तपाईंसित आनन्दित छु भने, यसको मतलव हो हामी दुवैजना आनन्दित छौं। तपाईं आनन्दित हुनुहुन्छ र म आनन्दित छु। म तपाईंसित आनन्दित छु।

यस पदमा “सत्य” लाई व्यक्तिकरण गरिएको छ। सत्यलाई आनन्द मनाउने कुनै व्यक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। सत्यले म ऊसित आनन्दित भएको चाहन्छ, आनन्दित हुन म ऊसित सम्मेलित भएको चाहन्छ। के सत्य अधर्ममा आनन्दित हुन्छ? हुँदै हुँदैन। सत्य जे ठीक छ त्यसमा आनन्दित हुन्छ।

जुनसुकै कुरामा सत्य आनन्दित होला, म त्यसैमा आनन्दित हुनेछु र जुनसुकै कुरालाई सत्यले दोषी ठहराउला, म त्यसमा आनन्दित हुनेछैन।

यदि कसैले तपाईंलाई नराम्रो किसिमको चुटकिला वा भद्रताको सिद्धान्त विपरीतको कथा सुनायो भने, आफैंलाई यो प्रश्न गर्नुहोस्, “के सत्य यसमा आनन्दित हुन्छ?”

एउटा सङ्गी विश्वासी गहिरो पापमा फस्छ। के सत्य त्यसमा आनन्दित हुन्छ? मानौं यही विश्वासीले आफ्नो पापको पश्चापत्ताप गर्छ, शोक मनाउँछ, दु:खित हुन्छ र परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्छ। के सत्य यसमा आनन्दित हुन्छ?

यदि तपाईंले सत्यलाई व्यक्तिकरण गर्नुभयो भने, तपाईंले कुन व्यक्तिलाई पाउनुहुनेछ? यदि तपाईंले सत्यबाट एउटा व्यक्ति बनाउनुभयो भने, तपाईं कसलाई देख्नुहुनेछ (यूहन्ना १४:६ हेर्नुहोस्)? ___________________________________ येशू ख्रीष्टबाहेक कसैमा पनि सत्य व्यक्तिकरण हुनसक्दैन। आत्माले भरिएको मानिस ख्रीष्टसित आनन्दित हुँदछ। उसले भन्छ, “जुनसुकै कुरामा ख्रीष्ट आनन्दित हुनुहोला, म त्यसैमा आनन्दित हुनेछु। जब ख्रीष्ट आनन्दित हुनुहुनेछ, म आनन्दित हुनेछ। जब ख्रीष्ट शोकित हुनुहुनेछ, म पनि शोकित हुनेछु।”

प्रेम गर्ने विश्वासीले सबै कुराहरूलाई ख्रीष्टको नजरबाट देख्दछ।

प्रेमले सबै कुरा सहन्छ

“सहनु” शब्दको मतलव केही निश्चित कुराहरू र अवस्थाहरूलाई सहनु वा थेग्नु। बाइबलमा यो प्राय: प्रयोग गरिने शब्द होइन; नयाँ नियममा यो केवल चार पटक मात्र प्रयोग गरिएको छ।

१ कोरिन्थी ९:१२ मा पावलले यस शब्दको प्रयोग गरेका छन्, “तर ख्रीष्टको सुसमाचारलाई कुनै प्रकारको बाधा नदिऔं भनेर हामी सबै कुराहरू सहन्छौं”। पावलले के भन्न खोजेको भनेर बुझ्न, सर्वप्रथम हामीले १ कोरिन्थी ९:१४ मा भएको सिद्धान्तलाई बुझ्नु पर्छ: “यही प्रकारले _____________ प्रचारकहरूले पनि सुसमाचारबाट ____________ ______________ गरून्…”। यसको मतलब साँचो सुसमाचारका प्रचारकहरू परमेश्वरका जनहरूबाट सहायता पाइने योग्यका हुन्छन्। १ कोरिन्थी ९:७ मा भएको तीन प्रश्नहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस्। सेनाहरूले आफ्नो सेवाको निम्ति पारिश्रमिक पाउँछन्। दाखबारी लगाउने मानिसले त्यसका फलबाट आनन्द लिन्छ। गोठाला गर्नेले बगालका भेडाहरूको दुध पिउँछ। त्यस्तैगरी पास्टरको पनि बगाल हुन्छ। यदि प्रचारकले आफ्नो बगालको निम्ति आत्मिक भोजनको प्रबन्ध गर्छ भने, के बगालले उसको भौतिक र आर्थिक खाँचोहरूको निम्ति प्रबन्ध गर्नु पर्दैन?

१ कोरिन्थी ९:१२ मा पावलले यसो भन्न खोजेका हुन्, “विश्वासीहरूबाट सहयोग पाउने अधिकार हामीसँग छ। तलब पाउने हाम्रो अधिकार छ। तर हामीले यो अधिकार प्रयोग गरेका छैनौं।” बरू पावलले आफ्नै हातहरूले पाल बनाउँदै आफैलाई सहयोग गर्दथे। पावलले आफ्नै निम्ति प्रबन्ध गर्नुपर्दैन थियो; विश्वासीहरूले उनलाई सहयोग गर्नु पर्ने थियो, तर कसैले पनि गलत तरिकाले नबुझुन् र उनले पैसाको लागि मात्र सेवा गरिरहेका छन् भनी नसोचुन् भनी पावल चाहन्थे। त्यसैले पावल सबै कुराहरू सहन इच्छुक थिए (१२ पद)। ख्रीष्टको कार्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्ना अधिकारहरू र विशेष लाभहरूलाई पनि त्याग्न उनी इच्छुक थिए। पावलको निम्ति पालहरू बनाउनु सजिलो थिएन किनभने त्यो समयमा उनले ख्रीष्टको खोजेर नसकिने धनहरूको बारेमा प्रचार गर्न मन पराउनेथिए, तर उनी त्यस कठोर परिश्रमलाई पनि सहन इच्छुक थिए।

हाम्रो बारेमा चाहिँ के? के हामीले भाइहरूको खातिर हाम्रा केही अधिकारहरू वा स्वतन्त्रताहरूलाई त्याग्न इच्छुक छौं? अरूको निम्ति ठेस लाग्ने ढुङ्गा बन्न पुग्छौं कि भनी के हामी आफ्ना केही कुराहरू त्याग्न इच्छुक छौं? अरूहरूको भलाइको निम्ति के हामी पीडा वा हाम्रा निम्ति आवश्यक कुराहरूको अभाव सहन इच्छुक छौं?

आत्माले भरिएको मानिसको यस्तो आचरण हुन्छ, “म खाँचोमा पर्न इच्छुक छु। म मेरा अधिकारहरूलाई त्याग्न इच्छुक छु। मेरो जीवनशैलीलाई बदल्न इच्छुक छ। मेरो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने हरेक हटाइनुपर्ने कुराहरूलाई हटाउन इच्छुक छु।” प्रेम नगर्ने मानिस अरूहरूको खातिर धेरै कुराहरू सहन अनेइच्छुरक हुन्छ।

“सहनु” शब्द “ढाक्नु” भन्ने अर्थमा पनि हुन सक्छ। प्रेमले अनावश्यक रूपमा अरूहरूको विफलतालाई सार्वजनिक गर्दैन। “प्रेमले चाहिँ अनेकौं पापहरू ढाक्नेछ” (१ पत्रुस ४:८)।

प्रेमले सबै कुरा विश्वास गर्छ

निश्चय पनि यस वाक्यांशको अर्थ हामीहरू सजिलैसँग ठगिने हुनुपर्छ भन्ने होइन। हामी सजिलैसँग छकाइन सक्ने हुनुहुँदैन। हामीलाई भनेका सबै शब्दहरू हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। मानिसहरूले अकसर बोल्ने भर नपर्दा शब्दहरू वा कुराहरूमा हामीले भरोसा गर्नुहुँदैन। धोका खान सजिलो छ।

अर्को विकल्प भनेको आत्माले भरिएको मानिसले परमेश्वरले भन्नुभएका सबै कुराहरू विश्वास गर्छ भनी बुझ्नु हो। यो सत्य कुरा हो, परमेश्वरको मुखबाट निस्केका प्रत्येक शब्दहरू हामीले विश्वास गर्नुपर्छ किनभने परमेश्वरको वचन एकदम सत्य छ (यूहन्ना १७:१७), तर यहाँ यसको अर्थ त्यो होइन। परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नु भनेको विश्वासको गुण हो, तर यहाँ हामीलाई प्रेमको गुण दिइएको छ।

यसको साँचो अर्थ यो हो, कि आत्माले भरिएको मानिसले सबै कुराहरू विश्वास गर्छ, अर्थात्, ऊ शङ्कालु मानिस होइन। शंकालु मानिसले यसो भन्छ, “मलाई तिम्रो केही कुरामा शङ्का लागेको छ। तिमी केही कुराको दोषी छौ भनी मलाई शङ्का छ।” विश्वासीले कसैको पछाडि गरिएको कुरा सुन्न इन्कार गर्नुपर्छ, “तिम्रो निराधार गफ सुन्न म इन्कार गर्छु। उक्त मानिसको बारेमा तिमीले गरेका खराब कुराहरू म सुन्नेछैन किनभने यस कुरालाई प्रमाणित गर्न तिमीसँग कुनै आधारहरू र प्रमाणहरू छैन।” ख्रीष्टको प्रेम देखाउने मानिसले कुनै मानिस दोषी भएकै कुरा प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष छ भनी विश्वास गर्न इच्छुक हुन्छ, र कुनै मानिसले आफ्नो बचाउको निम्ति भनेका कुराहरूको विरोधमा पक्का प्रमाण नभएसम्म ती कुराहरूलाई विश्वास गर्न र स्वीकार गर्न ऊ इच्छुक हुन्छ। प्रेमले सबै कुराहरू विश्वास गर्छ, अर्थात्, प्रेमले कुनै पनि कृयाकलापहरू वा घटनाहरूमा हर सम्भव तरिकाले सर्वोत्तम अर्थ लगाउने कोसिस गर्छ।

प्रेमले सबै कुराको आशा गर्छ

जब विश्वासी जनले भविष्यतर्फ नजर लगाउँछ, उसमा सकारात्मक आशा हुनुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरले भविष्यमाथि नियन्त्रण राख्नुहुन्छ र सबै कुराहरू हाम्रो भलाइ र उहाँको महिमाको निम्ति पूरा गर्नुहुन्छ। विनाशको बाटोमा लागिरहेको यस पापले श्रापित संसारमा हिँड्दा, परमेश्वरले उहाँको योजना र कार्यक्रम पूरा गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको आगमन झन्-झन् नजिक हुँदैछ भनी जान्दै हामी सकारात्मक बन्न सक्छौं। परमेश्वरले सर्वोत्तम र सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्नुहुन्छ भनी हामीले आशा गर्न सक्छौं! हामीले बाइबल पढेका छौं र परमेश्वरले नै जित्नुहुनेछ भनी हामी जान्दछौं! हामी हारको होइन तर विजयको पक्षमा छौं। हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू (महा-विजेताहरू!) भन्दा पनि बढी छौं (रोमी ८:३७)।

प्रेमले सबै कुरामा धीरज धर्छ

हामी आत्माले भरिँदा, जीवनका अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सहन, जीवनका कठिनाइहरूमा साहससाथ धीरज धर्न, त्यहाँ खडा रहन र ठूला संकष्टहरूमा पनि लागिरहन परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। विश्वासीहरू ठूला-ठूला सतावटहरूमा पनि आनन्दसाथ धीरज धर्न सक्छन्। सुरुका विश्वासीहरू “उहाँका नामका निम्ति ______________ _________ लायकका ठहरियौं भनेर _____________________________ उनीहरू महासभाका सामुबाट निस्केर गए” (प्रेरित ५:४१)। प्रेमले साहससाथ कठिनाइहरू र सतावटहरूको सामना गर्दछ।

हामी प्रभु येशू ख्रीष्टका हौं भनी सबै मानिसहरूले कसरी थाह पाउनेछन् (यूहन्ना १३:३५)?
______________________________________________________
____________________
परमेश्वरले हामीलाई आत्माको फल देखाउन सहायता गर्नुभएको होस्, जुनचाहिँ प्रे______ हो (गलाती ५:२२)।

Print Friendly, PDF & Email