यूसुफ आफूलाई दाजुहरू समक्ष प्रकट गर्छन्

यूसुफ आफूलाई दाजुहरू समक्ष प्रकट गर्छन्

 

यूसुफ आफूलाई दाजुहरू समक्ष प्रकट गर्छन्

(उत्पत्ति ४५)

मिस्रका अधिपति को रहेछन् भनी थाहा पाउँदा ती दाजुहरूलाई कस्तो भयो होला! उनीहरूका सामु उभिरहेका सामर्थी शासक अरू कोही नभई उनीहरूले घृणा गरेकै, इन्कार गरेकै यूसुफ रहेछन् भनी थाहा पाउँदा उनीहरू विचलित र भयभीत भए (४५:३)।

ख्रीष्टको दोश्रो आगमनमा पनि यस्तै हुनेछ जब इस्राएलले आफ्नो मसीहलाई चिन्नेछन् (जकरिया १२:१०-१८; प्रकाश १:७)। उनीहरूले इन्कार गरेकै र क्रूसमा टागेकै येशूलाई उनीहरूका आखाले देख्नेछन्!

तुरून्तै यूसुफले आफ्‍ना दाजुहरूलाई सान्त्वना दिए र आफूले उनीहरूलाई क्षमा दिइसकेको आश्वासन दिए। “तपाईंहरूले मलाई बेच्नुभएको हो, तर परमेश्वरले मलाई पठाउनुभएको हो! तपाईंहरूले गर्नुभएको काम खराब थियो, तर त्यसलाई परमेश्वरले भलाइको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो।” यूसुफसँग क्रोधि र बदलाको भावना नभएको देखेर दाजुहरू अचम्भित भए। तिनलाई गरेको दुष्टताको बापतमा यूसुफले उनीहरूलाई क्षमा दिनु अचम्मको कुरा थियो।

यसरी यूसुफको कहानी रोमी ८:२८ को सिद्धान्तको सुन्दर चित्रण हो। “अनि हामी जान्दछौं, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा ______________ ______________ नै उत्पन्न गर्दछन् − उनीहरूका निम्ति, जो उहाँकै मनसायअनुसार बोलाइएका छन्।”

सबथोक आफैमा असल छैनन् −त्यो खाडल, त्यो दासत्व, त्यो कैदखाना, त्यो एक्लोपना− तर सबै थोक मिलेर भलाइका निम्ति काम गर्छन्। यूसुफले यो सत्य हो भनी थाह गरे।

एउटा केक बनाउन चाहिने चीजहरूलाई त्यत्तिकै खाँदा मीठा नहुन सक्छन् (पिठो, नुन, सोडा, नौनी घिऊ, काँचो अण्डा, रङ, आदि), तर अन्तमा बन्ने केक स्वदिलो र मीठो हुन्छ। जीवनका तीता अनुभवहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जस्तै, रोममा पावललाई आइपरेका तीता अनुभवहरू मिलेर सुसमाचारको उन्नति भयो (फिलिप्पी १:१२-१८)। कैदमा परेका जोन बन्यान््का तीता अनुभवहरूबाट “यात्रीको प्रगति” नामक पुस्तक जन्मियो, जुन पुस्तक बाइबलपछि सबभन्दा लोकप्रिय ख्रीष्टिय पुस्तक मानिन्छ। यस सिद्धान्तका अन्य उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ?

उत्पत्ति ४५:८ मा यूसुफले एक महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्त गरे, “मलाई पठाउने तपाईंहरू होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ!” दाजुहरूले उनलाई मिस्रमा बेची पठाएको तथ्यलाई यूसुफ राम्ररी जान्दथे (४५:४)। तर यूसुफले ती सबका पछाडि परमेश्वरको हात देखे र यो बुझे: प्राणहरू जोगाउनका निम्ति परमेश्वरले नै उनलाई मिस्रमा पठाउनुभएको हो (४५:५।७)! त्यस्तै गरी, उनलाई शासक पदमा उच्च पार्ने कार्यको सवालमा यूसुफ परमेश्वरलाई नै पूर्ण श्रेय दिन्छन् (४५:८) यद्यपि सो पूरा गर्न परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको माध्यम फाराओ हुन् भनी उनी जान्दथे (४१:४१)।

यस्तै अर्को उदाहरण अय्यूबको पुस्तकमा पाउँछौं। अय्युबका सम्पत्ति, नोकरचाकरहरू, छोराछोरीहरू नष्ट हुनुमा (अय्युब १:१२) र अय्युबको शरीरमाथि कष्ट आइपर्नुमा (अय्युब २:६-७) वास्तवमा को जिम्मेवार थियो? ____________________। जहाँसम्म अय्युब जान्दथे, ती सब घटनाको जिम्मेवारी को हुनुहुन्थ्यो (१:२१; २:१०)? ____________________। के अय्युबको सोचाइ गलत थियो? ____________। के मानिस के शैतान, जोसुकै हाम्रो विरुद्धमा भए तापनि सबै थोकमाथि परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ र उहाँले पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भनी सम्झँदा हामीलाई कति सान्त्वना मिल्दछ (भजनसंग्रह १०३:१९)!

उनीहरू आफ्‍ना बाबुकहाँ फर्कनुअघि यूसुफले दाजुहरूलाई बाटोमा झगडा नगर्नू भनी अर्ती दिए (४५:२४)। उनीहरूले बाबुकहाँ गएर अब कसरी यो बताउने होला? कुनै न कुनै बेला बाबुलाई सत्य-तथ्य बताउनैपर्छ भनी उनीहरू जान्दथे। बताउने जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा उनीहरू सम्भवतः झगडा गर्ने थिए! शायद यूसुफले कसरी परमेश्वरले सब थोक भलाइका निम्ति प्रयोग गर्नुभयो भनी याकूबलाई बताउन उनीहरूलाई उत्साह दिए (४५:१५)। “धुजा-धुजा पारिएको” छोरो मिस्रमा अधिपति छन् भनी सुन्दा याकूबको मुटुले झण्डै काम गर्नै छाड्यो (४५:२६)!

यूसुफ दाजुहरूको परीक्षा गर्छन्: प्रथम परीक्षा

यूसुफ दाजुहरूको परीक्षा गर्छन्: प्रथम परीक्षा

 

यूसुफ दाजुहरूको परीक्षा गर्छन्: प्रथम परीक्षा

(उत्पत्ति ४२)

इस्राएलका छोराहरू मिस्रमा नगएका भए तिनीहरूलाई के हुनेथ्यो (उत्पत्ति ४२:२)? ___________________________। याकूबले एक पटक आफ्‍नो प्यारो छोरालाई जिम्मा दिएर एक्लै पठाएका थिए (३७:१३-१४) तर पछि गएर बिन्यामिनलाई भने तिनका दसजना दाजुहरूसित पठाउन इन्कार गरे (४२:४)। याकूब किन यसरी बिन्यामिनको सुरक्षाको फिक्री गरे?

उत्पत्ति ४२:६,९ अनुसार यूसुफको पहिलो सपना पूरा भयो (उत्पत्ति ३७:७-८ सित दाँज्नुहोस्)। उत्पत्ति ३७:७-८ मा केवल दसजना दाजुहरू मात्रै सहभागी थिए, बिन्यामिन थिएनन्। उत्पत्ति ३७:९-१० सित दाँज्नुहोस्। परमेश्वरकै उद्देश्य पूरा भएको हो भनी यूसुफ जान्दथे।

यूसुफले आफ्‍ना दाजुहरूलाई तुरून्तै चिने तर तिनीहरूले उनलाई चिनेनन्। करीब बीस बर्ष अघि तिनीहरूले यूसुफको लबेदालाई लिई बाबु याकूबलाई छल गरेका थिए (३७:३२-३३) तर अब यूसुफको सामु उनीहरू आफै छलिए र आफ्‍नै भाइलाई चिन्न सकेनन्। तिनीहरूले उनलाई किन चिन्न सकेनन्? कारण धेरै समय बितिसकेको थियो। अब यूसुफ सत्र वर्षको केटो थिएनन्। उनको पदवी, पोशाक अनि भाषा समेत बेग्लै भइसकेको थियो (४२:२३)। जसको बारेमा तिनीहरूले

“उनी छैनन्” भनी भन्दै थिए (४२:१३), ठिक त्यही व्यक्तिसँगै आफूहरूले बातचीत गरिरहेका छौं भनी एक छेउ पनि तिनीहरूले शंका गरेका थिएनन्।

आफ्‍ना दाजुहरूलाई चिनेपछि, यूसुफले तिनीहरूसित कडा व्यवहार गरे र कठोर कुरा गरे (४२:७)। के यूसुफले आफ्‍ना दाजुहरूसित तिनीहरूले आफूसित पहिले गरेको जत्तिकै नराम्रो व्यवहार गरे (३७:२०-२७)? ____________। ती दाजुहरूले डाहा र घृणाले भरिएर यूसुफसित एक समय कठोर व्यवहार गरेका थिए। यूसफले भने प्रेम र वास्ताले भरिएर तिनीहरूसित कडा व्यवहार गरे। बास्तवमा, यूसुफ होइन, परमेश्वर आफैंले यूसुफद्वारा तिनीहरूसित कडा व्यवहार गर्दैहुनुहुन्थ्यो। उनीहरूसित यस्तो कडा व्यवहार गरिन किन आवश्यक थियो?

तिनीहरूले आफ्‍नो ठूलो पाप र दुष्ट काम कहिल्यै स्वीकार गरेका थिएनन्।

तिनीहरूले आफूले गरेको खराब कामको विषयमा कहिल्यै पश्चात्ताप गरेका थिएनन्।

तिनीहरूले अझै पनि आफ्‍नो पापलाई लुकाउन र ढाकछोप गर्न छोडेका थिएनन्।

तिनीहरूले आफ्‍ना बाबुलाई आफूले गरेको काम कहिल्यै स्वीकार गरेका थिएनन्।

तिनीहरूले आफ्‍नो पापको विषयमा गर्नु पर्ने व्यवहार कहिल्यै नगरेको कारण परमेश्वरले अब व्यवहार गर्न थाल्नुभयो।

ठिक यसरी नै परमेश्वर आफ्‍ना जनहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी ११:३१-३२)। यूसुफका दाजुहरूले त्यस देशका यस अधिपतिका कडा पक्ष मात्र देख्न सक्थे। तर त्यहाँ उनको अर्को पक्ष पनि थियो, कोमल र प्रेमीलो, जो उनीहरू देख्न सक्दैनथे (४२:२४; ४३:३०:३१)।

त्यसरी नै कष्ट र दुःखमा पर्दा वा हप्की खानुपर्दा, परमेश्वर कठोर र कडा हुनुहुन्छ भनी हामी सोच्दछौं। हामीलाई ताडना दिनुपर्दा उहाँले बोक्नुपरेको पीडा हामी बुझदैनौ। टाढिनुभएझैं गरी हामीसोग कडा व्यवहार गर्नुहुँदा हाम्रो परमेश्वरको कोमल हृदय कति ठूलो शोकले भरिन्छ भनी हामी जान्दैनौं। (एफ.बी. मायर्स)।

यूसुफले आफ्‍ना दाजुहरूलाई राम्ररी चिन्थे। मार्ने मतो गरेका ती दुष्टहरूले उनलाई आखिरमा दासत्वका निम्ति बेचेका थिए। यी मानिसहरूलाई आफ्‍नो इच्छाअनुसार जे पनि गर्नालाई यूसुफसोग सारा अधिकार थियो। यस्तो परिस्थितिमा एउटा मानिसको स्वभाविक प्रतिक्रिया प्रायः कस्तो हुन्छ? बदला लिने? साटो फेर्ने? खराबीको बदला खराबी गर्ने? “तिनीहरूले मलाई जस्तो गरेका थिए, म पनि त्यस्तै गर्छु”? के यूसुफले त्यसरी व्यवहार गरे?

आफ्‍नो विरुद्धमा नराम्रो व्यवहार गर्ने र खेदो गर्नेप्रति एउटा विश्वासीको प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ? हेर्नुहोस् रोमी १२:१४, १७-२१; १ पत्रुस ३:९।

जब यूसुफले आफ्‍ना दाजुहरूलाई जासुसी गर्न आएको आरोप लगाए, तब तिनीहरूले तुरून्त जवाफ दिए, “होइन, हे प्रभु . . . हामी __________________ मानिसहरू हौं” (४२:९-११)। हामी झूटा कुरा गर्दैनौं, हामी दस-भाइ इमान्दार मानिसहरू हौं भनी तिनीहरूले जवाफ दिए। तर यूसुफको बारेमा आफ्‍ना बाबुबाट तथ्य कुरा लुकाइराखेका हुनाले तिनीहरू बास्तवमा इमान्दार थिएनन् (३७:३१-३३)। यूसुफले अब तिनीहरूको एउटा जाँच गर्छन् − अर्थात् तिनीहरूलाई आफ्‍नो इमान्दारिता प्रमाणित गर्ने मौका दिन्छन् (४२:१४-२०)। के तिनीहरू जाँचमा सफल होलान्?

तिनीहरू जब मिस्रमा आइपुगे, ती दसजना दाजुभाइहरूमाथि एकपछि अर्को समस्या आइपर्‍यो। तिनीहरूलाई आरोप लगाइयो (४२:९,१२,१४), परीक्षा गरियो (४२:१५-१६) अनि कैदखानामा हालियो (४२:१७,१९)। यी सब तिनीहरूमाथि किन आइपर्‍यो? के तिनीहरू निर्दोष र इमान्दार मानिसहरू थिए? के तिनीहरू यस्ता संकष्टहरू भोग्‍नका योग्य थिए? आफ्‍ना हृदयहरूमा तिनीहरू राम्ररी जान्दथे, आफूहरूले पाउनु पर्ने नै दुःख तिनीहरूले पाइरहेका थिए। करीब बीस वर्षको लामो अन्तरालपछि मात्र (यूसुफ अब कम्तीमा ३७ वर्ष पुगेका थिए), तिनीहरूले आफ्‍नो दोषलाई स्वीकार गरे, “हाम्रो भाइको विषयमा हामी साँच्चै __________ छौं।” (४२:२१)। शयद अहिलेसम्म तिनीहरूले आफूहरूले गरेको पापको परिणामबाट हामी उम्क्यौं भनी सोचेका थिए होलान्; तर हाय, सानो भाइ खाडलमा हुँदाको त्यो दिनलाई सम्झँदा यूसुफको चित्कारहरूले तिनीहरूको हृदयहरूलाई घोँच्न थाल्योः “उसले हामीलाई टुटी-टुटी विन्ती गर्दा हामीले उसको प्राणको व्यथा देख्यौं, तर हामीले सुनिदिएनौं; यसैकारण यो ______________ हामीमाथि आएको छ” (४२:२१)। “हामीले उनलाई व्याकुल गरायौं, अब हामी आफै व्याकुल भएका छौं।! यूसुफलाई गरेको दुर्व्यवहारअनुसारकै फल अब हामीले भोगिरहेका छौं!”

यो एउटा आत्मिक तथ्य हो: दुष्टका पापहरूले प्रायः कुनै दिन तिनीहरूलाई नै सताउँछ। अध्ययन गर्नुहोस्, हितोपदेश २६:२७; २८:१०; भजनसंग्रह ७:१५-१६; उपदेशक १०:८; ओबद्याह १५; योएल ३:४; गलाती ६:७; तुलना गर्नुहोस्, मत्ती ७:२। यूसुफलाई दासत्वको निम्ति बच्ने तिनीहरूको पापले आखिरमा सारा इस्राएलका सन्तानहरू ४०० वर्षसम्म दासत्वमा पुर्‍यायो। तर यसमै पनि आफ्‍नो जातिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रहपूर्ण योजना पूरा हुन गयो (उत्पत्ति १५:१२-१४)।

रूबेन याकूबका जेठा छोरा थिए। यूसुफले किन तिनलाई कैद गरेनन् (उत्पत्ति ४२:२२-२४; तुलना गर्नुहोस्, ३७:२१-२२, २९-३०)? बरू माहिलो छोरा शिमियोनलाई बाँधियो। हामीलाई थाहा छ, रूबेनले यूसुफलाई बचाउन खोजेका थिए (यूसुफको माया लागेर नभई बाबुप्रति आफ्‍नो जिम्मेवारी छ भनी ठानेकोले)। त्यसैले सम्भवतः माहिलो शिमियोनले नै यूसुफ विरुद्ध अपराध गर्नालाई नेतृत्व गरेका थिए। अधिपतिले तिनीहरूको बीचबाट अपराधमा प्रमुख भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई नै कैद गरेको देख्दा शायद ती दाजुहरू छक्क परे होलान्।

आफ्‍ना बोराहरूभित्र आफैले तिरेका पैसा फेला पर्दा ती दाजुहरू झनै व्याकुल बने। फेरि पनि आफ्‍नै विवेकहरूद्वारा तिनीहरू दोषी ठहरिएको र परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो जघन्य अपराधको बदला दिइरहनुभएको महसुस गरेः “__________________ले हामीसि गर्नुभएको यो के कुरा हो?” (४२:२८)। अर्को पटक मिस्रमा फर्केर जानुपर्दा त्यहाँका अधिपतिले तिनीहरूको विरुद्धमा बोल्नलाई मौका पाउने भए। यी “इमान्दार मानिसहरू”लाई चोरको आरोप आइपर्ने भयो! यी सब कुराहरू सुन्नुपर्दा याकूबले पनि सहन सकेनन (४२:२९-३८)। छोराहरूको खबरअनुसारका अप्रिय देखिने घटनाक्रममा परमेश्वरको योजना उनले पनि देख्न सकेनन्।

परिस्थितिहरू नकारात्मक देखापर्दा पनि परमेश्वर सकारात्मक काम गरिरहनुहुन्छ! यस कुराको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो: कलवरीको क्रूस। मानिसको पाप चरमबिन्दुमा पुगेको इतिहासकै सबभन्दा अन्धकारपूर्ण दिनलाई, परमेश्वरले विश्वास गर्नेहरूको निम्ति सबैभन्दा ठूलो आशिषमा परिणत गर्न सक्नुभयो!

याकूब हताश भई भने, “यी सब कुराहरू मेरो ____________ छन्!” (४२:३६)। परमेश्वरले हामीलाई रोमी ८:२८ मा के भन्नुभएको छ? ___________________

दोश्रो परीक्षा (उत्पत्ति ४३-४४)

कति समयसम्म अनिकाल पर्ला भनी याकूब र उनका छोराहरूले जान्न सक्दैनथे, त्यसैले बाँच्नका लागि उनीहरूलाई अन्नको फेरि खाँचो पर्‍यो। वृद्ध बाबुको इच्छालाई छोराहरूले स्वीकारे अनि याकूबले बिन्यामिनलाई साथमा लिएर जान अन्तमा अनुमति दिए जो अब करीब २३ वर्षका जवान थिए।

जेठो छोरा रूबेनले आफ्‍नै दुइटा छोराहरूलाई जमानी राखी बिन्यामिनको निम्ति पूरै जिम्मेवारी आफैले लिन तत्पर बने (४२:३७-३८)। तर, धेरै वर्षअघि तिनले यूसुफलाई बाबुकहाँ सुरक्षासाथ फर्काउन सकेनन्। अन्तमा यहूदाले बिन्यामिनको निम्ति आफैं जमानी बसी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिए। बिन्यामिन सुरक्षासाथ फिर्ता ल्याइनेछन् भन्ने guarantee थियो। यूसुफ विरुद्धको अपराधमा यहूदाले कुन भूमिका खेलेका थिए (३७:२६-३७)?

यूसुफ तथा फाराओका कैदीहरू

यूसुफ तथा फाराओका कैदीहरू

 

यूसुफ तथा फाराओका कैदीहरू

(उत्पत्ति ४०)

फाराओका दुईजना अधिकृतहरूले उनको विरुद्धमा अपराध गरेका थिए (उत्पत्ति ४०:१)। तिनीहरूले मिस्रका राजाको विरुद्धमा पाप गरेका थिए। तिनीहरूले राजाको इच्छाविपरित काम गरेका थिए। आ-आफ्‍ना जिम्मेवारीमा चुकेका हुनाले तिनीहरू कैदखानामा परे − जहाँ यूसुफ पनि थिए!

राजालाई दाखमद्य टक्राउने जिम्मा मुख्य पियाउने अधिकृतको थियो। ऊ राजाप्रति पूर्णरूपमा विश्वासयोग्य र बफादारी हुनु पर्दथ्यो। उसले राजाको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचेर उनको कचौरामा विष हाल्न पनि सक्थ्यो। त्यसैले राजाले पियाउनेलाई कचौराबाट प्रायः पहिले पिउन लगाउँथे। मुख्य पकाउने अधिकृत पनि एक विश्वासयोग्य व्यक्ति हुनु पर्दथ्यो। फाराओका निम्ति रोटी पकाउने जिम्मा उसैको थियो।

एकरात मुख्य पियाउने र पकाउने दुवैले आफ्‍नो-आफ्‍नो अर्थ भएका छुट्टा-छुट्टै सपनाहरू देखे। बिहान यूसुफले तिनीहरू ____________ भएको देखे (४०:६)। तिनीहरू निराश र चिन्तित थिए। उत्पत्ति ४०:७ अनुसार यूसुफले ती दुईका मनका भावनाहरू तिनीहरूका अनुहारहरूमै प्रस्ट देखे।

हाम्रा मनका भावना हाम्रा अनुहारहरूमै प्रायः झल्कन्छन्। हाम्रा मनभित्र खेलिरहेका भवानाले बाहिरी आवरणलाई प्रायः असर पार्दछन्। हँसिलो र प्रसन्न अनुहारको रहस्य के हो (हितोपदेश १५:१३)? हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कुन हो(हाम्रो अनुहारलाई ठिक राख्न कि हृदयलाई ठिक राख्न हितोपदेश २५:२० दाँज्नुहोस्)? ____________________________________________________________________________________। यदि हृदय प्रभुसित ठिक छ भने, त्यो स्वस्थ हुन्छ अनि त्यो स्वस्थ हृदयले नै अनुहारलाई स्वस्थ राख्छ (भजनसंग्रह ४२:११; ४३:५ हेर्नुहोस्)!

फाराओका कैदीहरू ज्यादै दुःखित थिए; तिनीहरूका सपनाका अर्थहरू कसले खोलिदिने? यूसुफ आफैले सो गर्न सक्दैनथे, तर उनले अर्थ खोल्न सक्ने परमेश्वरलाई चिन्थे। उनले भने: “के सपनाका अर्थहरू खोल्ने काम परमेश्वरको होइन?” हो, अर्थहरू परमेश्वरकै हुन्, अनि यदि ती अर्थहरू हामी बुझन चाहन्छौं भने, हामी परमेश्वरकहाँ नै जानुपर्छ। यदि कुनै सपना परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने, उहाँले सपनाको अर्थ पनि दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले यूसुफमार्फत ती दुवैका सपनाका अर्थहरू खोलिदिनुभयो, अनि ती एक-एक पूरा भए (४०:२०-२२; ४१:१३)।

जीवनका कतिपय कुराहरू हामी बुझन सक्दैनौं: म किन रोगी भएँ? मेरा प्रियहरू किन मरे? मलाई समस्या, सकष्ट, दुःख किन आइपरे? आदि। ती हामीले नबुझौंला, तर परमेश्वरले अवश्य बुझनुहुन्छ! हाम्रो दृष्टि धमिलो होला, तर परमेश्वर सब थोक छर्लङ्ग देख्नुहुन्छ। कुनै घटना हामीलाई अर्थहीन लाग्‍न सक्छ तर परमेश्वर त्यसको अर्थ जान्नुहुन्छ। केवल उहाँले मात्र जीवनको वास्तविक अर्थ बताउन सक्नुहुन्छ।

उत्पत्ति ४०:१४ मा यूसुफले मुख्य पियाउनेलाई भने, “तर जब तपाईंको भलो हुनेछ तब मेरो _________________ गर्नुहोस्।”

यूसुफले आफूलाई चोरी गरी ल्याइएको मालको रूपमा देख्थे (पद १५)। उनलाई लाग्थ्यो, म बाबुको प्यारो छोरो, हिब्रूहरूका देशवासी हुँ। ती दुवैबाट मलाई चोरी गरी ल्याइएको हो भनी उनी सोच्थे। तर परमेश्वरको विचारमा यूसुफ ठिक स्थानमा थिए। उनी मिस्रमा, त्यहाँको कैदखानामै हुनुपर्‍थ्यो किनकि परमेश्वर आफ्‍नो सिद्ध योजनालाई अघि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, केवल यूसुफको निम्ति मात्र होइन तर इस्राएलका सारा सन्तानका निम्ति। मिस्रमा मानिसद्वारा लगिएका भए तापनि उनलाई त्यहाँ _____________________ले पठाउनुभएको हो भन्ने कुरा यूसुफले पछि मात्र बुझे (४५:७ हेर्नुहोस्)!

आफ्‍नो योजना पूरा गर्न परमेश्वरले दुष्टहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ − जस्तै प्रेरित २:२३-२४; लूका २२:२२; प्रेरित ३:१४-१५,१८ − यसरी मानिसको क्रोधले पनि परमेश्वरलाई ______________ ल्याउनेछ (भजनसंग्रह ७६:१०)!

फाराओले आफ्‍नो जन्मदिनको उपलक्षमा पियाउने र पकाउने दुवैका शिर उठाइदिए (४०:२०), तर छुट्टाछुट्टै तरिकाले (४०:२१ र ४०:२२)! [तुलना गर्नुहोस्, हेरोदले आफ्‍नो जन्मदिन कसरी मनाएका थिए, मत्ती १४:६-१२।

फाराओका सपनाहरू र यूसुफ

(उत्पत्ति ४१:१-३२)

यूसुफ कैदखानाबाट तुरुन्तै छुट्न चाहन्थे (४०:१४), तर यूसुफ अझ दुई वर्ष त्यहीँ रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो (४१:१)।

परमेश्वरका चालहरू हाम्रा चालहरू होइनन् (यशैया ५५:८), परमेश्वरका समयहरू हाम्रा समयहरू होइनन् (भजनसंग्रह २७:१४)। परमेश्वरका विलम्बित आशिषहरू ठिक समयलाई पर्खिरहेका हुन्छन्। ती आशिषहरू आउन ढिलो भए भनी हामी सोचौंला, तर परमेश्वरको हिसाबमा ती ठिक-ठिक समयमा आएका हुन्छन्। ढिलो भए तापनि छुटकारा निश्चय छ, हामी आत्तिनु पर्दैन।

फाराओलाई आफ्‍ना सपनाहरू विपनाझैं लागे। तर बिउँझदा त ती सपना पो रहेछन्। तिनी छक्कै परे (४१:७)! ती सपनाका अर्थहरू के होलान्? एक्काइसौं पदमा सपनाको विवरण छ; त्यसको अर्थ के होला? परमेश्वरले फाराओलाई किन दुईओटा सपना देखाउनुभयो (पद ३२)?

परमेश्वरले कुनै कुरा एक पटक भन्नुहुन्छ भने हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको हरेक कुरा महत्त्वपूरण छ! यदि परमेश्वरले कुनै कुरा दुई पटक (वा तीन पटक) भन्नुहुन्छ भने हामीले झन् कति ध्यान दिनुपर्ला? तुलना गर्नुहोस् गलाती १:८-९; फिलिप्पी ४:४; यूहन्ना २१:१५-१७; मर्कूस ९:४४,४६,४८। तपाईंलाई अरू यस्ता उदाहरणहरू थाहा छ?

त्यहाँ जादुगरहरू थिए जो पेशागतरूपमा आफ्‍नो विशेष ज्ञान (खासगरी टुनामुनाको ज्ञान) प्रयोग गर्थे। त्यहाँ विद्वानहरू पनि थिए। तिनीहरू कसैले पनि सपनाको अर्थ खोल्न सकेनन् (४१:८), तर यूसुफले मात्र सके (४१:२५ देखि)। यूसुफसित के थियो जो तिनीहरूसित थिएन? केले फरक पार्यो? ठिक उत्तरमा चिन्ह लगाउनुहोस्:

दानियल २:२-१३,२३-३० सित तुलना गर्नुहोस्। के परमेश्वरले तपाईंको जीवनमा पनि त्यसरी नै भिन्नता ल्याउन सक्नुहुन्छ?

सपनाको अर्थ खोल्नसक्ने केवल प्रभु हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले यूसुफले सम्पूर्ण श्रेय प्रभुलाई नै दिए। उत्पत्ति ४१:१५ मा फाराओले यूसुफलाई भने, “तिमीले अर्थ खोल्न सक्छौ।” यूसुफले फाराओलाई सच्च्याउँदै जवाफ दिए, “म ता होइन, परमेश्वरले नै फाराओलाई भलाइको उत्तर दिऊन्!” (४१:१६)। फाराओको सपनाको अर्थ खुलाउने क्रममा यूसुफले घरीघरी परमेश्वरको उल्लेख गरे अनि उहाँलाई नै सम्पूर्ण श्रेय दिए:

पद १६ “परमेश्वरले ____________________________________________________। पद २५ “परमेश्वरले ____________________________________________________। पद २८ “परमेश्वरले ____________________________________________________। पद ३२ “परमेश्वरले ____________________________________________________।

परमेश्वरद्वारा हृदय भरपूर छ भने, जिब्रोले परमेश्वरकै बारेमा नबोली बस्‍न सक्दैन! यसकारण ३८-३९ पदमा उल्लिखित फाराओका शब्दहरू सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्दैन!

राजदरवारमा यूसुफ − उनको उच्च स्थान

(उत्पत्ति ४१:३३-४४)

इस्राएल जातिलाई सात वर्षे अनिकालबाट जोगाउनलाई नै (उत्पत्ति ४५:७) परमेश्वरले यूसुफलाई सारा मिस्रमाथि एक शासक बनाउनुभयो (४५:८)। कसरी? उहाँले यूसुफलाई पहिले खाडलमा अनि पछि कैदखानामा पठाउनुभयो; राजदरवार पुर्‍याउने मार्ग यही थियो! परमेश्वरका मार्गहरू कति रहस्यमय छन्!

परमेश्वरले उनलाई मिस्रमा पठाउनुको उद्देश्य यूसुफले सर्वप्रथम कहिले बुझे होलान्? हामी पनि संकटको खाडलमा पर्दा (उत्पत्ति ४२:१), अथवा अवहेलनाको कैदमा पर्दा (उत्पत्ति ४०:१५), एउटा कुरामा निर्धक्क रहौं: हाम्रो नजरबाट यो छिपेको भए तापनि यसमा परमेश्वरको कुनै न कुनै उद्देश्य छ। तब हामी कसरी हिँडौं त? २ कोरिन्थी ५:७ अनुसार: “किनभने हामी ________ ______________ होइन, तर __________________ द्वारा हिँड्छौं।”

आउनेवाला अनिकालमा बाँच्नलाई के-के गर्नुपर्छ भनी यूसुफले फाराओलाई सल्लाह दिए। उनले भने, एक सक्षम व्यवस्थापक नियुक्त गरियोस् (४१:३३-३६)। फाराओ यसमा सहमत भए। यस नियुक्तिका निम्ति फाराओले कसलाई योग्य ठाने (४१:३७-४०)? ________________। यूसुफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनी फाराओले देखे (४१:३८)। पोतिफर (३९:३) तथा कैदखानाको हाकिम (३९:२३) दुवैले परमेश्वरको उपस्थिति यूसुफको जीवनमा देखेका थिए।

तपाईंको जीवनमा मानिसहरूले के देख्छन्: पवित्र आत्माका कामहरू देख्छन् (गलाती ५:२२-२३; एफेसी ५:९) कि शरीरका पापपूर्ण घीनलाग्दा कामहरू (गलाती ५:१९-२१)?

तेह्र वर्ष होचिएका दास तथा कैदी यूसुफ (उत्पत्ति ३७:२ लाई ४१:४६ सित दाँज्नुहोस्), एक्कासी सारा मिस्रमाथि शासक बनाइए! यूसुफ कति माथि उचालिएका थिए (४१:४०-४४; ४२:६,३०,३३; ४४:१८; ४५:८-९,१३,२६)?

उत्पत्ति ४१:४१-४३ अनुसार, यूसुफलाई त्यो उच्च स्थानमा कसले पुर्याउनुभयो? ________________। उत्पत्ति ४५:८ अनुसार, यूसुफलाई उच्च स्थानमा पुर्याउनमा वास्तवमा कसको हात थियो? ________________। एक समय, यूसुफको रङ्गबिरङ्गी लबेदा जबरजस्ती खोसियो (३७:२३)। एक समय, यूसुफ आफ्‍नो वस्त्र एक दुष्ट मिस्री स्त्रीको हातमा छाडेर भाग्‍न बाध्य भए (३९:१२)। अब, त्यही यूसुफ सबभन्दा मिहिन मिस्री पोशाक पहिरन्छन् (४१:४२)!

परमेश्वरले एक व्यक्तिलाई कुन आधारमा उच्च पार्नुहुन्छ? कुनै पनि मानिस कसरी सबभन्दा माथि पुग्छ र पहिलो स्थान पाउँछ? हेर्नुहोस्: इजकिएल २१:२६; मत्ती २३:११-१२; लूका १:५२; १४:११; १८:१४; १ पत्रूस ५:६; याकूब ४:१०; मर्कूस ९:३४-३५; १०:३१। यो निश्चय छ, इश्वरीय मार्गमा माथि जाने बाटो तल्तिर छ, तल्तिर जाने बाटो मास्तिर छ। शैतान माथि उक्लन खोज्यो र ऊ तल फ्याँकिएको छ (यशैया १४:१२-१५)। प्रभु येशू पहिले होचिनुभयो तर अब उहाँ उच्च पारिनुभएको छ (फिलप्पी २:५-११)। “परमेश्वरको सामर्थी हातमनि आफू-आफूलाई _________ तुल्याओ, र ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई ______________ पार्नुहुनेछ” (१ पत्रुस ५:६)।

यूसुफको बुद्धिपूर्ण व्यवस्थापन

(उत्पत्ति ४१:४५-५७)

जसरी परमेश्वरले यूसुफलाई अर्थ खोल्ने बुद्धि दिनुभयो, त्यसरी नै उहाँले यूसुफलाई व्यवास्थापन गर्ने बुद्धि पनि दिनुभयो (उत्पत्ति ४१:१६,२५,२८,३९)। के यूसुफसित एउटा राष्ट्रको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिने अनुभव थियो? ____________। दासत्व र कैदखानाको अनुभवचाहिँ कति वर्षको थियो (३७:२; ४१:४६)? ______________।

प्रभुले तपाईंलाई कुनै दिन अनुभवै नभएको जिम्मेवारी बहन गर्नलाई अगुवाइ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसबेला तपाईंले आफ्‍नो कर्तव्य परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा पूरा गर्नसक्नुहुन्छ, फििलप्पी ४:१३,१९; हितोपदेश ३:५-६; २ कोरिन्थी ९:८।

के फाराओका सपनाहरू यूसुफले अर्थ खोलेझैं पूरा भए (४१:४७-४९, ५३-५७ हेर्नुहोस्)? ______________।

भविष्यका लागि तयार हुन परमेश्वरको वचनले तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्नसक्छ? मिस्र तथा वरिपरिका देशहरूमा एक भयानक सात वर्षे अनिकाल लाग्दैछ भनी यूसुफ जान्दथे। एकदिन संसारमा सात वर्षको भयानक संकट आउनेछ भनी के परमेश्वरले बताउनुभएकोछ? हेर्नुहोस् दनियल ९:२७; प्रकाश ११:२-३: १२:६,१४ आदि।

यूसुफ आफ्‍ना दाजुभाइबाट घृणीत र तिरस्कृत थिए (उत्पत्ति ३७:२०)। तर पछि उनी उच्च पारिए अनि अन्यजातीहरूका बीचबाट एक दुलही प्राप्त गरे (४१:४०)। यूसुफको जीवनका घटनाहरू प्रभु येशूको जीवनमा पछि घट्ने घटनाहरूका चित्रण थिए। येशूलाई उहाँका दाजुभाइले इन्कार गरे (यूहन्ना १:१०-१२); उहाँ उच्च पारिनुभयो (फििलप्पी २:९-११); अन्यजातीहरूका बीचबाट उहाँले एक दुलही प्राप्त गर्नुभयो (एफेसी ५:३१-३२)। मण्डली, प्राय: अन्यजाति विश्वासीहरूको समुह, ख्रीष्टको दुलही हो।

यूसुफका दुई छोराहरूका नामलाई विचार गरौं (उत्पत्ति ४१:५१-५२):’मनस्से’ (बिर्सनु − आफूले भोग्‍नु परेको परिश्रम र दु:खलाई यूसुफले बिर्सन सके) र ‘एप्रैम’ (फलदायी − यूसुफ मिस्र देशमा फलदायी बने)। परमेश्वरले यूसुफलाई “तिनका सबै कष्टहरूबाट छुटकारा दिनुभयो, अनि मिस्रका राजा फाराओका सामु तिनलाई कृपा र बुद्धि दिनुभयो” (प्रेरित ७:१०)। उनलाई मिस्र देश पठाउनुमा परमेश्वरको रहस्यमय उद्देश्य र ठूलो कष्टलाई ठूलो आशिषले पछ्याउँदो रहेछ भनी अब यूसुफले बुझ्न थाले!

तपाईंलाई बचाउनु र त्यसपछि अनेकौं परीक्षा, संकट र समस्याहरू भएर लैजानुमा, परमेश्वरको उद्देश्य के होला? रोमी ८:२८-२९; गलाती ४:१९; १ यूहन्ना ३:२ हेर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईंलाई अझै उहाँको पुत्र जस्तो बनाउन चहानुहुन्छ।

के यूसुफले मिस्रीहरूलाई खानेकुरा सित्तैंमा दिए (४१:५६-५७; ४७:१३-२६)? __________।

काम नगर्ने अल्छीलाई सित्तैंमा दिँदा समस्या आउँछ। २ थेस्सलोनिकी ३:६-१२ र एफेसी ४:२८ हेर्नुहोस्।

यूसुफ र पोतिफरकी पत्नी

यूसुफ र पोतिफरकी पत्नी

 

यूसुफ र पोतिफरकी पत्नी

(उत्पत्ति ३९:१६-१८)

“यूसुफको जिउडाल राम्रो र हेर्नमा सुन्दर थियो” (उत्पत्ति ३९:६)। पोतिफरकी पत्नी यूसुफप्रति ज्यादै आकर्षित भइन् र तिनीसित यौन सम्बन्ध राख्न चाहे (३९:७)। तिनले आफ्नो अभिलाषाको कुरा यूसुफसँग एकपल्ट होइन, तर ______ ___________ गरिन् (३९:१०)।

परीक्षामाथि विजयी बन्न यूसुफको असल नमूनालाई विचार गरौं:

१. पापलाई एक छेउ पनि ठाउँ नदिनू!

यूसुफले परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्न इन्कार गरे (उत्पत्ति३९:८)। उसले “हुँदैन!” भने र अडिग रहे। (टिप्पणी: परीक्षा आइपर्नु नै पाप होइन। पाप तब आउँछ जब हामी परीक्षालाई ठाउँ दिन्छौं।)

२.तत्कालको इच्छापूर्तिलाई भन्दा टाढा हेर्नू।

म यो चाहन्छु, म यो गर्न चाहन्छु, अहिले नै यो म गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुभन्दा बरु यो पापले आखिरमा कहाँ पुर्याउँछ भनेर राम्ररी विचार गर्नुपर्छ। पापले आफैलाई र अरूलाई हानी पुर्याउँछ। यसले दुःख, दोष र परमेश्वरको दण्ड ल्याउँछ। यूसुफ जान्दथे, पछि आइपर्ने समस्याको कारण क्षणकि पापपूर्ण भोगविलास गर्नु फाइदाजनक छैन। त्यो पाप गर्नु मालिकलाई धोका दिनु हो र मालिकको विश्वास गुमाउनु हो भनेर यूसुफ जान्दथे।

३.पाप वास्तवमा के हो भनी महसूस गर्नू!

यूसुफले पाप गर्नु “ठू___ दु____” हो भनी सम्झे। यो स्त्रीको दुष्ट सल्लाह मान्यो भने आफ्नो मालिकसँगको राम्रो सम्बन्ध बिग्रन्छ अनि झन् बढ्ता गरी ____________को विरोधमा (उत्पत्ति ३९:९) ठूलो पाप हुन्छ भनेर यूसुफ जान्दथे। “पापको मोजमज्जा” भन्दा परमेश्वरको डर नै यूसुफको लागि ठूलो थियो हिब्रू ११:२४-२५ पनि हेर्नुहोस्।

४.परीक्षाको नजिक समेत नजानू!

दिनदिनै यूसुफ “ति____ सि____ र_______” समेत मानेनन् (उत्पत्ति ३९:१०)। तिनी त्यस स्त्रीको वरिपरि वा नजिक समेत गएनन्! आगोसँग खेल्न थाल्यो भने के हुन्छ भनेर यूसुफलाई थाहा थियो (हितोपदेश ६:२७-२८)।

५.ज्यादै ठूलो परीक्षा आयो भने, भाग्नू!

यूसुफ भागे (उत्पत्ति ३९:१२)! परमेश्वरले हामीलाई के गर्नू भनी भन्नुभएको छ (२ तिमोथी २:२२; १ कोरिन्थी ६:१५-२०)? ____________

यस ठूलो परीक्षामाथि बिजयी बन्न यूसुफ सफल भए परीक्षाको सामना गर्न सकिन्छ, विजयी सकिन्छ र शुद्ध सफा रहन भनेर यो कुराले हामीलाई हौसला निश्चयता दिन्छ। यदि परमेश्वरको अनुग्रह सहायताले यूसुफले सके भने हामीले पनि सक्छौं! (१ कोरिन्थी १०:१३; भजनसंग्रह ११९:९,११हेर्नुहोस्)।

जीवनका अवसर तथा इनामहरूलाई अभिलाषाको कारण नगुमाउनुहोस्। तिमी आफै बिजयी बन्न सक्दैनौ। प्रभु येशूले भने आफैले सक्नुभयो र सक्नुहुन्छ। तिमीभित्र प्रभु येशू हुनुभएर तिमीलाई बिजयी र बिजेता बनाउन सक्नुहुन्छ।

पोतिफरको कैदखानामा यूसुफ

(उत्पत्ति ३९:१९-२३)

आफूले गर्दै नगरेको अपराधको निम्ति यूसुफले दुःख सहनुपर्यो (४०:१५)। प्रभुमा शुद्ध र विश्वासयोग्य रहन यूसुफले गरेको निर्णय सजिलो वा सस्तो थिएन तरै पनि तिनी त्यो मूल्य चुकाउन तयार थिए। के तपाईं जति मूल्य चुकाउनु परे तापनि आफूलाई शुद्ध र सफा राख्न तयार हुनुहुन्छ? यूसुफलाई झूटा आरोप लगाइयो र पाउनु नपर्ने दण्ड दिइयो। परमेश्वरको डर मानेको कारण र जे ठिक थियो त्यही गरेको कारण उसले दुःख भोग्यो। आफू निर्दोष छु भनि यूसुफ राम्ररी जान्दथे। अनि वर्षौंसम्म उसले कैदखानारूपी “खाडल” लाई धीरजसँग सहे (उत्पत्ति ४०:१५ को “कैदखाना” शब्द उत्पत्ति ३७:२४ को “खाडल” नै हो)।

खुल्लामा भन्दा गुप्यमा हाम्रो खास परीक्षा हुन्छ। हाम्रा अभिप्रायहरू अर्थात भित्री विचारहरू बास्तवमा के हुन् भनी ती परीक्षाहरूले नै प्रकट गर्छन्। एक विश्वासीले अन्याय सहनुपर्यो भने कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ (१ पत्रुस २:१९-२३; ३:१२-१८; ४:१२-१६ हेर्नुहोस्)? त्यसबेला तपाईंको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ?

कैदखानामा यूसुफसँग को हुनुहुन्थ्यो (उत्पत्ति ३९:२१)? ____________। यूसुफ एकछिन पनि एक्लो थिएनन्। परमेश्वरको अनमोल प्रतिज्ञा हिब्रू १३:५-६ मा हेर्नुहोस्। परमेश्वरले विश्वासीलाई समस्याबाट अलग राख्ने प्रतिज्ञा दिनुभएको छैन, तर समस्याहरूको बीचमा पनि विश्वासीकै साथमा हुनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। दानियल ३:२३-२५; यशैया ४३:२; यूहन्ना १६:३३ हेर्नुहोस्।

यूसुफ − मिस्रमा एक दास

यूसुफ − मिस्रमा एक दास

 

यूसुफ − मिस्रमा एक दास

यूसुफ बीस चाँदीका टुक्रामा बेचिए (उत्पत्ति ३७:१८)। एक जवान दासको मूल्य त्यति नै थियो (लेवी २७:५ मा हेर्नुहोस्, ५ देखि २० वर्षसम्मको जवान दासको मूल्य; प्रस्थान २१:३२ मा उमेरदार दासको मूल्य; मत्ती २६:१५ मा प्रभु येशूलाई बेचिएको मूल्य)। इश्माएली र मिद्यानीहरू इश्माएल (उत्पत्ति १६:१-२,११) र मिद्यान (उत्पत्ति २५:१-२) का सन्तान थिए। इश्माएल र मिद्यान ____________ का छोराहरू थिए। [न्यायकर्ता ८:२२,२४ हेर्नुहोस्, जहाँ यी दुई शब्दहरू समानन्तर हिसावले प्रयोग गरिएका छन्। यी मानिसहरू शायद सँगै बसोबास गर्थे र आपसमा विवहावारी गर्थे।

यूसुफका दाज्युहरूले उनलाई बेचेर मिस्र पठाए। अब यूसुफका सपनाहरू कहिल्यै पूरा हुनेछैनन् भनी उनीहरूले सोचे (उत्पत्ति ३७:२०)। तर वास्तवमा के भयो- उनीहरूको कारणले गर्दा नै यूसुफका सपनाहरू पूरा भए! यूसुफलाई हटाउन इस्राएलका सन्तानहरू सफल भए, तिनीहरूले उनलाई मिस्रमा बेचेर पठाए। तर, अचम्मको कुरा, यसैद्वारा नै पछिबाट उनीहरूको उद्धार हुनगयो (उत्पत्ति ५०:२०)।

ठिक यसरी नै इस्राएलका सन्तानले ख्रीष्टलाई हटाउन सफल भए, तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँगे। तर यसैले नै उनीहरूको उद्धारको बाटो तयार भयो! (प्रेरित २:२२-२४,४०; ३:१३-१५,१९,२६; ४:११-१२)!

नवजवान यूसुफले आफूले भोग्नुपरेका यी कुराहरू बुझ्दैनथे। खाडलमा पर्नु उनको प्राणको लागी ठूलो वेदनाको कुरो थियो। उनलाई मानसिक कष्ट र दुःख थियो। कत्रो आपत पर्यो विचरालाई! आफ्नो दाज्युहरूसँग जोडसाथ करूणा र दयाको निम्ति बिन्ती गरे; तर उनीहरूले सुन्दै सुनेनन् (उत्पत्ति ४२:२१)।

यूसुफ दाज्युहरूमाथि उचालिने सपना चक्नाचूर भएजस्तै भयो! उँभो जाने बाटो उँधो हुन्छ (लूका १८:१४; १ पत्रुस ५:६) भनी उनले त्यतिखेर विचार गरेनन् (हामीले पनि प्रायः त्यसरी विचार गर्दैनौं)। राजदरवारमा पग्नुअघि यूसुफ खाडलमा पग्नुपर्ने रहेछ र त्यसपछि अझ एउटा कैदखानामा! यूसुफ मिस्रतर्फ लगिंदा उनी बन्धनमा थिए, अलपत्र थिए, तरैपनि एउटा कुरा पक्का थियो:

प_________ ति_________ हु_________।

(प्रेरित ७:९)

यूसुफ र पोतिफर

(उत्पत्ति ३९:१-६)

यूसुफ मिस्रमा ल्याइए र त्यहाँ पोतिफरद्वारा किनिए (उत्पत्ति २९:१)।

उनी १७ वर्षका मात्र थिए। मिस्रमा आफ्नो भन्ने कोही थिएन, उनी एक्लै थिए। घरबाट टाढा थिए, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने त्यहाँ कोही थिएन। यूसुफ नौलो देशमा थिए। त्यहाँको भेषभूषा नौलो थियो, चालचलन नौलो थियो। उनी एक्लै थिए, तरै पनि एक्लो थिएनन् कारण परमेश्वर अघिबाट नै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो!

हामी जहाँ भए पनि यो जान्न सक्छौं परमेश्वर त्यहाँ अघिबाट नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सत्यतामा पुकार्यौं भने (भजनसंग्रह १४५:१८) हामीलाई सहायता गर्नलाई परमेश्वर टाढामा हुनुहुन्न। उहाँमाथि भरोसा गर्दै रहँदा हामी जान्न सक्छौं कि हाम्रा संकष्ट जस्तोसुकै किन नहोस् “यस परिस्थितिमा मसँग प्रभु येशू हुनुहुन्छ; अनि यस परिस्थितिमा प्रभु येशूसँग म छु!”

पोतिफर मिस्रका राजा फाराओका एक ठूला अफिसर थिए। उनी फाराओका सिपाहीहरूका कप्तान थिए। जुन अङ्गरक्षकहरूले मिस्रका राजालाई रक्षा गर्थे, तिनीहरू उनैको जिम्मामा थिए

यूसुफलाई रक्षा गर्ने जिम्मा कसको थियो (उत्पत्ति ३९:२)? ______________। परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्थ्यो (प्रेरित ७:९)। युसूफ तल मिस्रमा गए र तिनको परमेश्वर त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना १०:४ सित दाँज्नुहोस्)!

तपाईं को सित हुन रोज्नुहुन्छ − मिस्रमा यूसुफको साथमा हुन कि प्रतिज्ञाको देशमा यूसुफका दाज्युहरूसित? यूसुफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तर यूसुफको दाज्युहरूको हातमा रगत लागेको लबेदा थियो र उनीहरूको हृदय भने दोषले भरिएको थियो। येशू हामीसित हुनुहुन्छ भने हामी जहाँसुकै पनि जान सक्छौं (यहोशू १:९ दाँज्नुहोस्)।

यूसुफको जीवनको साक्षी र गवाही ज्यादै राम्रो थियो। उत्पत्ति ३९:३ − “___________ उनको _________ हुनहुन्छ” भनी पोतिफरले देखे। पोतिफरले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनथ्यो (१ यूहन्ना ४:१२), तर यूसुफको जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी उसले देख्न सक्थ्यो।

मानिसहरूले तपाईंलाई हेरिरहेका छन्। के परमेश्वर तपाईंसित हुनुहुन्छ? के तपाईंका साथीहरूले यो देख्न सक्छन्? के तपाईंका शिक्षकहरूले, सकूलकाहरूले वा सहकर्मीहरूले यो जान्दछन्? के तपाईंका बाबुआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो देख्न सक्छन्?यदि साँच्चै नै परमेश्वर तपाईंसँग हुनुहुन्छ भने त्यसको के प्रमाण छ?

यूसुफ प्रभुप्रति र आफ्नो मालिकप्रति विश्वासयोग्य थिए। उनले भोलिको निम्ति बढी फिक्री गरेनन् तर आजकै दिनमा आफ्नो काम राम्ररी गर्नलाई उनले ध्यान दिए। “तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर, र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। यसकारण भोलिका निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नै थोकहरूका निम्ति फिक्री गर्नेछ। आजको खराबी आजको निम्ति प्रशस्त छ” (मत्ती ६:३३-३४)।

पोतिफरले युसुफलाई सबै कुरामा भरोसा गर्न सक्थे। आफ्नो विश्वासयोग्य दासमाथि उनी पूरै भर पर्न सक्थे। यदि उनीसँग भएका सब थोक यूसुफका हातमा थिए भने (उत्पत्ति ३९:४,६), पोतिफरले आफ्नो कुनै पनि थोकको निम्ति फिक्री गर्नु पर्ने भएन! जबसम्म यूसुफको जिम्मामा सब थोक थिए, पोतिफर ढुक्क बस्न सक्थे। पोतिफरले भरपदो यूसुफमाथि सधैं विश्वास गर्न सक्थे र यूसुफले पोतिफरलाई कहिल्यै धोका दिएनन्। एउटा ठूलो व्यक्तिगत परीक्षा सामना गर्नुपर्दा पनि यूसुफ आफ्नो मालिकप्रति बफादार र इमानदार रहे (३९:८ -९)।

के तपाईंका बाबुआमाले वा तपाईं काम गर्ने ठाउँको मालिकले तपाईंलाई पूरै विश्वास गर्न सक्छन्? तपाईंलाई कुनै जिम्मा दिँदा (घरको कुनै काम, भाइबहिनीको रेखदेख गर्ने जिम्मा, वा तपाईं काम गर्ने ठाउँको कुनै जिम्मा), बाबुआमा फिक्री गर्नुहुन्छ कि ढुक्क बस्नुहुन्छ? के तपाईंले उहाँहरूलाई धोका दिनुहुन्छ कि तपाईं भरपर्दो हुनुहुन्छ भनी निरन्तर प्रमाण दिइरहनुहुन्छ? तपाईंमाथि विश्वास राख्दा तपाईंका बाबुआमा वा मालिक धेरैपटक निराश बन्नुहुन्छ कि? यो याद राख्नुहोस् कि साना कुराहरूमा विश्वासयोग्य भएर नै तपाईंले थप स्वतन्त्रता र सौभाग्यहरू कमाउनुहुनेछ। “जो सबैभन्दा थोरै कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छ, त्यो धेरैमा पनि विश्वासयोग्य नै हुन्छ” (लूका १६:१०)।

यूसुफ एक दास मात्र थिएनन्, उनी एक भण्डारी पनि थिए, अर्थात् एक व्यक्ति जसले अर्काको सम्पत्ति र सरसामानको जिम्मा लिन्छ र त्यसको प्रयोगको निम्ति व्यवस्था मिलाउँछ (उत्पत्ति ३९:४-६)। एक भण्डारीको सर्वप्रथम योग्यता के हो (१ कोरिन्थी ४:२; लूका १६:१०)?

के यूसुफसँग यो योग्यता थियो?

एक ख्रीष्टियन भएकोले (यदि तपाईंले साँच्चै मुक्ति पाएको हुनुहुन्छ भने), तपाईं एक भण्डारी हुनुहुन्छ। स्याहार-सम्भार र संचालन गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईंलाई तपाईंको जिम्मामा के सुम्पनुभएको छ (१ कोरिन्थी ६:१९-२०)? ______________। भण्डारीमा हुनुपर्ने सर्वप्रथम योग्यता के तपाईंसँग छ?

प्रभुले यूसुफलाई फलिफाप गराउनुभयो। परमेश्वरले उसलाई सफल तुल्याउनुभयो (उत्पत्ति ३९:२-३)। प्रभुले यूसुफलाई अचम्म प्रकारले आशिषमय तुल्याउनुभयो। उसले जे छोए पनि त्यो आशिषमय नै हुन्थ्यो! परमेश्वरको आशिष यूसुफमाथि यति प्रशस्त थियो यो आशिष त्यो भरिएर पोतिफर र उनका सबैथोकमाथि पनि खनियो (३९:५)। याकूबमाथि खन्याइएको परमेश्वरको आशिष दाँजेर हेर्नुहोस्, उत्पत्ति ३०:२७)। प्रभुले यूसुफलाई अघि बढाउँदै सफल पार्दै लैजानुभयो र त्यो घरमा (उनको मालिक बाहेक) यूसुफभन्दा ठूलो अरू कोही थिएन (३९:९)।

के प्रभुले तपाईंलाई फलिफाप पार्न र तपाईंको पढाइमा वा काममा सफलता दिन सक्नुहुन्छ? तपाईंमाथि रहेको परमेश्वरको आशिष के अरूमाथि पनि पोखिन सक्छ? सफलता प्राप्तिको इश्वरीय रहस्य के हो (यहोशू १:७-८; भजनसंग्रह १:१-३)-? _____________________________________ ______________________________________ ___________________।

मानविय दृष्टिकोणले हेर्दा, यूसुफमाथि भयानक खराबी आइपर्यो। तिनका दाजुहरूले तिनलाई घृणा गरे, तिनलाई खाडलमा फालिदिए र तिनलाई दासत्वमा बेचिदिए। तिनी घरबाट टाढा लगिए जहाँ तिनको न परिवार न साथीहरू नै थिए। एक जवान ठिटोको निम्ति यी परिस्थितीहरू कठिन थिए, तर परमेश्वर तिनको साथमा हुनुहुन्थ्यो!

कहिल्यै पनि परिस्थितिले तपाईंलाई काबुमा (नियन्त्रणमा) नपारेको होस्। परमप्रभुको डर मान्नुहोस् अनि उहाँलाई नियन्त्रण गर्न दिनुहोस् कि वरिपरि जेसुकै भए तापनि तपाईं शान्तिमा रहन सक्नुहुनेछ। जोसुकै, जहाँसुकै, जेसुकै मेरो वरिपरि बदलिए पनि, मभित्र परमेश्वर र उहाँको राज्य सधैं एकैनास रहनसक्छ। गर्मी वा जाडो, वर्षात् वा घाम, मौसम जस्तैसुकै भएतापनि म एकैनास हुनसक्छु।

२-यूसुफ, उनका दाजुहरूको घृणाको पात्र

२-यूसुफ, उनका दाजुहरूको घृणाको पात्र

 

यूसुफ, उनका दाजुहरूको घृणाको पात्र

यूसुफप्रति रहेको उनका दाजुहरूको मनोभावनालाई दर्शाउने शब्द कुन हो (उत्पत्ति ३७:४,८,११,१८-२०)? __________। यस्तो तीतो भावना हुनुमा कम्तीमा तीनओटा कारण थिएः

१. उनीहरू यूसुफलाई घृणा गर्थे किनभने यूसुफले उनीहरूको खराब व्यवहारको खबर बाबुकहाँ पुर्याउने गर्थे।

यस अध्यायमा उल्लेखित घटनाहरू घट्दा यूसुफ कति उमेरका थिए (पद २)? ________ (राहेल, यूसुफकी आमा मरिसकेकी थिइन् अनि यूसुफका भाइ बिन्यामिन साना बालकै थिए।) आफ्‍ना ठूला दाजुहरूसँगै यूसुफले गोठाला काम गर्थे। तर उनीहरूको गलत व्यवहारहरू देखेर यूसुफलाई दुःख लाग्थ्यो अनि चिन्ता लाग्थ्यो। यूसुफ गएर उनीहरूको क्रियाकलापको बारेमा आफ्‍ना बाबुलाई बताउँथे।यूसुफ अर्काको पोल खोल्ने कानफुकुवा थिएनन्। कानफुकुवाले त अर्कालाई हानि पुर्याउन खोज्छ। तर सही बोलीले अर्कालाई हानिबाट जोगाउन खोज्छ। कानफुकुवाले आफूलाई राम्रो र अर्कालाई नराम्रो देखाउन खोज्छ। तर सही बोली भने सत्यतालाई कदर गर्ने इच्छाबाट उब्जने कुरा हो।

२. उनीहरू यूसुफलाई घृणा गर्थे किनभने उनीहरूका बाबु याकूबले यूसुफलाई सबभन्दा बढी माया गर्थे (पद ३-४)।

परिवारमा यूसुफले विशेष ध्यान र स्थान पाएको कारण यूसुफका दाजुहरूलाई ज्यादै डाहा भयो। यूसुफको लामो, सुन्दर लबेदा देख्दा, “हाम्रो पनि त्यस्तै भए हुन्थ्यो” भन्ने लाग्थ्यो। उनीहरू समान अधिकार चाहन्थे र उनीहरूको डाहा (३७:११) यति तीतो भयो कि यूसुफलाई उसको सुन्दर लबेदामा देख्दा तिनीसित ____________ _____________ कुरा गर्न सक्दैनथे (३७:४)। अर्थात् तिनीहरू ऊसँग सन्चो-बिसन्चो सोध्न समेत सक्दैनथे नता “तिमीलाई शान्ति होस्” भनेर सट्टापट्टा गरिने अभिवादन नै व्यक्त गर्न सक्थे। के तपाईं कहिल्यै कसैप्रति यति साह्रो घृणा वा तीतोपनाले भरिनुभएको छ कि तपाईंले त्यो व्यक्तिसँग कुरै गर्न सक्नुभएन वा “नमस्ते” वा “जय मसीह” सम्म भन्न सक्नुभएन? डाहाको पापले यूसुफका दाजुहरूले कुनचाहिँ जघन्य अपराध गरे (प्रेरित ७:९)? ___________________________________________ _______________________________

३. यूसुफका दुईटा सपनाका कारण उनका दाजुहरूले उनलाई घृणा गरे (पद ५-११)।

जब यूसुफले दाजुहरूलाई आफ्‍ना सपना बताए (पद ५, ११) तब उनले दाजुहरूको खबर बाबुलाई ल्याउँदाको समस्याभन्दा ठूलो समस्या भोगे (पद २)। पहिलो सपनामा खेतमा अन्नका बिट्टाहरू थिए। परिवारमा मर्यादापूर्ण स्थान यूसुफलाई दिइएको भए तापनि, त्यो सानो भाइले उनीहरूमाथि शासन गर्नेछ भन्ने कुरालाई त दाजुहरूले पचाउनै सकेनन्! के यो सपना वास्तवमै पूरा भयो (उत्पत्ति ४२:६,९)? __________

याकूबले दोस्रो सपनाको अर्थ बुझे। त्यसअनुसार यूसुफका सम्पूर्ण परिवारले उनलाई ________________ गर्नेछन् (उत्पत्ति ३७:९-१०) भन्ने कुरा सपनाको अर्थ हो भनेर उनले मानिलिए। [यस खण्डको आधारमा प्रकाश १२:१ मा उल्लेख गरिएकी स्त्रीले “इस्राएल” लाई दर्शाउँछ।

यूसुफको जीवनमा सपनाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ (उत्पत्ति ४०:५-१९; ४१:१-३२)। प्रभुले बेलाबखतमा मानिसहरूसित सपनाद्वारा बोल्नुभयो। के परमेश्वरले नयाँ नियममा उल्लेखित “यूसुफ” सँग सपनाहरूद्वारा बोल्नुभयो (मत्ती १:२०,२४; २:१२,१९)? ________________

परमेश्वरले सपनाहरू प्रयोग गर्नुभयो (गन्ती १२:६; १ शमूएल २८:६,१५ सित तुलना गर्नुहोस्), तर मानिसित बोल्नलाई परमेश्वरको अझ राम्रो उपाय छ (गन्ती १२:७-८; हिब्रू १:१-२)। आज, परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सपनाको पछि लाग्नुहुँदैन बरु तपाईंले आफ्‍ना आँखा खोल्नुपर्छ र बाइबल खोल्नुपर्छ। आज हामीले परमेश्वरको वचन बाइबलमा भएका ६६ पुस्तकहरूलाई र हाम्रो जीवनका निम्ति उहाँको भलाइको कार्यप्रति सजग हुन सक्छौं।

यूसुफ र उनका दाजुहरूको पाप

यो नक्साले उत्पत्ति ३७ अध्यायका घटनाहरूको आवश्यक भौगोलिक पृष्ठभूमि प्रदान गर्छ।

हेब्रोनदेखि शेकेम ८० किलोमिटर टाढा थियो।

शेकेमदेखि दोतान २४ किलोमिटर टाढा थियो।

उत्पत्ति ३७:१२-१४ पढ्नुहोस्। याकूबलाई शेकेममा गएका आफ्‍ना छोराहरूको फिक्री लाग्यो। शेकेमका मानिसहरूसित याकूबका छोराहरूको पहिला झगडा भएको थियो (उत्पत्ति ३४:२५-३०)। यूसुफ २० वर्ष पनि नपुगेको ठीटो नै थिए तर बाबुले उसलाई एक खतराजनक यात्रामा, पैदलमै ८० किलोमिटर जति टाढा, पठाउन लागेका थिए। उसको जीवनमा के कस्ता कुराहरू आइपर्न लागेका थिए, यूसुफलाई थाहा थिएन, तर उसको हृदयमा आज्ञाकारीताको आत्मा थियो (प्रस्थान २०:१२; एफेसी ६:१-२; कलस्सी ३:२०)। यूसुफ त उसको बाबुले सोच्न सक्ने भन्दा निकै पर पुर्‍याइए − पहिले दोतानमा, त्यसपछि मिस्रमा।

अर्को पिताले आफ्‍नो प्रिय पुत्रलाई पाप र दुश्मनले भरिएको, एक खतरापूर्ण संसारमा पठाउनुभयो। यो संसार उहाँद्वारा बनाइएको थियो, तर यस संसारका मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गर्न मानेन्। के तपाईंले यस पितालाई चिन्नुहुन्छ? यस पुत्रलाई? के तपाईंले उहाँलाई ग्रहण गर्नुभयो? (यूहन्ना १:१०-१२ हेर्नुहोस्)

यूसुफका दाजुहरूको पाप

जब पापलाई परमेश्वरको उपाय अनुसार समाधान गरिंदैन, त्यसले अझै अरू पापमा पुर्‍याउँछ! पापले त पापलाई नै जन्माउँछ! एउटा पापले अर्को पापमा डोर्‍याउँछ अनि त्यसले फेरि अर्को पापमा डोर्‍याउँछ। पापमाथि पाप थप्दा-थप्दा यूसुफका दाजुहरू पापमा यति गहिरो गरी डुबे − उनीहरू वास्तवमा यूसुफको खाडलभन्दा नराम्रो खाडलमा पर्न गए! उनीहरू पापमा झन-झन् गिर्दै गएको बयान उत्पत्ति ३७ मा अब हेरौं। उत्पत्ति ३७ अध्यायमा ठिक-ठिक पद भेट्टाउनुहोस् र “पद” स्तम्भमनि लेख्नुहोस्।

दोष महसुसको तीतोपना

(उत्पत्ति ४२:२१-२२; ४४:१६; ५०:१५-१७)

करीब २२ वर्षसम्म याकूबका छोराहरू नराम्रो ढाकछोप गरेर झूटमा जिए। उनीहरूले यूसुफको कुरा गुपचुपमै राखे। उनीहरूले गरेको अपराधको त्यो भयानक दोष महसूसको भावना कष्टसित भित्रभित्रै बोक्दै जिउनुपर्‍यो। साँच्चै, याकूबको मृत्युसम्म पनि (५०:१५-१७), अर्थात् झण्डै ५० वर्ष पछि, उनीहरूलाई यस दोष महसूसको भावनाले पिरोलिरहेको थियो। क्षमा दिएको आश्वासन यूसुफले उनीहरूलाई दिएपछि र परमेश्वरले मानिसको क्रोध र पापलाई अचम्म प्रकारले उहाँको असल योजना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको याद दिलाएपछि मात्र उनीहरूले शान्ति पाए। खाडलमा यूसुफ त केही घण्टा मात्र थिए। उनका दाजुहरू भने अर्कै खाडलमा झण्डै ४० वर्षसम्म रहे। सानो डाहाको कुराबाट सुरु भएर यत्रो बरबादी जीवनभर भोग्‍नुपर्‍यो (गलाती ६:७, गन्ती ३२:२३)।

अन्य व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि पापको बढ्दो गिराई देख्न सकिन्छ − कैन (बेठिक बलिदान ल्याएर उसको पापको गिरावट सुरु भयो, उत्पत्ति ४:३); दाऊद (शारीरिक अभिलाषाबाट उनको गिरावट सुरु भयो, २ शमूएल ११:२); पत्रुस (जागो नरहेर उनको गिरावट सुरु भयो, मत्ती २६:४०); इत्यादि।

इस्रायलका सन्तानले यूसुफलाई कस्तो व्यवहार गरे सो हामीले अध्ययन गर्यौं। उनीहरूले २००० वर्षपछि प्रभु येशूलाई कस्तो व्यवहार गरे? के उनीहरूले डाहा गरे (मत्ती २७:१८; मर्कूस १५:१०)? के उनीहरूले उहाँलाई घृणा गरे? के उनीहरूले उहाँको विरुद्ध षड्यन्त्र रचे? के उनीहरूले उहाँलाई हटाउन खोजे? के उनीहरूले उहाँको हत्या गरे? यदि हामीले साँच्चै प्रभुलाई पछ्यायौं भने के हामीले त्यो भन्दा राम्रो व्यवहार पाऔंला र, चाहे हाम्रै परिवारबाट, साथीहरूबाट, स्कूलकाहरूबाट, वा अरूहरूबाट (यूहन्ना १५:१८-२१; १ यूहन्ना ३:१३)? ________________।

सुकेको खाडलमा यूसुफ

यूसुफका सपनाहरू कहिल्यै पूरा नहोस् भनी (उत्पत्ति ३७:२०) भाइलाई हटाउनको निम्ति दाजुहरूले तीनओटा उपाय गरे।

उपाय नम्बर १ के थियो (३७:१९-२०)? _____________________________________________।

उपाय नम्बर २ के थियो (३७:२१-२४)? ____________________________________________।

(टिप्पणी: रूबेनले यूसुफलाई बचाउन किन चाहेको होला? उसलाई भाइको साँच्चै फिक्री थियो र? कि उसलाई आफ्‍नै फिक्री मात्र थियो? पद ३० हेर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, जेठा छोरा भएको कारणले बाबुप्रति ऊ सबैभन्दा बढी जवाफदेही थिए)।

उपाय नम्बर ३ के थियो (३७:२५-२८)?______________________________________ _______________________________________।

त्यो खाडल पानी जम्मा पारेर राख्ने एउटा ठूलो इनार जस्तै थियो। त्यस्तो खाडल पानी नछिर्ने माटो (कालीमाटी) वा चट्टानमा खनेर बनाइन्थ्यो। वर्षात-याममा पानी जम्मा गर्नको निम्ति बनाइएको त्यस्तो खाडलमा पानी नपर्ने समयमा पनि पानी हुन्थ्यो। यस्ता खाडलहरू ज्यादै गहिरो हुनसक्थे − १०० फीट सम्म पनि। ठूला-ठूला खाडलहरू कतिपय घैंटो वा बोत्तल जस्तो आकारमा खनिएका हुन्थे, जसको कारण मानिसहरूले तिनीहरूलाई झ्यालखानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्थे (जकरिया ९:११; यर्मिया ३८:६-१३)। उत्पत्ति ३७ को खाडलमा भने पानी थिएन (३७:२४) तर त्यो खाडल यूसुफलाई थुन्न प्रयोग गरियो (टिप्पणी: दोतानको अर्थ “दुई इनार” हो भन्ने अनुमान छ। यूसुफले एउटा इनारलाई राम्ररी चिने)।

मानिसहरूले नराम्रो दुर्व्यवहार गर्दा, हाम्रो चालचलन कस्तो हुनुपर्छ? खराबीमाथि विजयी हुने बारेमा रोमी १२ ले हामीलाई के सिकाउँदछ?

मानिसहरूले उहाँप्रति खराब व्यवहार गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? के उहाँ उनीहरूसित झगडा गर्नुभयो? जब मानिसहरूले उहाँलाई थुके, उहाँलाई मुक्काले हाने, उहाँलाई थप्पड लगाए, उहाँलाई गिल्ला गरे − तब उहाँले के गर्नुभयो? हेर्नुहोस् १ पत्रुस २:२२-२३।