तपाईं नि?

तपाईं नि?

 

हामीले बाह्र प्रेरितहरूको अध्ययन गर्‍यौं। हामीले मत्थियास, याकूब र पावलको पनि अध्ययन गर्‍यौं। यी मानसिहरू के कति कारण विशेष थिए? यी मानिसहरू के कति कारण अरूभन्दा फरक थिए? यी मानिसहरू के कति कारण सफल भए?

तपाईं नि? के तपाईं पनि हामीले अध्ययन गरेका यी मानिसहरू जस्तै बन्नु सम्भव छ? के तपाईं प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला बन्नु सम्भव छ? आज पनि प्रभु येशूले पुरुष, महिला, युवा, युवती, बाल, बालिकालाई “मेरो पछि लाग” (हेर्नुहोस्, लूका ५:२७) भन्दै बोलाउनुहुन्छ। के त्यसो गर्नलाई तपाईंले निर्णय गर्नुभयो? ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको के हो?

साधारण मानिसहरू

हामीले यी पाठहरूमा अध्ययन गरेका मनिसहरू तपाईं जस्तै साधारण मानिसहरू थिए। तिनीहरूसित विशेष र असाधारण शक्ति थिएन। तिनीहरू उच्च घराना वा धनाढ्य परिवारहरूमा जन्मेका थिएनन्। तिनीहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू थिएनन्। तिनीहरू सामान्य मानिसहरू थिए। तरैपनि यी मानिसहरू परमेश्वरको दृष्टिमा साथै मानिसहरूको दृष्टिमा महान् व्यक्तिहरू बने।

यी मानिसहरूको महानताको एउटा उदाहरणलाई हेरौं। लूका ३:१ मा हामीलाई एकजना रोमी सम्राटको नाम बताइएको छ; येशू प्रभु यस संसारमा हिँडडुल गर्नुहुँदा यिनै सम्राट संसारमाथि शासन गर्दथे। उनको नाम थियो _____________ सिजर (लूका ३:१)। यी मानिसले रोमी साम्राज्यमाथि २० वर्षभन्दा बढी राज्य गरे। त्यस बेला उनी सम्भवतः संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति थिए।

तिबेरियासको बारेमा तपाईंलाई कत्तिको थाह छ? उनले के कस्ता काम गरे र के कस्ता कुरा बोले, के तपाईंलाई थाहा छ? तपाईंलाई उनको जीवनको बारेमा कुनै कुरा थाहा छ त? उनको मृत्युको बारेमा? पत्रुस र पावलको बारेमा चाहिँ तपाईंलाई कत्तिको थाहा छ? तपाईंलाई महान् तिबेरियासको बारेमा भन्दा पत्रुस र पावलकै बारेमा बढी थाहा छ। कतिपय अख्रीष्टियनहरूलाई समेत पत्रुस र पावलको बारेमा केही न केही कुराहरू थाहा हुन्छ तर तिबेरियासको बारेमा उनीहरूलाई एउटै कुरा थाहा हुँदैन। के तपाईं पत्रुस वा पावल वा यूहन्ना वा याकूब नाउँ राखिएका व्यक्तिहरूलाई चिन्नुहुन्छ? तिबेरियास नाम गरेको चाहिँ कतिजना चिन्नुहुन्छ?

यी चेलाहरूको महानता एक विशेष किसिमको महानता थियो। उनीहरू सामान्य र साधारण मानिस थिए, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई महान् बनाउनुभयो। उनीहरूको रहस्य के थियो? कुन कुराले यी मानिसहरूलाई त्यस्तो विशेष र फरक बनायो?

प्रेरित ४:१३ पढ्नुहोस्। पत्रुस र यूहन्ना उनीहरूका शत्रुका सामु थिए। सुसमाचार प्रचार गरेका हुनाले उनीहरू पक्राउ परेका थिए (पद २-३)। उनीहरूलाई पक्रने यहूदी धर्मगुरूहरू पत्रुस र यूहन्ना “अनपढ र ____________ मानिसहरू” (प्रेरित ४:१३) हुन् भनी जान्दथे। यसको मतलब पत्रुस र यूहन्ना सामान्य, साधारण मानिसहरू थिए। उनीहरूले त्यसबेलाका नामुद प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा शिक्षा हासिल गरेका थिएनन्, तर उनीहरूका शत्रुहरू समेतले पत्रुस र यूहन्नासित एउटा अति विशेष गुण भएको महसुस गरेका थिए। “उनीहरूचाहिँ _________का साथमा रहेका छन् भनी तिनीहरूले उनीहरूलाई चिने” (प्रेरित ४:१३)! यदि दुईजना सामान्य मान्छे (पत्रुस र यूहन्ना) लाई लिएर येशूसित साथमा राखेको खण्डमा तिनीहरू दुईजना ज्यादै असामान्य व्यक्तिहरू बन्न पुग्दा रहेछन्!

के तपाईंलाई थाहा छ, प्रभु येशूले तपाईंको जीवनमा पनि यस्तै भिन्नता ल्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईं एउटा विशेष व्यक्ति नहुनु होला। तपाईसित ठूलो क्षमता नहोला स्कूलमा तपाईं प्रथम श्रेणीको विद्यार्थी नहुनु होला। तपाईं एक साधारण (ORDINARY) व्यक्ति हुनु होला, तर तपाईंको जीवनमा ठूलो भिन्नता ल्याउन चाहनुहुने एकजना ज्यादै विशेष र असाधारण (EXTRAORDINARY) मुक्तिदाता हुनुहुन्छ।

के तपाईंले प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिँदैहुनुहुन्छ? परमेश्वरले कुनै व्यक्तिद्वारा एउटा ठूलो काम गर्न चाहनुहुँदा उहाँले उसको क्षमता (ABILITY) खोज्नुहुन्न। क्षमता परमेश्वरसित हुने कुरा हो, मान्छेसित होइन। परमेश्वरलाई केवल तपाईंको समर्पणता (AVAILABILITY) चाहिएको छ। परमेश्वर प्रयोगयोग्य (USABLE) व्यक्ति खोज्दैहुनुहुन्छ। परमेश्वर, तपाईं उहाँको निम्ति प्राप्य (ACCESSIBLE) भएको चाहनुहुन्छ; तपाईंलाई पाउन र तपाईको जीवनमा र हृदयमा उहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ।

डाक्टरले शल्यक्रिया गर्दाखेरि लाउने रबरको पञ्जालाई विचार गरौं। के त्यस्तो पञ्जासित शल्यक्रिया गर्ने क्षमता हुन्छ? ______। यदि त्यस्तो पञ्जा डाक्टरलाई उपलब्धप्राप्य छ भने के डाक्टरले त्यसलाई प्रयोग गरेर शल्यक्रिया गर्न सक्नेछ? ___________। के डाक्टरले मैलो पञ्जा प्रयोग गर्न चाहने छ? ____________। के प्रभुले आफ्ना चेलाहरू सफा रहेको चाहनुहुन्छ ताकि तिनीहरू उहाँको हातमा प्रयोगयोग्य होऊन् (यूहन्ना १३:८)? _______________।

जब परमेश्वरले मान्छे खोज्नुहुन्छ, उहाँले धनी वा शक्तिशाली वा विशेष वा शिक्षित व्यक्ति खोज्नुहुन्न। परमेश्वरलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने कुरा ती कुराहरू होइनन्। जब परमेश्वरले मान्छे खोज्नुहुन्छ, उहाँले प्राप्य (AVAILABLE) व्यक्तिहरू खोज्नुहुन्छ। प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई रोज्नुहुँदा उहाँले दुईचारजना मछुवाहरू रोज्नुभयो, एकजना महसूल उठाउनेलाई रोज्नुभयो र एकजना क्रान्तिकारीलाई रोज्नुभयो! यी मानिसहरू केवल साधारण मानिस थिए, साधारण मानिसहरू जसले आफूहरूलाई एक ज्यादै असाधारण मुक्तिदाताका निम्ति प्राप्य बनाए!

१ कोरिन्थी १:२६ पढ्नुहोस्। परमेश्वरले धेरैजना ____________ वा धेरैजना ___________ वा धेरैजना ____________ बोलाउनुहुन्न। उहाँले ज्यादै साधारण मानिसहरूलाई नै बोलाउनुहुन्छ: “तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नाका निम्ति संसारका ________ कुराहरू [पत्रुस, यूहन्ना र मत्ती जस्ताहरू] लाई ____________ छ; अनि _____________ कुराहरूलाई शर्ममा पार्नाका निम्ति परमेश्वरले संसारका _____________ कुराहरूलाई चुन्नुभएको छ (१ कोरिन्थी १:२७)। मान्छेको बुद्धि र शक्तिले हुने होइन। परमेश्वरले मूर्ख र कमजोरहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई ज्यादै बुद्धिमान्शक्तिशाली बनाउन सक्नुहुन्छ!तब, यसको श्रेय र महिमा कसलाई जान्छ (१ कोरिन्थी १:२८-३१)? ___________

चेला हुनलाई चुकाउनुपर्ने मूल्य

कुनै वस्तु महत्त्वको छ भने त्यसलाई पाउन केही खर्च लाग्छ। थोरै खर्च लाग्ने वस्तु प्रायः थोरै महत्त्वकै हुन्छ। एउटा औंठी किन्नलाई तपाईं बजारको फुटपाथमा जान सक्नुहुन्छ वा तपाईं गहना पसलमा जान सक्नुहुन्छ। कुनचाहिँ औंठीको मूल्य बढी हुन्छ? सके, तपाईं कुनचाहिँ औंठी किन्नुहुन्छ? कुनचाहिँ औंठीको बढी पैसा पर्छ?

“दाम अनुसारको माल हुन्छ” भन्ने भनाइ प्रायः साँचो हो। तपाईंले एउटा साइकल रू ५०० मा किन्नुभयो भने त्यो साइकल त्यति राम्रो खाले हुँदैन होला। पक्कै पनि त्यो नयाँ त हुँदैन नै! प्रभु येशूको चेला बन्नु भनेको खर्चिलो कुरा हो र यसको मूल्य ज्यादै ठूलो छ। र यसका लागि तिर्नु पर्ने मूल्य तिर्नु सार्थक छ।

यस अध्ययनमालामा हामीले अध्ययन गरेका ती १२ चेलाहरूलाई विचार गरौं। उनीहरू प्रत्येकले मूल्य तिरे। उनीहरूले आ-आफ्ना परिवारलाई छाडे, आफ्ना पेशालाई छाडे, आफ्ना सम्पत्तिलाई छाडे र उनीहरूले ख्रीष्टलाई पछ्याए। उनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नै ज्यानसमेत गुमाएर सहीदको मूल्य तिरे। जसरी पत्रुसले एकपटक भनेका थिए, “हेर्नुहोस्, हामीले __________ कुरा त्यागेका छौं र तपाईंको ________ ____________ छौं” (मर्कूस १०:२८)।

ख्रीष्टलाई पछ्याउन यी सबै कुराहरू त्याग्नु सार्थक थियो त? पत्रुस लगायत अन्य चेलाहरूले मूल्य तिरे, तर अन्तमा उनीहरू गुमाउनेहरू बने कि प्राप्त गर्नेहरू बने (मत्ती १०:३९ पढ्नुहोस्)? याद गर्नुहोस् कुनै पनि मूल्यवान् थोक पाउन खर्च लाग्छ। जसले केही हाल्दैन, उसले प्रायः केही पाउँदैन। जसले धैरै हाल्छ उसले प्रायः धेरै पाउँछ।

मर्कूस १०:२९-३० मा प्रभु येशूका वचनलाई राम्ररी बुझौं। के प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उनीहरूले केही पाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभयो? ____________। उनीहरूले यही वर्तमान जीवनमा के पाउनेछन्? उनीहरूले भविष्यको आउनेवाला जीवनमा के पाउनेछन्?

आज विश्वासी भएर जिउने बारेमा विचार गर्नुहोस्। के आज विश्वासयोग्य विश्वासी भएर जिउनलाई कुनै मूल्य चुकाउनुपर्छ? के त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू छन् जसलाई विश्वासीले “छाड्नुपर्छ” वा परित्याग गर्नुपर्छ? त्यस्तो परित्याग चाहिँ पाउने कुराको तुलनामा सार्थक छ त? एक विश्वासीले यस जीवनमा पाउने कुराहरू के के हुन्? यस जीवनमा विश्वासी हुनु किन सार्थक छ? यस जीवनमा विश्वासीसँग के हुन्छ जुनचाहिँ अविश्वासीसँग हुँदैन? आउनेवाला जीवनमा विश्वासी हुन किन सार्थक छ? आउनेवाला जीवनमा विश्वासीहरूसँग के हुनेछ जुनचाहिँ अविश्वासीहरूसँग हुनेछैन?

पार्थिव सम्पत्तिहरू

हामीले अध्ययन गरेका चेलाहरू धनवान् मानिसहरू थिएनन्। तिनीहरू सम्पत्तिलाई अँगालेर बस्नेहरू थिएनन्। प्रभुलाई पछ्याउनका लागि तीमध्ये कतिजनाले आफ्नो मछुवा पेशालाई छाडे। पछि गएर पत्रुससित कर तिर्नलाई पैसा पनि थिएन (मत्ती १७:२४-२७)। आफ्नो जीवन धान्न पावलले तम्बु बनाउने काम गर्थे (प्रेरित १८:३)। प्रेरित ३:६ अनुसार पत्रुससित धेरै पैसा थियो कि थिएन? ___________

ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरूको बयान लेख्दा पावलले एकपटक एउटा अचम्मको कुरा लेखे: “_______ ___________ जस्ता, तर धेरैलाई ________ बनाउँछौं” (२ कोरिन्थी ६:१०)। यी मानिसहरू गरीब थिए, तर उनीहरूले धेरैलाई धनी बनाउन सक्थे। यो कसरी हुन सक्छ? एकजना गरीब मान्छेले कसरी अरूहरूलाई धनी बनाउन सक्छ? यी चेलाहरूसित के थियो अरूहरूलाई उनीहरूले बाँड्न सक्ने के थियो जुनचाहिँ पैसाले किन्न सक्ने कुनै पनि कुरा भन्दा ज्यादै मूल्यवान् थियो (रोमी ६:२३)? _______________________ __________________________________

२ कोरिन्थी ६:१० मा हामीले सिक्न सक्ने दोस्रो कुरालाई हेरौं। यहाँ चेलाहरूलाई यसरी बयान गरिएको छ: “_______ ________ जस्ता, तरै पनि हामीसँग _______ _______ छन्।” यो कसरी हुन सक्छ? केही नभएर पनि कसरी ऊसँग सब थोक हुन सक्छ? हात खालि भएर पनि त्यो कसरी भरिभराउ हुन सक्छ? यसको जवाफ सरल छ। भौतिक सम्पत्तिको सवालमा चेलाहरू धनी थिएनन्, तर उनीहरूलाई खाँचो पर्ने सबै कुरा उनीहरूसँग थियो।परमेश्वरले उनीहरूका हरेक खाँचोलाई पूरा गरिदिनुभयो (मत्ती ६:२८-३३ मा पढ्नुहोस्), तर आत्मिक सम्पत्तिको सवालमा उनीहरू आत्मिक खरबपतिहरू थिए! उनीहरूसँग “_______ आत्मिक आशिषहरू थिए” (एफेसी १:३)। विश्वासीहरूसँग भएका त्यस्ता कुराहरूमध्ये के के हुन् जुनचाहिँ मुक्ति नपाएकाहरूसँग हुँदैन र जसलाई पैसाले किन्नै सकिन्न? (यीमध्ये केही कुराहरूलाई एफेसी १ अध्यायमा सूचित गरिएको छ)।

मान्छे मरेपछि उसले आफूसित कति पैसा लैजान सक्छ? कति थान जिन्सी? कतिओटा घर वा कति कित्ता जमीन वा कतिओटा गाइवस्तु वा कतिओटा मोटरगाडी? जब एकजना विश्वासीको मृत्यु हुन्छ, के उसको अर्को जीवनमा उसँगै रहिरहने त्यस्ता कुनै सम्पत्तिहरू हुनेछन्? के पार्थिव सम्पत्ति (जुनचाहिँ यस जीवनभरका लागि मात्र हुन्छन्) र अनन्तका सम्पत्ति (जुनचाहिँ सदाका लागि रहनेछन्) का बीच त्यहाँ ठूलो भिन्नता छ?

एक साँचो चेलाले आफूसँग भएका सबै थोक र आफ्ना सारा सम्पत्तिलाई परित्याग गर्नुपर्छ, त्यसलाई बिदा दिनुपर्छ (लूका १४:३३)। बिदा दिनुपर्छ भन्नाले उसले आफ्नो सबै सम्पत्तिहरूलाई बाँडिदिनुपर्छ भनेको होइन, आफ्ना सबै पैसा र लुगा अरूलाई दिनुपर्छ भनेको होइन। तर यसको माने यो हो, विश्वासीले यसरी भन्न सक्नुपर्छ, “मेरो आफ्नो भन्ने कुनै सम्पत्ति छैन। मसँग भएका सबै नै प्रभु येशू ख्रीष्टकै हुन्। म आफू स्वयम् उहाँकै हुँ र मसँग जे जति छ, उहाँकै हो (१ कोरिन्थी ६:१९-२०); यसकारण, म आफूसँग भएका मेरा सम्पत्ति र पैसालाई म ज्यादै होशियारीपूर्वक प्रयोग गर्न चाहन्छु किनकि मसँग भएका सबै थोक बास्तवमा उहाँकै हुन्!” के तपाईं यो भन्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईंको सम्पत्तिमाथि उहाँको अधिकार छैन भने यसको पछाडि कारण के हुन सक्छ भने तपाईं स्वयम् उहाँको नभएको हुन सक्छ!

प्रभुलाई पहिलो स्थान दिइनुपर्छ

पत्रुस वा यूहन्ना वा पावलकहाँ आएर कसैले यसरी सोधे मानौं, “तपाईंको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को हुनुहुन्छ?” यी मानिसहरूले कस्तो जवाफ दिनेथिए होला? के उनीहरूले जवाफमा “मेरी पत्नी!” भन्ने थिए कि वा “मेरो भाई!” वा “मेरा बाबु”! वा “मेरी आमा!” वा “मेरो मित्र!” भन्ने थिए कि? अहँ, यीमध्ये प्रत्येकले नै एकै खालको जवाफ दिनेथिए: मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।

मत्ती १०:३७ लाई राम्ररी पढ्नुहोस्। के आफ्नो बाबु वा आमालाई प्रेम गर्नु गलत हो भनेर प्रभुले सिकाउनुभएको हो? _______। उहाँलाई भन्दा ________ कसैलाई प्रेम गर्नु गलत हो भनेर उहाँले सिकाउनुभएको चाहिँ हो! उहाँ नै पहिलो हुनुपर्छ! हाम्रो पहिलो र सबभन्दा गहिरो भक्ति उहाँले नै पाउनुपर्छ। भी आइ पी भन्ने कुरा सुन्नुभएको होला। भी आई पी भनेको ज्यादै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (अङ्ग्रजीमा भेरी इम्पोर्टन्ट पर्सन)। प्रभु येशू भी आइ पी मात्र हुनुहुन्न। उहाँ यो भन्दा ज्यादै बढी हुनुहुन्छ। उहाँलाई एम आइ पी भनिनुपर्छ— सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (अङ्ग्रेजीमा मोस्ट इम्पोर्टन्ट पर्सन)। के उहाँ तपाईंको लागि मोस्ट इम्पोर्टन्ट पर्सन हुनुहुन्छ?

यदि प्रभुले हाम्रो हृदयमा पहिलो स्थान पाउनुभएको छ भने, हामीले अरूहरूलाई ठीक तरिकाले प्रेम र वास्ता गर्न सक्नेछौं। प्रभुले नै हामीलाई हाम्रा प्रियहरूप्रति जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो छोरा, वा छोरी, दाजु-भाइ वा दिदी-बहिनी, साथी हुनलाई मद्दत गर्नुहुनेछ।

संसारबाट घृणित

यूहन्ना १५:१८-२० अनुसार, प्रभुले चेलाहरूलाई उनीहरूले संसारबाट कस्तो किसिमको व्यवहारको अपेक्षा गर्न सक्छन् भनेर सिकाउनुभयो?___________________________________________ _____________________________________________________

ख्रीष्ट येशूको चेला हुनु भनेको शैतानिक संसारको बीचमा परमेश्वरकै मान्छे हुनु हो। प्रभुलाई साँच्चीकै पछ्याउने र उहाँको सेवा गर्ने मान्छेलाई ख्रीष्टलाई विश्वास नगरी बस्ने संसारले मन पराउँदैन। यस अध्ययनमालामा हामीले अध्ययन गरेका चेलाहरूको विचार गर्नुहोस्। ती सबै नै सताइए, अनि धेरैजना त उनीहरूको विश्वासको खातिर सहीद बनाइए (मारिए)। उनीहरू संसारमा लोकप्रिय थिएनन्। बरू ख्रीष्टले भन्नुभए जस्तै उनीहरू घृणित भए, सताइए।

संसारले सकली विश्वासीहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराको बयान गर्दा पावलले १ कोरिन्थी ४:१३ मा यसरी लेखे, “हामी यस संसारका ___________ र सबै कुराका फोहोर-मैलासरह भएका छौं।” उनको तात्पर्य यो थियो, “संसारले हामीलाई सबभन्दा खराब खाले मान्छेहरू ठान्छन्। तिनीहरूले हामीलाई मानव जातिकै कसर वा फोहोर-मैला ठान्छन्। मान्छेले फोहोर-मैलालाई फ्याँक्न चाहन्छन् किनकि त्यो फोहोर हुन्छ, कुनै कामको हुँदैन; संसारले पनि हामीलाई त्यसरी नै हेर्छ!”

यी वीर, साहसी चेलाहरू संसारबाट घृणित थिए तर ख्रीष्टका निम्ति प्रिय थिए।तपाईं नि? तपाईंलाई कुन कुरा ठूलो लाग्छ — तपाईंलाई संसारले कस्तो ठान्छ भन्ने कुरा कि प्रभुले तपाईंलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा? तपाईं शैतानको सांसारिक प्रणालीको व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ कि ख्रीष्टको महिमित राज्यको भागीदार हुन चाहनुहुन्छ? तपाईं संसारको प्रशंसा चाहनुहुन्छ कि प्रभुको प्रशंसा चाहनुहुन्छ? तपाईं आशिषको सीधा मार्गमा मुक्तिदातालाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ कि दुःख र विनाशमा पुर्‍याउने टेढा मार्गमा संसारलाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ? रोजाइ तपाईंकै हातमा छ।

सिकारु

प्रभु येशूको अनुसार साँचो चेला हुनलाई एक व्यक्ति उहाँको _________मा लागिरहनुपर्छ (यूहन्ना ८:३१)। “चेला” को माने हो “शिष्य, विद्यार्थी”। के तपाईं ख्रीष्टको शिष्य हुनुहुन्छ? के उहाँ तपाईंको शिक्षक हुनुहुन्छ? के बाइबल तपाईंको पाठ्य पुस्तक हो? के तपाईं आफ्नो बाइबल आफूसित बोकेर मण्डली सभामा जाने गर्नुहुन्छ? किन गर्नुहुन्छ? वा किन गर्नुहुन्न? हप्ताभरिमा के तपाईं आफ्नो बाइबल खोल्नुहुन्छ? कहिले? किन? पुस्तकहरूको पनि यो पुस्तक तपाईंको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण लाग्छ? गत हप्तामा प्रभुले तपाईंलाई कुनै कुरा सिकाउनुभएको थियो?

आज्ञाकारीता

येशूले एक पटक यसरी भन्नुभयो, “हे प्रभु, हे प्रभु’ भन्दछौ, र मैले भनेका कुराहरूचाहिँ पालन __________” (लूका ६:४६)। प्रभुलाई म पछ्याउँदैछु भन्ने तर प्रभुको आज्ञा नमान्ने व्यक्तिले केवल आफैंलाई धोका दिँदैछ। चेलाले प्रभुलाई आफ्नो प्रेम कसरी देखाउन सक्दछ (यूहन्ना १४:१५,२१,२३)? _____________ ______________________________________________

म विश्वास गर्दछु भन्नु वा म चेला हुँ भन्नु एउटा कुरा हो। तर आज्ञा पालन गर्दै आफ्नो विश्वासलाई देखाउनु भनेको बेग्लै कुरा हो। विश्वास क्रियाशील छ (सक्रिय छ) भने त्यसलाई आज्ञा पालनमा देख्न सकिन्छ। के तपाईं आज्ञा पालन गर्दै त्यसको आशिषमा रमाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईंले घरमा प्रभुको आज्ञा पालन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? स्कूलमा? मण्डलीमा? छरछिमेकमा?

समर्पणता

कोही ख्रीष्टको पछि लाग्न चाहन्छ र उहाँलाई पछ्याउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई ___________ गर्नुपर्छ (लूका ९:२३)। यसको तात्पर्य उसले आफैलाई “हुँदैन” भन्नुपर्छ, र उसले ख्रीष्टलाई “हुन्छ” भन्नुपर्छ। उसले “मैले चाहेको अनुसार होइन तर केवल मेरो मुक्तिदाताले चाहनुभएको अनुसार!” भन्नुपर्छ। पलास्टिकबाट निस्कनै नमान्ने, हात छिराउनै नदिने पञ्जालाई डाक्टरले प्रयोग गर्न सक्दैन। “डाक्टर, मलाई भर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं जे चाहनुहुन्छ म त्यही गर्नेछु” भन्ने पञ्जालाई मात्र डाक्टरले प्रयोग गर्न सक्छन्।

कहिल्यै मान्छे नचढेको जङ्गली घोडाले आफ्नै इच्छा मात्र गर्न खोज्छ। त्यसलाई काबुमा ल्याई, तालिम दिइनुपर्छ र मात्र त्यो मालिकको नियन्त्रणमा चल्न सक्छ। जङ्गली घोडा प्रयोगयोग्य हुँदैन; उसको मालिकसित मिलेर काम गर्ने उसको आदत छैन। त्यसलाई काबुमा ल्याइनैपर्छ, आफ्नो मालिकको इच्छामा सुम्पिने बनाइनुपर्छ र तब उसले आफ्नो मालिकसित मिलेर काम गर्न सक्ने आनन्द उसलाई हुन्छ। तब त्यस्तो सम्बन्धमा मिल्ने सबै किसिमका सुविधाहरू उक्त घोडाले पाउनेछ (दैनिक देखरेख, खाना, छाना आदि)। त्यस्तै गरी हामीले आफूलाई हाम्रा मालिक प्रभु येशू ख्रीष्टकहाँ सुम्पनुपर्छ र उहाँका लागि प्रयोगयोग्य हुनुपर्छ। विश्वासीको इच्छा तोडिनुपर्छ र उसले “म ता होइन, तर ख्रीष्ट” भन्न सक्नुपर्छ (गलाती २:२०)। यस्तो खाले सम्बन्ध प्रभुसित हुने क्रममा विश्वासीले परमेश्वरको प्रेम र वास्ताबाट हुने सबै आशिष र उपलब्धीहरूमा रमाउन सक्नेछ।

शुभ-खबर

यस अध्ययनमालामा हामीले अध्ययन गरेका प्रत्येक व्यक्तिमा एउटा कुरा साझा भएको पाउँछौं। उनीहरू हरेकसित राम्रो खबरको एउटा सन्देश थियो र उनीहरू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्दै जहाँतहीँ गएका थिए।

के तपाईंसित अरूहरूसित बाँड्नलाई राम्रो खबरको सन्देश छ? त्यो सन्देश के हो? किन त्यो खबर राम्रो छ? के तपाईंले चिन्नुभएका व्यक्तिहरूलाई त्यो सन्देश सुनाइन खाँचो छ? किन? के परमेश्वरले तपाईं जस्तो एउटा साधारण र सामान्य व्यक्तिलाई यो राम्रो खबर अरूहरूलाई बाँड्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले तपाईंलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?

एकजनाले यसरी भनेका छन्, “म खास कोही पनि होइन, तर म जोकोहीलाई एकजनाको बारेमा बताउँछु जसले जोकोहीलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ!

प्रभुका शुरूका चेलाहरूले यस शुभ-सन्देशलाई प्रेम गर्थे, र कुनै कुराले पनि उनीहरूलाई त्यसलाई प्रचार गर्न र अरूहरूसित बाँड्न देखि रोक्न सक्दैनथ्यो। उनीहरूमध्ये धेरैजना त्यस सुसमाचारप्रतिको उनीहरूको प्रेमको खातिर मारिए।

संसारसित खासै कुनै पनि शुभ-खबर छैन। पत्र-पत्रिकाहरूमा नराम्रा खबर थुप्रै हुन्छन्, राम्रा खबर थोरै हुन्छन्। परमेश्वरसँग संसारको लागि ज्यादै राम्रो खबर छ (यूहन्ना ३:१६)। के तपाईले यो शुभ-खबरलाई विश्वास गर्नुभयो? के तपाईं पनि यो खबर घोषणा गर्दै गरेकाहरूलाई साथ दिनुहुनेछ? याद गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईंको क्षमता खोजिरहनुभएको छैन। उहाँ के खोज्दैहुनुहुन्छ?

“बाह्र चेलाहरू” को अध्ययन यहीँ अन्त हुन्छ

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

पावल प्रेरित

पावल प्रेरित

 

हामीले बाह्रै चेलाहरूको अध्ययन गर्‍यौं र साथै यहूदालाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यक्तिको समेत अध्ययन गर्‍यौं (अध्याय ११ मा मत्थियास)। यस अध्यायमा अब हामी एकजना मानिसको अध्ययन गर्नेछौं जोचाहिँ मौलिक बाह्र चेलामध्येका थिएनन् तर जसलाई परमेश्वरले एउटा ज्यादै विशेष प्रेरित हुनलाई बोलाउनुभएको थियो। यिनका बारेमा हामी सबैले सुनेका छौं र जानेका छौं; उनी हुन् पावल प्रेरित। नयाँ नियममा सम्पूर्ण बाह्र चेलाहरूको बारेमा दिइएको जानकारीको सँगालो जति छ त्योभन्दा बढी जानकारी पावल प्रेरितको बारेमा दिइएको छ! यिनको जीवनलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने एउटा अध्यायले मात्र भ्याउने सकिन्न; एउटा किताबै लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले यी असाधारण व्यक्तिलाई केवल पुनःविचार गर्न चाहन्छौं र यिनको जीवनलाई सातओटा रोचक दृष्टिकोणहरूबाट हेर्न चाहन्छौं।

१) पावल, एक कट्टर यहूदी

पावलका नाउँ बास्तवमा दुइटा थिए।एक त उनलाई शाउल भनिएको छ साथै उनलाई पावल पनि भनिएको छ। मुक्ति पाउनु अगाडि उनलाई प्रायः शाउल नाउँले जनाइएको पाइन्छ। मुक्ति पाएपछि उनालाई प्रायः पावल भनिएको छ। यस अध्यायमा पनि हामी त्यसै गर्नेछौं।

टार्ससका शाउल एकदमै कट्टर यहूदी थिए। के तपाईं पनि कट्टर धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ? के तपाईं हप्तैपिच्छे चर्च-सभामा जानुहुन्छ? के तपाईं खाना खानु अगाडि धन्यवाद दिनुहुन्छ? के तपाईं बाइबल पढ्नुहुन्छ? के तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ?

शाउल कट्टरमा पनि कट्टर यहूदी थिए। उनले आफ्नो कट्टर यहूदी जीवनको गवाही फिलिप्पी ३:४-६ मा दिएका छन्। उनी एउटा धर्मपरायण यहूदी परिवारमा जन्मे, हुर्के; शिशुवस्थामा उनको खतना गरियो; एउटा धर्मपरायण यहूदीले गर्नुपर्ने जम्मै काम-कर्तव्य उनले गर्दै आएका थिए; दस आज्ञालाई उनले यसरी पालन गरे कि उनलाई दोष लाउन सक्ने कोही थिएन (फिलिप्पी ३:६)। हामीलाई थाहा भएको अर्को कुरा, शाउल एक __________ थिए(फिलिप्पी ३:६ को आखिरी शब्द)। प्रायः फरिसीहरू कस्ता हुन्थे त्यसको बयान लूका १८:१०-१२ ले गरेको छ। तिनीहरू चौपट्टै कट्टर व्यक्तिहरू थिए र आफ्ना नजरमा उनीहरूजस्ता धर्मी कोही थिएनन्! शाउल त्यस्ता व्यक्ति थिए। शाउलको आफ्नै नजरमा उनी आफ्ना दौंतरी यहूदीहरूभन्दा कम धर्मपरायण थिए कि बढी (गलाती १:१४)? ________

के धर्मपरायण भएर पनि धर्मी नहुनु सम्भव छ? के धर्मपरायण भएर पनि नबाँचेको हुनु सम्भव छ? के बाह्यरूपमा थुप्रै कर्महरू गरेर पनि भित्रपट्टिचाहिँ हृदय पापले दुषित हुन र परमेश्वरसित ठीक सम्बन्धमा नहुन सम्भव छ? शाउल त्यस्ता व्यक्ति थिए। उनको नजरमा उनले परमेश्वरको सेवा गर्दैथिए र उहाँलाई खुशी पार्दैथिए, तर बास्तवमा उनी परमेश्वरकै विरुद्धमा लडिरहेका थिए!

२) पावलको भयङ्कर उपद्रव

धर्ममा एक कट्टर यहूदी तर आत्माचाहिँ नबाँचेको हुँदा शाउलले, उनकै शब्दमा, के कस्ता काम गरे (गलाती १:१३; फिलिप्पी ३:६ र १ कोरिन्थी १५:९)? ________________________________। शाउल मण्डलीका भयङ्कर शत्रु थिए। शाउल इसाईमतको विस्तारलाई ठ्याप्पै रोक्न चाहन्थे। येशू परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर उनले त्यतिबेला विश्वास गर्दैनथे।

त्यसबेला साहसी स्टिफनस प्रथम इसाई शहीद भएर मरे (प्रेरित ७:५४-६०)। स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानी-हानी मार्दा उक्त हत्याको समर्थन गर्दै त्यो भयावह दृश्यलाई उभिएर हेरिरहने त्यहाँ को थिए (प्रेरित ७:५७-५८)? ___________। चाँडै नै यी जवान व्यक्ति विश्वासीहरूलाई सताउने भीषण अभियानको नेतृत्व गर्ने भए (प्रेरित ८:१)। तिनले ख्रीष्टियनहरूलाई घरहरूहुँदो खनतलास गर्दै भेटिएका जतिलाई घिसारेर ________________मा हाल्दथे (प्रेरित ८:३)। शाउल एउटा गर्जने सिंहले जस्तै प्रभुका चेलाहरूलाई चोट पुर्‍याउने र हानि पुर्‍याउने काम गर्दै थिए (प्रेरित ९:१ पढ्नुहोस्)।

१ तिमोथी १:१३ मा पावलले आफू अविश्वासी हुँदाको आफ्नो चरित्रलाई बयान गरेका छन्। उनले प्रयोग गरेका तीनओटा शब्दहरूलाई हेरौं:

१) निन्दा गर्ने

“निन्दा गर्नु” भनेको कसैको विरोधमा उसलाई चोट पुर्‍याउने गरी घृणास्पद वचन बोल्नु हो। कुनचाहिँ सुन्दर नामको विरोधमा शाउल बोल्ने गर्थे (प्रेरित २६:९)? _______________। उनले ख्रीष्टलाई निन्दा मात्र गरेनन्, तर अरूलाई पनि त्यस्तै गर्न कर लाए (प्रेरित २६:११)। प्रभु येशू ख्रीष्टको विरोधमा खराब र घृणास्पद बोली बोल्ने मान्छेहरूलाई के तपाईंले चिन्नुहुन्छ? येशू प्रभुको नामलाई दुरुपयोग गर्दै सराप्ने मान्छेहरू चिन्नुहुन्छ?

२) सताउने

“सताउनु” शब्दको मूल अर्थ (ग्रीकमा) “पिछा गर्नु” भन्ने बुझिन्छ जसरी एउटा शिकारीले स्याललाई लखेट्छ वा पिछा गर्दछ। सताउनु भनेको कसैलाई हानि पुर्‍याउने ध्येयले लखेट्नु हो। शाउलले भेट्टाउन सकेजति विश्वासीलाई पिछा गरे र सताए (प्रेरित २६:११)। मुक्ति पाएपछि मात्र शाउलले बुझे, उनले बास्तवमा कसलाई सताउँदै थिए। कसलाई सताउँदै थिए उनले (प्रेरित २६:१४-१५) _________________। शरीर (मण्डली) लाई चोट पुर्‍याउँदा शिर (प्रभु येशू ख्रीष्ट, मण्डलीको शिर) लाई नै चोट लाग्छ।

३) अत्याचारी

शाउल अत्याचारी थिए। ग्रीक भाषामा यस शब्दको अर्थ हो, हिंसात्मक हुनु, “रिसले आगो” हुनु (प्रेरित २६:११), आक्रामक हुनु, चोट र हानि पुर्‍याउन मात्र खोजिरहनु। उनीहरू मारिएको देख्‍न पाउँदा उनी खुशी हुन्थे (प्रेरित २६:१०), र उनले मौका पाएसम्म उनीहरूलाई दण्ड दिन मन पराउँथे (प्रेरित २६:११)। तपाईं पनि त्यसबेलाको विश्वासी हुनुभएको भए, शाउलको नजिक पर्नु चाहिँ ज्यादै खतरा थियो।

तपाईं त्यसबेलाको विश्वासी हुनुभएको भए शाउलले एक दिन विश्वास गर्ला भनेर तपाईंले सपनामा पनि चिताउनु हुनेथिएन। बरु तपाईंले सायद यसरी भन्नुहुनेथ्यो होला, “परमेश्वरले पापीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ तर यो मान्छेले कुनै पनि हालतले मुक्ति पाउनेवाला छैन। ऊ त मण्डलीको नम्बर एक शत्रु हो! उसले हामी सबैलाई नष्ट गर्ने अठोट गरेको छ र कसैद्वारा, कुनै कुराले उसको मन बदलिनेवाला छैन। यो मान्छेको लागि कुनै आशा छैन।” शाउलले मुक्ति पाउला भन्ने सम्भावना भनेको एउटा ब्वाँसोले कुखुरालाई माया गर्ला भन्ने सम्भावना जत्तिकै देखिन्थ्यो!

के तपाईंले पनि आफ्नो जीवनमा कोही कोहीका निम्ति हार खाइसक्नुभएको छ कि? यस्तो भन्नुभएको छ कि – “त्यो मान्छे कहिल्यै बदलिनेछैन। त्यो मान्छेले कहिल्यै विश्वास गर्नेछैन।” तपाईंसँगै पढ्ने वा काम गर्ने कुनै मान्छे कहिल्यै ख्रीष्टियन बन्नेछैन भनेर सोच्नुभएको छ? शाउललाई अचम्म गरी बदल्नुहुने र उसलाई फनक्कै फर्काउन सक्नुहुने परमेश्वर नै आज मानिसहरूका जीवनहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरतर्फ हेर्नुहोस्। परमेश्वरका निम्ति सबै कुरा सम्भव छन्। परमेश्वरको बचाउन सक्ने सामर्थ्यलाई कहिल्यै शङ्का नगर्नुहोस्। आफ्नो महान् कृपाले शाउललाई बचाउनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ र आज पनि उहाँको कृपाले महापापीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ (१ तिमोथी १:१५-१६ पढ्नुहोस्)।

३) पावलको उदेकलाग्दो परिवर्तन

शाउलको जीवन एक दिन बदलियो! उनी फनक्क फर्केर आफ्नो दिशा बदले। उनी गलत बाटोमा लम्किरहेका थिए तर यिनको जीवनमा एक दिन एक्कासी एउटा घटना घट्यो जसले गर्दा यी व्यक्ति फनक्कै फर्के! शाउलको जीवन परिवर्तनलाई प्रेरितको पुस्तकको तीनओटा ठाउँहरूमा बयान गरिएको छ: प्रेरित ९:१-९; प्रेरित २२:१-११ र प्रेरित २६:१-१८। त्यो बिर्सन नसकिने दिनमा के भएको थियो त? शाउलले के देखे? शाउलले एक्कासी कुन कुरालाई महसुस गर्न पुगे जुन कुरालाई उनले त्यस दिनसम्म महसुस गरेका थिएनन्? के शाउल येशूलाई प्रभु भनी मानेर पछ्याउन र उहाँको आज्ञा मान्न अब तयार भए (प्रेरित ९:६)? _________। मुक्ति पाएको धेरै समय नबित्दै शाउलले के गरे (प्रेरित ९:१८)?______________________________। के तपाईंले त्यस्तै गर्नुभएको छ? के तपाईं बदली हुनुभयो? के तपाईंले आफ्नो दिशा बदल्नुभयो? के परमेश्वरले तपाईंलाई बचाउनुभई फनक्क फर्काउनुभयो? तपाईं कुन दिशामा गइरहनुभएको थियो? तपाईं अब कुन दिशामा जाँदैहुनुहुन्छ?शाउल एक बदलिएका मानिस भए। के तपाईं एक बदलिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ?

४) पावलको उल्लेखनीय सेवाकार्य

मुक्ति पाएको धेरै समय नबित्दै शाउलले के गरे (प्रेरित ९:२०)? __________________________________________________। उनले सुसमाचार प्रचार गरेका सुन्दा मानिसहरू किन ताजुप माने (प्रेरित ९:२१)? _________________________________________ _____________। मण्डलीका महाशत्रु शाउल मण्डलीका अब महाप्रेरित पावल बने। पावलको जीवन आमूल रूपमा बदलिएको थियो। उनी अब एक “नयाँ ________” बनेका थिए (२ कोरिन्थी ५:१७)। उनको आत्मामा ख्रीष्टले कत्रो काम गरिदिनुभएको छ भन्ने कुराको उनको अचम्मको गवाही थियो। त्यसबेला विश्वासीहरूले उनको बारेमा यस्तो कुरा गरिरहेका थिए: “जसले बितेका समयमा हामीलाई ____________ थिए, उनैले अहिले आफूले अघि ______ पारेको विश्वासलाई __________ गर्दा रहेछन्” (गलाती १:२३)। उनको जीवनमा यत्रो भिन्नता कुन कुराले ल्याएको थियो? प्रभु येशू ख्रीष्टसित उनको बास्तवमै भेट भएको थियो! तपाईंको नि?

पावल प्रेरितलाई प्रभुले एउटा ज्यादै विशेष सेवाकार्य दिनुभयो। पावल शुरूका बाह्र प्रेरितहरूमध्ये गनिँदैनन् तरैपनि परमेश्वरले उनलाई एक छुट्टै विशेष प्रेरित बनाउनुभयो (गलाती १:१ र रोमी १:१)। बौरिउठ्नुभएका ख्रीष्ट पावलकहाँ आउनुभई उनलाई आफ्नो एउटा विशेष दर्शन दिनुभयो (प्रेरित ९:५; १ कोरिन्थी ९:१; १ कोरिन्थी १५:८ मा पढ्छौं, “अनि सबैभन्दा _________ उहाँ मकहाँ — मानूँ समय पूरा नभई जन्मेको मान्छेकहाँ पनि ________________”)। ख्रीष्टले पावललाई विशेष रूपमा सिकाउने काम पनि गर्नुभयो (गलाती १:११-१२; एफेसी ३:३-५,७-९)। “प्रेरित” शब्दको अर्थ हो “पठाइएको व्यक्ति”। परमेश्वरले पावललाई ज्यादै विशेष काममा पठाउनुभयो जसको सन्दर्भमा पावललाई “अ_____________को प्रेरित” (रोमी ११:१३) भनिएको छ।पावलले रोमी साम्राज्यभरि अन्यजातिहरू (अर्थात् गैरयहूदीहरू, एफेसी ३:८) लाई प्रचार गरे र उनीहरूलाई ख्रीष्टको बारेमा बताए जसले उनीहरूलाई बचाउन र आफ्नो शरीर अर्थात् मण्डलीको अङ्गहरू बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। पहिले सताउने शाउल साहससित ख्रीष्ट प्रचार गर्ने जोकोहीलाई पनि घृणा गर्थे। ख्रीष्टलाई चिनेपछि उनी आफैं साहसी प्रचारक बने, सायद मण्डली इतिहासकै सबैभन्दा महान् प्रचारक बने।

पावलको सेवाकार्य साँच्ची नै उल्लेखनीय थियो। नयाँ नियमका पन्नाहरू पल्टाउँदै जाँदा हामी त्यहाँ पावललाई नै मूख्य व्यक्तित्व र प्रमुख चरित्रको रूपमा पाउँछौं। उदाहरणको लागि प्रेरितको पुस्तकको १ देखि १२ अध्यायहरूमा मूलतः पत्रुसको बारेमा पाउँछौं तर प्रेरितको पुस्तकका आखिरी जम्मै १६ अध्यायहरू (१३ देखि २८ अध्यायसम्म) प्रेरित पावल तथा उनका मिसनरी यात्राहरूको बयानले भरिएका छन्। पावलका मिसनरी यात्राहरूलाई देखाउने बाइबलको मानचित्र हेरेर पावल कति धेरै ठाउँहरूमा पुगेका थिए भन्ने कुराको मोटामोटी ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ। साथै हामीले यो पनि याद गर्नुपर्छ कि नयाँ नियमको करिब आधा जति पुस्तकहरू पावलद्वारा लेखिएका हुन्। ख्रीष्टका यी समर्पित दासको सेवाकार्य र परिश्रम नहुँदो हो ता मण्डली इतिहास उस्तै हुनेथिएन।

पावल (शाउल) लाई बचाउनुमा परमेश्वरको उद्देश्य थियो।परमेश्वरले उनलाई बिनाकारण बचाउनुभएन, उहाँले उनलाई एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण र विशेष कुराका लागि बचाउनुभयो। प्रेरित ९:१५ अनुसार, परमेश्वरले शाउललाई किन बचाउनुभएको थियो? _____________________________________________। प्रेरित २६:१६-१८ अनुसार, परमेश्वरले शाउललाई किन बचाउनुभएको थियो? _____________________________________________।

के तपाईं परमेश्वरको अनुग्रहले बचाइनुभयो? ___________। यदि बचाइनुभएको छ भने, परमेश्वरले तपाईंलाई केही न केहीका निम्ति बचाउनुभएको छ। तपाईंको लागि परमेश्वरको एउटा विशेष उद्देश्य हुनुपर्छ। तपाईंले कुनै न कुनै विशेष रूपमा उहाँको सेवा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जसरी पावलको जीवनलाई उहाँले विशेष रूपमा प्रयोग गर्नुभयो त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईंको जीवनलाई पनि विशेष रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। प्रश्न एउटै मात्र छ: के परमेश्वरले जस्तो रोज्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईंको जीवन प्रयोग गरिनलाई तपाईं राजी हुनुहुन्छ? के तपाईंले आफ्नो पूरै जीवन उहाँलाई सुम्पनुभएको छ र यसरी भन्नुभएको छ, “तपाईंले जे चाहनुहुन्छ त्यो म गर्नेछु, तपाईंले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यो म बन्नेछु र तपाईंले जहाँ चाहनुहुन्छ त्यहाँ म जानेछु”? के तपाईंले प्रेरित ९:६ मा पावलले जसरी भनेका छन् त्यसरी कहिल्यै भन्नुभएको छ, “हे प्रभु, म के _______ – तपाईं के चाहनुहुन्छ?” के तपाईं एउटा सफा भाँडो हुनुहुन्छ जसलाई प्रभुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ (प्रेरित ९:१५)?

याद राख्नुहोस्, पावल कुनै किसिमको “सुपर ख्रीष्टियन” थिएनन्। उनी तपाईंजस्तै व्यक्ति थिए। तपाईंको जस्तै पुरानो पाप स्वभाव पावलसित पनि थियो (रोमी ७:१४,१८,२४,२५ मा उनका अभिव्यक्तिलाई पढ्नुहोस्)। पावल जुन महान व्यक्ति बने उनी दिमागी वा ट्यालेन्टयुक्त व्यक्ति भएकाले त्यस्तो बनेका होइनन्, तर उनले भरोसा राखेका महान् परमेश्वर उनीसित हुनुभएको हुनाले हो। के उही परमेश्वर आज पनि तपाईंको निम्ति प्राप्य हुनुहुन्छ? ______________। के तपाईं आज पावलका परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सक्नुहुन्छ? ___________। के पावलका परमेश्वरले तपाईंलाई ख्रीष्टको महान् सेवक बनाउन सक्नुहुन्छ? _______________

५) पावलका अनगिन्ति कष्टहरू

पावलले मुक्ति पाएको लगत्तै पछि, उनले आफ्नो जीवनमा के कस्ता कुराहरूको आशा गर्न सक्नेछन् भन्ने कुराको बारेमा परमेश्वरले उनलाई अवगत गराउनुभयो— “किनभने उसले मेरा नामका निम्ति कति ________ _________ ______________, सो म उसलाई देखाउनेछु (प्रेरित ९:१६)।” सताउने निर्दयी शाउलका हातमा परेर धेरै विश्वासीहरूले कष्ट भोगेका थिए र कोही त मारिएका पनि थिए। शाउल पावल बनेपछि, विश्वासी जीवन कतिपटक कष्टपूर्ण हुँदो रहेछ भनेर उनलाई पनि सिक्नुपर्‍यो। भन्नुपर्दा, पावलले जीवनमा ज्यादै नै कष्ट भोगे।

२ कोरिन्थी ११:२३-२८ मा पावलले आफूले कसरी विभिन्न किसिमले दुःखकष्टहरू भोगे भन्ने बारेमा बताउँछन्। यी जम्मै कुराहरू कुनै एउटा व्यक्तिले भोगेका हुन् भनेर सुन्दा हामीलाई विश्वासै गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ। उक्त सूचीलाई विचार गरौं:

२ कोरिन्थी ११:२३
परिश्रमहरूआफ्ना प्रभुका निम्ति परिश्रम गर्नु र मरिमेट्नु भनेको कस्तो कुरा हो सो पावल जान्दथे।
कोर्राहरूजेब्राका टाटेपाटे धर्सा हुन्छन्। कोर्राले पिटिएर पावलको शरीरमा राताराता धर्सा थिए।
कैदहरूझ्यालखानामा पर्नु कस्तो हुन्छ पावल जान्दथे (प्रेरित १६:१९-२४ पढ्नुहोस्)। उनको एउटै अपराध थियो, ख्रीष्टलाई प्रचार गरेको।
मृत्युहरूपावल बारम्बार मृत्युकै मुखमा पुगे। धेरै पटक उनको मृत्यु हुने सम्भावना भएको थियो।
२ कोरिन्थी ११:२४

पावलले यहूदीहरूको हातबाट ३९-३९ कोर्रा कतिपटक खाए? __________। त्यस्तो कुटाइ एक पटक पाउनु नै अति हुन्थ्यो।

२ कोरिन्थी ११:२५

पावल कतिपटक लौराले पिटिए? ____________। कतिपटक ढुङ्गाले हानिए? ______________। प्रायः मानिसहरू ढुङ्गाले हानिएपछि बाँच्दैनन्! प्रेरित १४:१९ पढ्नुहोस् जहाँ पावल ढुङ्गाले हानिएका घटना उल्लेख छ। कति पटक पावल चढेका जहाज भताभुङ्ग भयो (२ कोरिन्थी ११:२५)? ____________। एक पटक त्यस्तो बेलामा पावलले भू-मध्यसागरमा एक रात र एक दिन पौडी खेलेर बिताउनुपर्‍यो!

२ कोरिन्थी ११:२६

“जोखिमहरू” को अर्थ हो “खतराहरू”।उक्त शब्द यस पदमा कतिपटक भेटिन्छ? _________। पावलको जीवन निरन्तर खतरामा बित्थ्यो, तर पावलसित एक महान् परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले उनलाई यी सबै कुराहरूबाट जोगाउनुभयो।

२ कोरिन्थी ११:२७

परिश्रमले थकित हुनु, पीडा भोग्नु, भोको हुनु, तिर्खाउनु, रातभर जागो हुनु, खानेकुराबिहिन हुनु, जाडो हुनु, लुगा नहुनु भनेको कस्तो हुन्छ पावल जान्दथे।

पावलको उपर्युक्त सूची अचम्मकै छ। साथै हामीले यो याद गर्नुपर्छ, पावलले उक्त सूची आफ्नो सेवाकार्यको अघिल्लो चरणतिर (५५ एडी ताका) लेखेका हुन्। अझ १० वर्षको कष्ट काट्नु पावललाई बाँकी नै थियो त्यसैले उनले पछि भोगेका कैयौं कष्टहरू २ कोरिन्थी ११:२३-२७ मा उल्लेख भएकै छैनन्। (यसपछि उनले तीन-तीन पटक कैद भोगे र थप एक पटक उनी चढेका जहाज भताभुङ्ग भयो। सूची पूरा गर्ने हो भने पावलका अन्य थुप्रै दुःखकष्टका घटनाहरू थप्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीलाई बताइएका पनि छैनन्।)।

कष्टहरूको यस्तो सूची पढेपछि सायद तपाईंलाई यस्तो विचार आउला: “पावलको हालत त दयनीय रहेछ। उनी दिक्क भई हरेस खाए होलान्। ख्रीष्टियन हुनु र एउटा प्रेरित बन्नु ठीक कामचाहिँ होइन रहेछ भन्ने उसलाई लाग्यो होला।” तर बास्तविकता ठीक यसको उल्टो थियो। फिलिप्पीको झ्यालखानामा दुःख भोग्दै गरेका बेला के उनी आफ्नो दुःख-पीडा देखेर गनगन गरिरहेका थिए (प्रेरित १६:२-२५)? ____________। के रोमी ८:३५ मा उल्लेखित कुराहरूको अनुभव पावलले गरे? ________। के ती कुराले पावललाई उनका मुक्तिदातादेखि अलग पार्न सके? __________। विजयी पावलले यसरी घोषणा गरे: “तर यी _______ कुराहरूमा हामी उहाँद्वारा, जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, ____________भन्दा पनि _________ छौं (रोमी ८:३७)। उनका अनगिन्ति कष्टका बीचमा पावल एक महान् विजेता थिए! प्रभु येशू ख्रीष्टले उनलाई गर्नुभएको महान् उपकारका निम्ति उनी यति कृतज्ञ थिए कि उनी आफ्ना मुक्तिदाता येशू प्रभुका निम्ति जेसुकै भोग्न पनि तयार थिए।

इसाई जीवन सजिलो मात्र हुने जीवन होइन। तपाईंले मुक्ति पाउनुभएकै छ भने तपाईंको अघिल्तिर एकदमै असजिला घडीहरू आइरहेका हुन सक्छन्। शैतानिक जगतले परमेश्वरको सन्तानलाई सजिलैसँग अगाडि बढिरहन प्रायः दिने गर्दैन। उहिलेदेखि नै कैयौं विश्वासीहरूले दुःखहरू सहँदै आ-आफ्ना जीवन यात्रा पूरा गर्दै आएका छन् । के कष्टहरूको बीचमा पनि रमाहट गर्न सकिन्छ (प्रेरित ५:४०-४१)? ______________। उहाँको नामको निम्ति सताइएका र दुःख पाएकाहरूको बारेमा प्रभु येशूले के भन्नुभएको छ (मत्ती ५:१०-१२)? ___________________________ _____________________________________________________।

प्रभुले पावललाई कष्टहरूमा रमाहट गर्ने थुप्रै अवसरहरू दिनुको साथसाथै उनलाई गजबका सौभाग्यहरू पनि दिनुभयो। जस्तो कि, के तपाईंलाई थाहा थियो, पावल एक पटक बास्तवमै स्वर्ग पुगेर आउन पाए? के तपाईं पनि एक दिन स्वर्ग पुग्नु सम्भव हुनेछ कि (यूहन्ना १४:३; १ थेस्सलोनिकी ४:१३-१८)? _________

६) पावलको साहसी मरण

पावलले नयाँ नियममा लेखेका अन्तिम पुस्तक २ तिमोथी हो।यो उनको मृत्यु हुनुभन्दा थोरै समय अगाडि मात्र लेखिएको थियो। के पावल मर्न तयार थिए (२ तिमोथी ४:६)? ___________। के पावललाई मृत्युको डर थियो (२ तिमोथी ४:७-८)?___________। फिलिप्पी १:२१,२३ र २ कोरिन्थी ५:८ अनुसार पावललाई शरीरको मृत्यु हुनु भनेको के हुनु थियो? __________ ________________________________________________________ _____________________________________। के उनी आफूलाई बचाउनुहुनेको साथमा हुन जानलाई खुशीसित प्रतिक्षा गर्दैथिए ? ____________। जीवन राम्ररी जिउनेहरू नै राम्ररी मर्न पनि तयार भएका हुन्छन् (२ तिमोथी ४:७ पढ्नुहोस्)।

पावलको मृत्युमा नीरो नाउँ गरेका एकजना रोमी सम्राटको हात थियो। एडी ६४ सालको कुरा हो, नीरोको शासनकालमा रोम शहरमा डरलाग्दो आगलागी भयो। ६ दिन ६ रातसम्मै आगो दन्किरह्यो। शहरको आधाभन्दा बढी भाग खरानीमा परिणत भयो। नीरो आफैले शहरको आगजनी गराएका हुन् भन्ने हल्लाले रोमी जनता आफ्ना सम्राटप्रति आक्रोशित भए। जनताको आक्रोशदेखि बच्न नीरोले रोमको आगजनीको आरोप ख्रीष्टियनहरूमाथि लादे। उक्त आरोप सत्य थिँदै थिएन तर ठूलो सङ्ख्यामा ख्रीष्टियनहरू गिरफ्तार गरिए र उनीहरूमाथि भयङ्कर सतावट आइपर्‍यो।

थुप्रै ख्रीष्टियनहरू क्रूसमा टाँगिए।कतिलाई जङ्गली पशुका छालाभित्र सिलाएर डरलाग्दा कुकुरहरूको अगाडि राखियो जसले उनीहरूलाई च्यातचुत पारेर मारे। महिलाहरूलाई रन्केका साँढेहरूसित डोरीले बाँधियो जसलाई ती पशुले घिसार्दै-घिसार्दै मारे। रात परेपछि ख्रीष्टियनहरू नीरोको बगैंचामा खम्बाहरूमा बाँधिए र (मानव बत्तीहरूका रूपमा) जलाइए। पावल एक रोमी नागरिक भएका हुनाले उनी पत्रुस जस्तै क्रूसमा टँगाइएनन्। बरु उनी तरवारले मारिए (सम्भवतः उनको टाउको काटियो)।

तपाईं आजै मर्नुभयो भने के तपाईं ख्रीष्टको साथमा पुग्नुहुनेछ? के तपाईं यस कुरामा निश्चित हुनुहुन्छ? तपाईं त्यो कसरी जान्नुहुन्छ?

७) पावलको अनन्त इनाम

विश्वासयोग्य पावलले आफ्ना प्रभुको हातबाट के पाउने आशा राखेका थिए (२ तिमोथी ४:८)? ________________________। पावलले रोमी ८:१८ मा आफ्नो भविष्यको आशाको बारेमा हामीलाई यसरी बताएका छन्, “किनकि म ठान्दछु, यस वर्तमान समयका दुःखकष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिने ___________का छैनन्, जो हामीमाथि प्रकट हुनेछ।” “योग्य” शब्दचाहिँ चीजबीजलाई जोख्दा प्रयोग हुने शब्द हो र यसले तराजु बराबर हुँदाको अवस्थालाई जनाउँछ। यहाँचाहिँ बताइएको छ, दुःखकष्टहरू महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छैनन्, जसले तराजु बराबर नभएको जनाउँदैछ। तराजुको एकातिर धूलोको एउटा ज्यादै मसिनो र नगन्य कण मात्र छ जसलाई यस जीवनको सम्पूर्ण दुःखकष्टहरूको प्रतीक मान्न सकिन्छ (जुन दुःखकष्टहरू पावलको सन्दर्भमा एउटा उल्लेखनीय सूचीमा हामीले हेर्‍यौं पनि)। तराजुको अर्कोतिर फलामको एउटा विशाल ढलौट छ जसको वजन अरबौं टन छ। दुःखकष्टहरू अब तुलनामा नगन्य हुन्छन्! पावलले २ कोरिन्थी ४:१७ मा भनेका कुरासित पनि दाँज्नुहोस्। दुःखकष्टहरू हल्काछिनभरको लागि मात्र छन्। भविष्यमा हुने हाम्रो महिमा भने भारीअनन्त छन्। हामीले पनि पावलले जस्तै सबै कुरालाई अनन्तताको दृष्टिकोणबाट हेर्न सिकौं!

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

याकूब र प्रभुका अन्य भाइहरू

याकूब र प्रभुका अन्य भाइहरू

 

परमेश्वरले पारिवारीक एकाइलाई ठूलो महत्त्व दिनुहुन्छ। एउटै घरमा बाबु, आमा, दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू सँगै मिलेर जिउने कामलाई परमेश्वरले ज्यादै मन पराउनुहुन्छ र बहुमूल्य मान्नुहुन्छ। विगतमा मानिसहरू आफैंले अन्य रूपमा नभएर पारिवारको रूपमा बस्न थाल्ने निर्णय गरेका होइनन्। परमेश्वरले शरुदेखि नै पारिवारीक एकाइहरूको योजना गर्नुभएको हो। प्रथम मानव परिवारका सदस्यहरू को-को थिए (उत्पत्ति २:२१-२४; ४:१-२; ५:३-४)? _________________ ______________________________________________________

आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनुहुँदा उहाँलाई एकलै कुनै एउटा गुफाभित्र हुर्कन दिने परमेश्वरको योजना थिएन। न ता उहाँलाई एउटा दरबारको विशेष कक्षभित्र एकलै हुर्कने योजना गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनुहुँदा परमेश्वरले उहाँलाई एउटा मानव परिवारको बीचमा राखिदिनुभयो जहाँ एउटा बाबु, एउटी आमा लगायत भाइहरू र बहिनीहरू समेत थिए।

हुन त हामीलाई थाहा छ, यूसुफचाहिँ प्रभु येशूका बाबु थिएनन्। प्रभु येशू मरियम नाम गरेकी कन्याबाट जन्मनुभएको थियो अनि उहाँ जन्मनका लागि यूसुफको कुनै भूमिका थिएन (मत्ती १:१८-२३)। येशूको जन्म अलौकिक थियो; त्यो एउटा आश्चर्यकर्म थियो। परमेश्वरले कन्या मरियमको गर्भमा एउटा ज्यादै विशेष काम गर्नुभयो जुन कुराको बारेमा हामी लूका १:३५ मा पढ्छौं: “पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ, र परमप्रधानको ___________ले तिमीमाथि छाया पार्नेछ; यसैकारण तिमीबाट जन्मनुहुने __________ जनचाहिँ ‘_____________का ________’ कहलाइनुहुनेछ।” यो नै देहधारण भनिने आश्चर्यकर्म थियो।परमेश्वर देह बन्नुभयो र मानिसहरूका बीचमा बास गर्नुभयो (यूहन्ना १:१४ र १ तिमोथी ३:१६), र ईश्वर-मानव हुनुभएका प्रभु एउटा मानव परिवारको सदस्य बन्नुभयो।

प्रभु येशू मरियमले जन्माएका एउटै मात्र छोरा हुनुहुन्नथ्यो। उहाँ मरियमका “_______ छोरा” हुनुहुन्थ्यो (मत्ती १:२५)। पछि मरियमले अरू छोराहरू र छोरीहरू पनि जन्माइन्। येशूको जन्म भएपछि मरियम र यूसुफ पति र पत्नीको रूपमा सँगै बसे अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई धेरै सन्तानहरूको आशिष दिनुभयो (मत्ती १:२५ सित तुलना गर्नुहोस्)।

मरियम र यूसुफका छोराछोरीहरूको बारेमा हामी मत्ती १३:५५-५६ र मर्कूस ६:३ मा पढ्न सक्छौं:

यूसुफ र मरियमको परिवार ठूलै परिवार थियो जसमा प्रभु येशू बाहेक चारजना छोराहरू र कम्तीमा दुइटी छोरीहरू थिए। के तपाईंको परिवार यत्तिकै ठूलो छ? संसारको परिवारमा प्रभु येशूका चारजना भाइहरू र कम्तीमा दुइटी बहिनीहरू थिए। कहिलेकाहीँ हामी ती भाइबहिनीहरूलाई प्रभुका “भाइबहिनी पर्नेहरू” भनेर भन्छौं किनकि यूसुफ प्रभुका बाबु थिएनन् यद्यपि उनीहरू मरियमकै एउटै गर्भाशयबाट जन्मेका थिए।

येशूका अविश्वासी भाइहरू

प्रभु येशु हुर्कनु भएकै घरमा हुर्कनु कस्तो हुन्थ्यो होला? के उहाँका भाइबहिनीहरूले उहाँ भिन्नै खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर ख्याल गरेका थिए? उनीहरूले के-कस्ता भिन्नताहरू ख्याल गरे होलान्? हुन त ३० वर्षको हुनुभएपछि मात्र प्रभु येशूले आश्चर्यकर्महरू गर्न थाल्नु भएको हो (यूहन्ना २:११ र लूका ३:२३ लाई तुलना गर्नुहोस्)। भन्ने हो भने बाइबलले उक्त ३० वर्षको अवधिको बारेमा थोरै मात्र बताएको छ। अनि जति बताइएको छ त्यो प्रायः लूका २:४०—५२ मा सीमित छ (विशेष गरी ४०,४६,४७,४९,५१,५२ पदहरूमा)। येशूका भाइबहिनीहरूसित एउटा कस्तो कुरा थियो जुनचाहिँ येशूसित थिएन (हिब्रू ४:१५)? _________। आफ्नो एकजना दाजु पापरहित हुनु भनेको कस्तो हुन्थ्यो होला?

मर्कूस ३:१९-२० पढ्नुहोस्। यहाँ प्रभु येशू एउटा घरभित्र, मानिसहरूको ठेलमठेलकै बीचमा हुनुहुँदाको एउटा घटना उल्लेख छ।येशू प्रभुलाई चाहने र उहाँको आवश्यकता महसुस गरेर आएका मानिसहरू त्यहाँ यति धेरैजना थिए कि प्रभु येशूलाई एकछिन आराम गर्न वा खानलाई धरि फुर्सत थिएन। प्रभुले यी व्यक्तिहरूको सेवा यसरी गर्दैहुनुहुन्थ्यो कि उहाँले खानपान गर्ने र आराम लिने जस्ता आफ्नै व्यक्तिगत खाँचोहरूलाई बेवास्ता गरिरहनुभएको जस्तै देखिन्थ्यो।

येशूको अविराम र सशक्त क्रियाशिलताको खबर कसको कानमा पुग्यो? उहाँका ______________ को (मर्कूस ३:२१), अर्थात् उहाँका परिवारका सदस्यहरूको। उनीहरूलाई येशूको फिक्री लागेको थियो र उनीहरू “उहाँलाई __________ निस्के” (मर्कूस ३:२१)। उहाँलाई थकाइ मार्न र खानकुरा खान खाँचो परेको हुनुपर्छ भनी ठानेर उनीहरूले उहाँलाई ती कुराहरू दिलाउनलाई उहाँलाई त्यो घरबाट बाहिर निकाल्न चाहन्थे।

येशूलाई कस्तो व्यक्ति ठाने उनीहरूले? उनीहरूले भने, ‘उसको होश ठेगानमा छैन’ (मर्कूस ३:२१)। यो त आजको बोलीचालीमा यसरी भने बराबर हो: “उसको हावा खुस्केको छ! ऊ पागल भएको छ!” उनीहरूले न ता प्रभु येशूलाई बुझ्न सकेका थिए न ता उहाँको सेवाकार्यलाई नै। उहाँको आफ्नै परिवारले उहाँलाई बौलाहा ठाने!!

एउटा विश्वासीले प्रभुलाई जब आफ्नो तन-मनले पछ्याउँछ र उहाँको सेवा गर्छ, त्यतिबेला कतिले उसको निर्णय र बेहोरालाई बुझ्न सक्दैन। खाना खानु अगाडि किन उसले शिर झुकाउँछ, किन प्रार्थना गरी बस्छ, किन बाइबल पढी बस्छ, हप्तैपिच्छे किन चर्च धाउँछ, किन पर्चा बाँड्दै हिँड्छ आदि उनीहरूले बुझ्नै सक्दैनन्। “हैन, के भयो यसलाई? पागल भयो कि क्या हो?” ख्रीष्टका निम्ति _________ बनेका व्यक्तिहरूको उल्लेख प्रेरित पावलले १ कोरिन्थी ४:१० मा गरेका छन्। मानिसले बुझ्न नसक्लान् तर परमेश्वर बुझ्नुहुन्छ। उसले आफ्नो होश गुमायो भनी मानिसले ठान्ला तर परमेश्वरलाई थाहा छ उसले कुनै कुरा गुमाएको छैन बरु उसले साँच्चै एउटा उदेकको मुक्तिदाता र परमेश्वरलाई प्राप्त गरेको छ।

एउटा अर्को घटनामा पनि येशू मानिसहरूको बीचमा हुनुहुन्थ्यो। बाहिरपट्टि केही व्यक्तिहरू उभिरहेका थिए जोहरू उहाँसित कुरा गर्नलाई एकदमै चाहिरहेका थिए। को थिए तिनीहरू (मत्ती १२:४६-४७)? _______ ___________________। के भन्नुभयो त प्रभु येशूले? “मेरी आमा र भाइहरूलाई भित्र बोलाउनु र म उहाँहरूसित कुरा गर्छु” — के यसो भन्नुभयो येशूले? ___________। बरु उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, “मेरी ______ को हुन्? र मेरा _________ को हुन्?” (मत्ती १२:४८)। कसैको भाइ हुनु भनेको उसको ज्यादै नजिकको हुनु हो। येशूको प्रश्नको तात्पर्य यो थियो: “मसित नजिकको सम्बन्ध हुनेहरू को हुन्? मसित नजिक हुनेहरू को हुन्?” प्रभुले त्यसपछि यसको जवाफ आफै दिनुभयो। मरियम र आफ्ना चारजना भाइहरूलाई औँल्याएर देखाउनुको सट्टा उहाँले कसलाई औँल्याएर देखाउनुभयो (मत्ती १२:४९)? _____________। यसबारे उहाँले भन्नुभएको कुरालाई राम्ररी ध्यान दिनुहोस्:

मत्ती १२:५० – “किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा ________को ________ ________ गर्छ, उही मेरो ________, ___________, र ________ हुन्।”

लूका ८:२१ – “मेरी ________ र मेरा ____________ यिनीहरू हुन्, जसले ______________को ________ ______________ र त्यो ___________ गर्दछन्।”

उपर्युक्त दुई पदहरूको आधारमा, के प्रभु येशूसित तपाईंको नजिकको सम्बन्ध छ? के तपाईं उहाँको भाइ वा बहिनी हुनुहुन्छ? के तपाईं उहाँको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं उहाँसित एउटै घरमा हुर्कनुभयो कि भएन भन्ने होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं मरियम र यूसुफको परिवारको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंले उहाँको इच्छा पालन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अर्थात् उहाँको वचन पालन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने हो!

येशूका भाइहरूको बारेमा यूहन्ना ७:३-१४ मा थप कुरा सिक्छौं। यसलाई पढेर तलमध्येका ठीक-ठीक भनाइहरूलाई चिन्ह लगाउनुहोस्:

 1. येशूका भाइहरू, उहाँ गालीलमै रहनुभएको चाहन्थे किनकि उहाँ यरूशलेम जानुभयो भने उहाँ मारिनुहोला भन्ने उनीहरूलाई फिक्री थियो।
 2. येशूका भाइहरू, उहाँ यहूदीयामा गएको चाहन्थे।
 3. येशूका भाइहरू, उहाँले यरूशलेममा भेला हुने भीडहरूका सामु ठूला-ठूला आश्चर्यकर्महरू गरेर देखाउनुभएको चाहन्थे।
 4. येशूका भाइहरू, धेरै मानिसहरूले थाहा नपाऊन् भन्ने हेतुले उहाँले आफ्ना कार्यहरू “गुप्तमा” गर्नुभएको चाहन्थे।
 5. येशूका भाइहरू, उहाँले आफूलाई सार्वजनिक रूपमा चिनाउनुभएको र संसारको सामु आफूलाई देखाउनुभएको चाहन्थे।

येशूका भाइहरू उहाँ अत्यधिक प्रकाश आउनुभएको चाहन्थे। उनीहरू उहाँ सार्वजनिक ध्यान आकर्षणको केन्द्र बन्नुभएको चाहन्थे।आफ्ना सामर्थी कार्यहरू देखाउँदै उहाँ एक प्रदर्शन कर्ता बन्नुभएको उनीहरू चाहन्थे।

के यी भाइहरूले येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनी साँच्चै विश्वास गरेका थिए (यूहन्ना ७:५)? ___________। सायद उनीहरू यूहन्नाको छैटौं अध्यायमा उल्लेखित यहूदीहरू जस्ता थिए जोहरू येशूलाई राजा बनाउन चाहन्थे जसद्वारा उनीहरूको पेट भरियोस् र उनीहरूलाई रोमी शासनबाट मुक्त गरियोस् (यूहन्ना ६:१५,२४-२७ पढ्नुहोस्)। येशू मानिसको भित्रपट्टि एउटा काम गर्न संसारमा आउनुभएको हो (यूहन्ना ७:३८ पढ्नुहोस्), केवल मानिसका बाह्य खाँचोहरू मात्र पूरा गर्नलाई होइन भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। प्रभुका भाइहरू अविश्वसीहरू थिए। प्रत्येकलाई नयाँ हृदयनयाँ जीवनको खाँचो थियो। उनीहरूलाई नयाँ गरी जन्मनु खाँचो थियो (यूहन्ना ३:७)।

ठूलो परिवर्तन!

प्रेरित १:१३-१५ पढ्नुहोस्। यी पदहरूमा ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइ पश्चात् विश्वासीहरू (चेलाहरू) एकसाथ भेला भएको कुराको बयान छ। प्रभु येशूका चेलाहरूसित सँगै भेला भइहरेका र सँगै प्रार्थना गरिरहेका कस-कसलाई यहाँ भेट्टाउँछौं (प्रेरित १:१४)? ______________________________________। येशूका भाइहरू अब विश्वासी भएका छन्। यी मानिसहरूलाई केही न केही भएको हुनुपर्छ:

येशूका भाइहरू अब भिन्नै मानिस भएका छन्; एक समयका अविश्वासीहरू अब विश्वासी भएका छन्। कुन कुराले यस्तो परिवर्तन ल्यायो त? खास के भएको थियो? यी मानिसहरूलाई के भएको थियो भन्ने बारेमा बाइबलमा एउटा सङ्केत पाइन्छ। प्रभुका भाइहरूमध्ये एकजनाको नाउँ याकूब थियो। याकूबको जीवनमा एक दिन यस्तो कुनचाहिँ घटना घट्यो जसले उसको जीवनलाई नै परिवर्तन गरिदियो (१ कोरिन्थी १५:४,५,७ पढ्नुहोस्)? __________________________ ________________________। उनले बौरिउठ्नुभएका प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखे। जुन कुराले “शङ्कालु थोमा” लाई “विश्वासी थोमा” बनाएको थियो, उही कुराले “अविश्वासी याकूब” लाई “विश्वासी याकूब” बनायो। यी भाइहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कुरा ख्रीष्टको बौरिउठाइ थियो। यसपछिको अध्यायमा हामी अर्को व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं जसको जीवन पनि उसले बौरिउठ्नुभएका प्रभु येशूलाई देखेर आमूल परिवर्तन हुन गएको थियो! (ती को हुन्, अड्कल लगाउन सक्नुहुन्छ कि?)

भाइ याकूब

याकूब सायद यूसुफ र मरियमबाट जन्मेका जेठा छोरा थिए (येशू बाहेक) किनकि दाजुभाइहरूको सूचीमा उनकै नाउँ पहिला उल्लेख छ (मत्ती १३:५५)। गलाती १:१९ मा उनलाई “_______का _______ याकूब” भनी उल्लेख गरिएको छ।

याकूब नाउँ भएका अन्य दुईजना व्यक्तिको अध्ययन हामीले गरिसक्यौं: _______का छोरा याकूब (मत्ती १०:२) र ___________का छोरा याकूब (मत्ती १०:३)। साथै अध्याय ३अध्याय ४ मा समेत हेर्नुहोला जहाँ “याकूब” नाउँ गरेका नयाँ नियमका विभिन्न व्यक्तिहरूको छलफल गरिएको छ। प्रभुको भाइ हुने याकूब चाहिँ बाह्र चेलामध्येका थिएनन्, तर प्रभुको बौरिउठाइ पश्चात् उनी शुरुको मण्डलीका ज्यादै महत्त्वपूर्ण अगुवा बन्न पुगे।

याकूब, यरूशलेम शहरमा भएको ठूलो मण्डलीका महत्त्वपूर्ण अगुवा बने जुन शहरमा नै मण्डलीको शुरुआत भएको थियो (प्रेरित २)। उनको बारेमा हामी प्रेरित १५:१३, २१:१८ र गलाती १:१९ र २:९ मा पढ्न सक्छौं। गलाती २:९ मा केफास (पत्रुस) र यू_________ सितै याकूबसमेतलाई “खाँ____” भनिएको छ। खाँबा एउटा भवनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भाग हो। खाँबाले भवनलाई थामिराख्ने काम गर्छ र खाँबाहरू नभएमा भवन ढलिजान्छ (जसरी शिमशोनको जीवनमा भएको घटनाले देखाउँछ)। यस तुलनाले पत्रुस, यूहन्ना र याकूब मण्डलीको प्रारम्भिक चरणमा कति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू थिए भन्ने कुरा देखाउँछ।

कसरी याकूब त्यति बलिया थिए त? मण्डलीमा कसरी उनी त्यति महत्त्वपूर्ण थिए? यस व्यक्ति कसरी त्यस्ता उत्कृष्ट अगुवा बने? उनी कस्तो चरित्रका मानिस थिए र कस्तो किसिमले जीवन जिउँथे भन्ने कुरामा नै यसको जवाफ हामी पाउँछौं। ऐतिहासिक परम्परा अनुसार याकूबलाई “धर्मी याकूब” (James the Just) भन्ने उपनाम दिइएको थियो भन्ने बुझिन्छ। याकूब यति पवित्र, धर्मी र भक्तिपूर्ण जीवन जिउँथे कि उसलाई यस्तो उपनाम दिइयो। साथै उनी प्रार्थना गर्ने मानिस थिए। प्रार्थनामा समय बिताएका हुनाले उनका घुँडाहरू उँटका जस्तै चाम्रा बनेका थिए भन्ने कथन छ, जसमा विशेष गरी उनले यहूदी जातिका लागि अन्तर्विन्ति गर्थे जसलाई उनी धेरै प्रेम गर्थे। यहूदी जातिका बीच याकूबको विशेष सेवाकार्य नै थियो (याकूब १:१ पढ्नुहोस्)।

हप्ताको हरेक दिन तपाईं कसरी आफ्नो जीवन बिताउनुहुन्छ भन्ने कुरा अरूहरूले साँच्चै जाने भने, तपाईंलाई कस्तो उपनाम दिइन्थ्यो होला? के तपाईं आफ्ना घुँडाहरूमा कुनै समय बिताउने गर्नुहुन्छ? के तपाईं बाइबल खोलेर कुनै समय बिताउनुहुन्छ कि चर्चघरमा जाँदा वा पारिवारीक सङ्गतिमा मात्र बाइबल खोल्ने गर्नुहुन्छ? के तपाईंलाई धर्मी ______________ (आफ्नै नाउँ लेख्नुहोस्) भन्ने उपनाम दिन मिल्छ होला? के तपाईंलाई एउटा “खाँबा” भन्न मिल्छ?

दुईजना लेखकहरू

परमप्रभु परमेश्वरले येशूका दुईजना भाइहरूलाई आफ्नो पवित्र वचनका मानवीय लेखकको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। याकूबले ‘याकूबको पत्र’ लेखे। यहूदाले ‘यहूदाको पत्र’ लेखे। यहूदाचाहिँ मर्कूस ६:३ मा उल्लेख भएका यहूदा नै हुन्। यहूदाले आफूलाई “_______ _______को दास र __________को भाइ” (यहूदा १:१) भनेर आफ्नो परिचय दिएका छन्।

यी दुई व्यक्तिहरूले आफ्ना पत्रहरू लेख्दा शुरुमा कसरी लेखेका छन् भन्ने कुरा विचार गर्न लायक छ (याकूब १:१ र यहूदा १:१ पढ्नुहोस्)। उनीहरूले यसरी लेख्दैनन्, “म येशू ख्रीष्टको भाइ हुँ। म एउटै घरमा येशूसित हुर्केको हुँ। म उहाँसित एउटै छानामुनि बसोबास गरेको व्यक्ति हुँ। यस्तो विशेष मौका एकदम थोरैले मात्र पाएका छन्।” यी पदहरूमा के याकूब वा यहूदाले आफूहरू प्रभुको भाइहरू भएका बारेमा कुनै कुरा लेखेका छन्? ________। यी दुईजना नम्र व्यक्तिहरू थिए। यी दुईजनाले येशू ख्रीष्ट बास्तवमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी जानेका थिए: उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्थ्यो।दुवैले आफ्नो पत्रहरू लेख्दा यसरी शुरु गरेका छन्, “म येशू ख्रीष्टको दास (कमारो) हुँ!उनीहरूले “उहाँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ” भनेर भनेनन्, बरु उनीहरूले भने, “उहाँ मेरा प्रभु र मालिक हुनुहुन्छ, म उहाँको दास हुँ! मैले उहाँको इच्छा पालन गर्नुपर्छ, मैले उहाँको वचन पालन गर्नुपर्छ!” उनीहरूले मत्ती १२:५० र लूका ८:२१ को पाठ सिकेका थिए!

के तपाईं मरियम र यूसुफको सन्तान हुन र येशू हुर्कनुभएकै घरमा हुर्कन सम्भव छ? ______। के तपाईं येशू ख्रीष्टको दास बन्न र उहाँको वचन र उहाँको इच्छा पालन गर्न सम्भव छ? ______। के तपाईं उहाँको दास हुनुहुन्छ? के तपाईं उहाँको साँच्ची नै भाइ वा बहिनी हुनुहुन्छ (मत्ती १२:५०)? _________

याकूबको मृत्यु

प्रभुका भाइ याकूबलाई जब्दीका छोरा याकूबसित अलमल नपार्नुहोस् जोचाहिँ प्रेरित १२:२ मा मारिएका छन्। प्रभुका भाइ याकूब अलिक धेरै बाँचे, तर उनी पनि सहीद भई मरे। उनी यहूदी महापूजाहारीद्वारा ६२ एडी तिर मारिए (यरूशलेम शहर रोमीहरूद्वारा ध्वस्त पारिनुभन्दा करिब ८ वर्ष अगाडि)। इतिहासकार जोसेफस (Josephus) अनुसार याकूब या त ढुङ्गाले हानेर मारिएका थिए या त मन्दिरको टुप्पाबाट तल फ्याँकिएपछि ढुङ्गाले हानिएर मारिएका थिए। हामी निश्चित छौं धर्मी याकूब प्रभुको उपस्थितिमा गएका छन् (२ कोरिन्थी ५:८) र उनी अनन्त कालसम्मै आशिषित हुनेछन्, संसारमा हुँदा येशू उनका दाजु हुनुभएको कारणले होइन तर येशू उनका स्वर्गीय प्रभु र मुक्तिदाता र राजा हुनुभएको कारणले हो।तपाईं मर्नुहुँदा के तपाईं प्रभुको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नुहुनेछ? के तपाईं अनन्त कालसम्मै आशिषित हुनुहुनेछ? के तपाईं मृत्युदेखि डराउनुपर्छ? किन पर्छ वा किन पर्दैन?

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

बाह्र चेलाहरूको पुनर्विलोकन र मत्थियास

बाह्र चेलाहरूको पुनर्विलोकन र मत्थियास

 

हामीले बाह्र चेलामध्ये एक-एकको अध्ययन गरिसक्यौं। अब ३५ ओटा प्रश्नहरूको जवाफ लेखेर त्यसको पुनर्विलोकन गर्नेछौं —

 1. कुन चेलालाई “जेलोतेस” भनिन्थ्यो? _____________
 2. कुन चेलाले पत्रुसलाई प्रभुकहाँ ल्याए?_____________
 3. कुन चेला येशूप्रति एकदम बफादार थिए तर परिस्थितिको सँधैं अँध्यारो पक्षलाई मात्र हेर्ने गर्थे? _____________
 4. कुन चेला पानीमाथि हिँडे? ____________
 5. कुन दुई चेलाहरूलाई “गर्जनका पुत्रहरू” भनिन्थ्यो? __________, ___________
 6. कुन चेलाले नयाँ नियमको एउटा पुस्तक लेखे? _________
 7. तीनजना मछुवा चेलाका नामहरू लेख्‍नुहोस्: __________, __________, ___________
 8. “येशूले प्रेम गर्नुभएको चेला” को थिए? _________
 9. शङ्कालु चेला को थिए? _________
 10. कुन चेला कर उठाउने मान्छे थिए? _________
 11. “भित्री घेरा” का तीनजना चेला को को थिए? ________, __________, __________
 12. कुन चेला येशूको सबभन्दा नजिक रहन्थे? _________
 13. माल्खसका कान काटिदिने चेला को थिए? _________
 14. कुनै चेलाले नयाँ नियमका पाँचओटा पुस्तकहरू लेखे? _________
 15. कुन चेलाले नथनएललाई प्रभुको विषयमा बताए? _________
 16. जब्दीका छोराहरू को-को थिए? _________, _________
 17. बाह्र चेलाहरूमध्ये दुई जोडी दाजुभाइ थिए। उनीहरूको नाउँ लेख्नुहोस्: ___________ र __________ ___________ र __________
 18. बार्थोलोमाइको अर्को नाउँ के थियो? ___________
 19. कुन चेलाले नयाँ नियमका दुइटा पुस्तकहरू लेखे? ________
 20. कुन चेला “धोकेबाज” भनेर चिनियो?______________
 21. तीन जोडी चेलाहरूको एउटै-एउटै नाउँ थियो। ती तीनओटा नाउँहरू लेख्नुहोस्:_____________ ______________ ______________
 22. कुन चेलाले आफ्नो प्रभुलाई तीन पल्ट इन्कार गरे? _______
 23. “विनाशका पुत्र” कुन चेला थिए? ______________
 24. कुन दुई चेलाहरू बिलकुलै विपरित थिए र जोहरू प्रभु येशूबिना एकअर्काको शत्रु हुनेथिए? _______, _________
 25. कुन चेला सबभन्दा पहिले मारिए (सहीद बने)? ________
 26. बौरिउठाइको पहिलो विहान कुन दुईजना चेलाहरू अरू चेलाहरूसित उपस्थित थिएनन्? _________, __________
 27. “अल्पज्ञात चेला” मध्ये दुईजनाका नाम लेख्नुहोस्: _________, __________
 28. कुन चेलाको नाउँको अर्थ “परमेश्वरको प्रशंसा होस्” भन्ने थियो? __________
 29. “अशुद्ध” चेला कसको नाउँ थियो? __________
 30. क्रूसकै फेदीमा कुन चेला उपस्थित थिए? __________
 31. कुन चेलाले आफूलाई गरिबको वास्ता गर्ने जस्तै देखाउँथ्यो? __________
 32. कुन चेला बोल्न र गर्न प्रायः पहिला हुन्थे? __________
 33. थद्देयसको अर्को नाउँ के थियो? __________
 34. पेन्टेकोस्टको दिनमा कसले प्रचार गरे? __________
 35. चेलाहरूमध्ये “कोषाध्यक्ष” को थिए? __________

यहूदाको मृत्यु

प्रभुलाई धोका दिने चेला यहूदाको मृत्युको बारेमा बाइबलले केवल दुइटा ठाउँमा मात्र बताएको छ। यसबाट केही कुरा सिक्नका लागि हामी ती दुवै खण्डलाई अध्ययन गर्नेछौं।

पहिलो खण्ड— मत्ती २७:३-५

के यहूदाले आफूले गल्ती गरेको कुरा जानेका थिए (मत्ती २७:३-४)? ________। के उनले आफ्नो पाप महसुस गरेका थिए? _______। यहूदाले गल्ती स्वीकार गर्दा के यहूदी धर्मगुरुहरूले त्यसको मतलब राखे (मत्ती २७:४)? ________।यहूदाले कुरा त ठीकै भनेका हुन् (“मैले __________ गरेको छु” (मत्ती २७:४) तर उक्त कुरा भन्नका लागि उनी ठीक व्यक्तिकहाँ गएनन् (मत्ती २७:३)। मुख्य पुजाहारीहरू र धर्मगुरुहरूकहाँ उनी जानुपर्ने होइन। ख्रीष्टलाई क्रूसमा टँगाउने काममा उनीहरू समेत दोषी थिए।यहूदा जसकहाँ गए उनीहरू यहूदाका समस्याका बारेमा कुनै चासो राख्ने खालका व्यक्तिहरू थिएनन्।उनीहरू पनि ठूला पापीहरू थिए; उनीहरू यहूदालाई मद्दत गर्न असमर्थ थिए।

समस्या पर्दा आफ्नो समस्या लिएर ठीक व्यक्तिकहाँ जानु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गणितको गृहकार्यमा कठिनाइ पर्दा कसलाई गुहार्नु राम्रो होला? गणितमा थोरै अङ्क ल्याउने साथीलाई गुहार्नु राम्रो होला? __________। सायद आफ्नो गणित शिक्षकलाई गुहार्नु नै सबभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ।पापको समस्याको सवालमा गुहार गर्न सक्ने एउटै मात्र व्यक्ति को हुनुहुन्छ (हिब्रू ७:२५; प्रेरित ४:१०-१२)? _______________________। परमेश्वरकहाँ नजानु यहूदाको घातक भूल थियो। उनले परमेश्वरलाई यसरी गुहार्न सक्थे, “प्रभु, मैले पाप गरें! ममाथि दया गर्नुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्!” मुक्तिका लागि प्रभुको नाउँलाई पुकार्ने हरेक व्यक्तिलाई कुन कुरा दिने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ (रोमी १०:१३)? ___________________________________________। के यहूदाले कहिल्यै त्यसरी पुकारे? __________। उल्टो उनी निस्केर गए र ___________ ______________ (मत्ती २७:५)।

यस पदअनुसार यहूदाको मृत्युलाई कसरी बयान गरौं (ठीक जवाफमा चिन्ह लगाउनुहोस्)?

 1. यहूदाको मृत्यु एक हत्या थियो।
 2. यहूदाको मृत्यु एक आकस्मिक दुर्घटना थियो।
 3. यहूदाको मृत्यु एक आत्महत्या थियो।
 4. यहूदा वृद्ध भएर सामान्य ढङ्गमा मरे।

मान्छे कसरी झुण्डिएर मर्छ? सामान्यतया घाँटीमा डोरी बेरेको कुरा हामी सोँच्दछौं। जस्तै, रूखमा झुण्डिने व्यक्तिले डोरीको एक छेउ हाँगामा बाध्न सक्छ र अर्को छेउले आफ्नो घाँटीलाई बेर्न सक्छ र आफूलाई झुण्ड्याउन सक्छ। यहूदा झुण्डिएर मरेको बताइएको छ तर उनले आफूलाई झुण्ड्याए भन्ने कुरा हामीलाई बताइएको छैन।

दोस्रो खण्ड — प्रेरित १:१५-१८

प्रेरित १:१८ लाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। के यस पदले यहूदा मरेको कुरा गरेको छ? ______।के यस पदले झुण्डिएर मरेको कुरा गरेको छ? ______। यस पदअनुसार यहूदा भयङ्करसित खसेको थियो, र त्यसरी खस्दा उसलाई ठूलो चोट लागेको थियो। अर्को अनुवादमा यस पदलाई यसरी लेखिएको छ, “अनि उँधोमुन्टो खसेर उसको बीचतिर फुट्यो र उसको सबै आन्द्राभुँडी निस्केर बाहिर आयो।” ऊ खस्दा उसको शरीर बीचमा फुटेको थियो।

सामान्यतया मान्छे झुण्डिएर मर्दा (वा झुण्ड्याइँदा) आन्द्राभुँडी नै बाहिर निस्कने गरी निजको शरीर बीचतिर फुट्ने गर्दैन। झुण्डिएर मर्दा शरीर कतै पनि फुट्ने गर्दैन। यहूदालाई भएको घटना ज्यादै असाधारण थियो भन्ने देखिन्छ।

अब बाइबल विश्वास नगर्ने एउटा व्यक्तिलाई विचार गरौं। मानौं उसले मत्ती २७:५ र प्रेरित १:१८ पढ्दछ। यी दुइटा पदहरूलाई तुलना गरेपछि उसले यसरी भन्न सक्छ: “यी पदहरूले बाइबल सत्य छैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ। मत्तीले भन्छ यहूदा एउटा तरिकाले मर्‍यो, प्रेरितमा ऊ अर्को तरिकाले मरेको कुरा छ। यी पदहरू आपसमा विरोधाभासपूर्ण छन्। दुवै सत्य हुन सक्दैन। यदि यहूदा साँच्चै झुण्डिएर मरेको हो भने प्रेरितको बयान सत्य हुन सक्दैन। यदि यहूदा खसेर मरेको हो भने, मत्तीको बयान सत्य हुन सक्दैन।”

उपर्युक्त सोचाइ किन त्रुटीपूर्ण छ? के बाइबल साँच्चै विरोधाभासपूर्ण छ त (यूहन्ना १७:१७)? के मत्ती २७:५ सत्य छ? ___। के प्रेरित १:१८ सत्य छ? ___। समस्या बाइबलको होइन। समस्या छ त उल्लेखित घटनाबारे हाम्रो ज्ञान सीमित हुनुमा छ। घटना घट्दा घटनास्थलमा हामी उपस्थित थिएनौं, त्यसैले हामीसित आवश्यक जानकारीको अभाव छ। यी दुई पदले जे बताएका छन् त्यति मात्र हामीलाई थाहा छ। यहूदाको नराम्रो मृत्युको घटना हामीले आफ्नै आँखाले देखेका भए यी दुवै पदहरू कसरी सत्य छन् भनेर हामीले सजिलै बुझ्न सक्नेथ्यौं। यहूदाले आफूलाई झुण्ड्याएकै हो र यहूदा भयङ्करसित खसेकै हो जसको कारण उसको शरीर फुटेको थियो।

घटनाको सम्भाव्य रूपको एउटा परिकल्पना भने हामी गर्न सक्छौं। के सम्भव छ भने यहूदाले आफूलाई झुण्ड्याउन खोज्दा या त डोरी चुँडिएर या त डोरी बाँधिएको हाँगा भाँचिएर ऊ झुण्डिएको अवस्थाबाट बेसरी तल खसेको हुन सक्छ, र सम्भवतः कुनै तिखो बस्तु जस्तै तिखो ढुङ्गामाथि बजारिएको हुन सक्छ। यदि यस्तै भएको थियो भने मत्ती र प्रेरित दुवैमा सत्य कुरा बताइएको छ भनेर बुझ्न हामीलाई कुनै कठिनाइ पर्दैन।

मत्ती २७:५ बाट हामी जान्दछौं यहूदाले आफैलाई झुण्ड्याए, तर सजिलैसित झुण्डिएर मर्छु भन्ने यहूदाको सोचाइभन्दा घटना निकै बेग्लै किसिमको हुन गयो। आफ्नो जीउको बीचतिर फुट्ने किसिमले खस्नेछु भनेर उसले सायद सोचेकै थिएन। यहूदाको मरणमा परमेश्वरकै हातको काम भएको देखिन्छ। यहूदालाई सजिलैसित झुण्डिएर मर्न दिनुभएन। यहूदाले सोचेको भन्दा बिलकुलै फरक घटना हुन गयो। परमेश्वरले उसको खराब जीवनलाई खराब मरणमा अन्त गराई छाड्नुभयो।

यहूदाको डरलाग्दो मरणचाहिँ त्योभन्दा पनि ज्यादै डरलाग्दो कुराको चित्रण हो भनेर हामीले बिर्सनुहुँदैन। यहूदाको “शारीरिक” मरण त्यति डरलाग्दो थिएन। शरीरमा यहूदालाई सायद एकछिन मात्र कष्ट भयो र त्यसपछि अन्त भइहाल्यो। तर यहूदाको शारीरिक मरण त उसलाई अनन्त कष्टभित्र पुर्‍याउने केवल प्रवेशद्वारा मात्र थियो। यहूदा परमेश्वरदेखि अलग पारिनेछ र _________ को ______भित्र (प्रकाश २०:१४-१५) परमेश्वरको सजाय भोग्नेछ। यहूदाको जीवन र मरण हामी एक-एकको लागि एउटा गम्भीर चेताउनी होस्। तपाईंले आजसम्म मुक्ति पाउनुभएको छैन भने तपाईंले पनि यहूदाले जस्तै अनन्त कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ, यदि ढिलो हुनुभन्दा अगावै तपाईं मुक्ति पाउनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टकहाँ आउनुभएन भने।

सोफोक्लीज (Sophocles) को एन्टिगोनी (Antigone) शीर्षक गरेको युनानी वियोगान्त (दुःखान्त) नाटक (Greek tragedy) मा एकजना राजद्रोहीलाई दण्डस्वरूप एउटा रूखमा उसको लाश पूरै नाश नहोउञ्जेल झुण्ड्याइन लगाइएको थियो। क्रेअन राजा (उसको काका) ले उसको शरीरलाई गिद्धहरू आएर खाओस् भनी रूखैमा झुण्ड्याइराख्न आदेश दिएका थिए। उसले आफ्नो दाजुको शासनको विरुद्धमा गृह युद्धको घोषणा गर्ने लज्जाजनक काम गरेकोले उसलाई यस्तो लज्जाजनक मृत्युदण्ड दिइएको थियो। त्यस्तै गरी यहूदा उसको शरीर बिग्रने गरी मर्ने कार्यले एकजनाको “विनाश” को वियोग (दुःख) कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई छाप पर्ने किसिमले चित्रण गरिएको देखिन्छ।

यहूदाको उदाहरणले विश्वासघाती जोसुकैप्रति सहानुभूति राख्ने कामलाई निरुत्साहित पार्दछ।

प्रतिस्थापनको आवश्यकता

प्रभु येशूले शुरुमा १२ जना चेला अथवा प्रेरितहरू चुन्नुभएको थियो। यिनीहरूमध्ये एकजनाले प्रभुलाई धोका दियो र आफूलाई झुण्ड्याएर आत्महत्या गर्‍यो।अब ११ जना मात्र बाँकी भए। रिक्त भएको स्थानमा कसैलाई राखिनु आवश्यक थियो। यहूदाको सट्टामा कोही हुनु आवश्यक थियो, उसको स्थान कसैले ओगट्नु आवश्यक थियो (हेर्नुहोस् प्रेरित १:२०)।

मत्ती १९:२८ पढ्नुहोस्। के प्रभुले भविष्यमा यीमध्ये एउटा सिंहासनमा यहूदालाई बसाल्नुहुन्छ होला? _____________। ११ जना मात्र नभएर १२ जना प्रेरितहरू हुन किन आवश्यक थियो भनेर बुझ्नलाई के यस पदले हामीलाई मद्दत गर्छ? _________। प्रकाश २१:१४ पढ्नुहोस्। त्यस अनन्त शहरको पर्खालमा के यहूदाको नाउँ लेखिएको भेटिनेछ होला? ____________। यहूदाको सट्टामा एकजनालाई प्रतिस्थापन गरिनु आवश्यक थियो भनेर के यस पदले पनि हामीलाई प्रस्ट पार्छ? __________

चेलाहरूका त्यस समूहमा एउटा स्थान रिक्त भएको थियो जसको आपूर्ति गरिन आवश्यक थियो। यदि नेपालको प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा वा उहाँले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुभएमा, त्यहाँ एउटा आपूर्ति गरिनु पर्ने रिक्त स्थान हुँदैन र? __________। यहूदा प्रभु येशूको प्रेरितको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा चुनिएका थिए। यस पदबाट उनी पतन भएपछि एकजना प्रतिस्थापन गर्ने व्यक्तिको खाँचो पर्‍यो। उक्त व्यक्ति को थिए?

परमेश्वरको रोजाइलाई पत्ता लगाउने काम

पत्रुसले बुद्धिमत्तापूर्वक यहूदाको प्रतिस्थापन गर्ने व्यक्ति प्रभुको सार्वजनिक सेवाकार्यको शुरुदेखि अन्तसम्मै चेलाहरूसित आवद्ध रहेको व्यक्ति होस् भन्ने प्रस्ताव राखे, “यूहन्नाको __________देखि शुरु गरेर उहाँ हामीबाट __________भएको दिनसम्म” (प्रेरित १:२२)।

उक्त व्यक्तिले बौरिउठ्नुभएका प्रभुलाई देखेको पनि हुनुपर्थ्यो जसले गर्दा ऊ उहाँको बौरिउठाइको ________ हुन सक्थ्यो (प्रेरित १:२२)। यी योग्यता भएका कतिजनालाई भेट्टाउन सकियो (प्रेरित १:२३)? __________। तिनीहरूका नाउँ के-के थिए? ________________ ________________

यीमध्ये कसलाई परमेश्वरले यहूदाको सट्टामा हुनलाई चुन्नुभएको थियो? ________________। परमेश्वरको रोजाइमा को थियो भनेर उनीहरूले कसरी पत्ता लगाउन सके? उनीहरूले गरेको सबैभन्दा पहिलो काम के थियो (प्रेरित १:२-२४)? ___________________। ठीक रोजाइ गर्न सक्ने सबभन्दा योग्य व्यक्ति परमेश्वर स्वयं हुनुको कारण के हो (प्रेरित १:२४)? ______________________________ _____________________________

त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो गोला हाले। गोला हाल्ने कामचाहिँ पैसाको सिक्का वा गोट्टी प्रयोग गर्नुजस्तै थियो। यसरी छनोट कार्य गर्नुचाहिँ भाग्य वा संजोगमा भर पर्ने तरिका अपनाएजस्तै देखिन्छ, तर कतिपटक पुरानो नियमको समयमा परमेश्वरको कार्यद्वारा गोलाको परिणाम उहाँकै इच्छाबमोजिम हुन जान्थ्यो (हेर्नुहोस् योना १:७ र १ शमूएल १४:४२)। हितोपदेश १६:३३ ले यस कुराको बयान गर्दछ: “काखमा __________ हालिन्छ; तर त्यसको पूरा परिणाम __________ बाट आउँछ।” मान्छेले सिक्कालाई हावामा फ्याँकेर हेर्ला वा गोट्टीलाई भुइँमा गुडाएर हेर्ला, तर सबै कुरा परमेश्वरको सुपरीक्षणभित्र पर्दछ र गोट्टी र सिक्काले के देखाउँछ भन्ने कुराको निर्धारण उहाँले गर्नुहुन्छ। पत्रुस र चेलाहरू भाग्य वा संजोगले होइन प्रभुद्वारा डोर्‍याइएका थिए।

गोला कुन व्यक्तिको नाउँमा पर्‍यो (प्रेरित १:२६)? ___________। यस व्यक्ति १२ औं प्रेरितमा गनिए, यहूदाको प्रतिस्थापकको रूपमा। यस व्यक्तिलाई यही प्रेरित १ अध्यायमा मात्र उल्लेख गरिएको छ। यहाँ लेखिएको कुरा बाहेक उसको विषयमा हामीलाई अरू कुनै पनि जानकारी छैन।

पेन्टेकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभएपछि विश्वासीहरूले गोला हालेर निर्णय गरेको कुरा नयाँ नियममा कहीँ पनि भेटिँदैन किनभने नयाँ नियमका विश्वासीहरूलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरको ज्यादै विशेष र व्यक्तिगत अगुवाइ मिल्दछ (रोमी ८:१४ पढ्नुहोस्)।

हरेक दिन हामी प्रत्येकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। याद राख्नुहोस्, के रोज्ने भनेर हामीलाई थाहा नहुँदा, परमेश्वरलाई राम्ररी नै थाहा हुन्छ! हामीले भविष्यमा देख्न नसक्दा परमेश्वरले राम्ररी नै देख्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने भनेर हामीले नजान्दा, परमेश्वरले राम्ररी नै जान्नुहुन्छ। निर्णयहरू गर्दा सधैं हामीले तलको महत्त्वपूर्ण त्रिभुजलाई याद गर्ने गरौं:

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

यहूदा इस्करयोती

यहूदा इस्करयोती

 

आज हामी बाह्र चेलाहरूमध्ये बाह्रौं चेलाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। बाह्र चेलाका प्रत्येक नामावलीमा कसको नाउँलाई पुछारमा राखिएको पाइन्छ (मत्ती १०:२-४; मर्कूस ३:१६-१९; र लूका ६:१४-१६)? ______________________। बाइबलले यस व्यक्तिको बारेमा थुप्रै कुरा बताएको छ। अन्य चेलाहरू (पत्रुस र यूहन्ना बाहेक) भन्दा यस चेलाको बारेमा हामीलाई बढी जानकारी दिइएको छ। उसको एउटा ठूलो अपराधको कारण ऊ इतिहासमै परिचित छ। उसको अपराध के थियो (मत्ती १०:४)? _____ _____________________________________

१. यहूदा इस्करयोती

“पत्रुस” नाउँ गरेको कुनै व्यक्ति तपाईं चिन्नुहुन्छ?_________। “यूहन्ना’ नाउँ गरेको कुनै व्यक्ति तपाईं चिन्नुहुन्छ?__________। “याकूब” नाउँ राखिएको कुनै व्यक्ति चिन्नुहुन्छ? __________। “शिमोन” नाउँ राखिएको कुनै व्यक्ति चिन्नुहुन्छ? __________।“यहूदा”नाउँ राखिएको कुनै व्यक्ति चिन्नुहुन्छ? __________। प्रायः बाबुआमाहरू आफ्ना छोराहरूलाई “यहूदा” नाउँ दिन चाहन्नन् किनकि उक्त नाउँले उनीहरूलाई यहूदा इस्करयोतीको र उसले गरेको ठूलो अपराधको सम्झना गराउँछ।

हुन त, “यहूदा” एउटा राम्रो नाउँ हो। उसका बाबुआमाले यहूदालाई एउटा अर्थपूर्ण नाम राखिदिएका थिए। पुरानो नियममा यहूदा याकूबका बाह्र छोराहरूमध्येका थिए (उत्पत्ति २९:३५)। “यहूदा” को अर्थ हो “उहाँ (परमेश्वर) को प्रशंसा होस्” (उत्पत्ति २९:३५ हेर्नुहोस्)। उसको ज्यादै राम्रो नाउँ थियो तर ऊ ज्यादै दुष्ट बन्न पुग्यो। यहूदाको जीवनलाई अध्ययन गर्ने क्रममा उसको कामचाहिँ नामजस्तो नभएको देख्नेछौं।

तपाईं नि? के तपाईंको नामसँग तपाईंको काम मिल्छ? के तपाईं “ख्रीष्टियन”नामले चिनिनुहुन्छ? के तपाईंको जीवन यस नाउँलाई सुहाउँदो छ? तपाईं एक ख्रीष्टियन हुनुहन्छ भनेर थाहा नपाउने व्यक्तिले तपाईंको बोली, व्यवहार देखेर के तपाईं एउटा ख्रीष्टियन हुनुपर्छ भनेर उसलाई लाग्नेछ होला? के तपाईंले आफूलाई “विश्वासी” भन्नुहुन्छ वा अरूहरूले तपाईंलाई विश्वासी भन्छन्? के तपाईंको जीवन यो नाउँलाई सुहाउँदो छ? के तपाईं एउटा विश्वासीको योग्य चालमा हिँड्ने, व्यवहार गर्ने गर्नुहुन्छ?

यहूदाको नाउँ परमेश्वरलाई प्रशंसा दिने नाउँ थियो तर उसको दुष्ट जीवनले त्यो नाउँ नै दूषित हुन गयो। उसको जीवनबाट परमेश्वरको प्रशंसा हुन सकेन।

“इस्करयोती” चाहिँ खासै नाम होइन। यहूदा कहाँको मान्छे थियो भनेर जनाउन उक्त उपनाम प्रयोग गरिएको हो। यसले यहूदा करियोथको बासिन्दा थियो भन्ने जनाउँछ, जुनचाहिँ यहूदाको एउटा सानो गाउँ (यहोशू १५:२५) थियो। सम्भवतः बाह्र चेलामध्ये यहूदियाको एउटै मात्रा बासिन्दा यहूदा थियो। सम्भवतः अरू सबैजना गालीलका (मर्कूस १४:७०) थिए। बाइबलको पछाडिपट्टि नयाँ नियमको समयको प्यालेस्टाइनको नक्सा हेर्नुहोस्।

२. विश्वासघाती

यहूदालाई “वि____________” (लूका ६:१६) को संज्ञा दिइएको छ। आफ्नो राष्ट्र, शासक, साथी वा मालिकलाई धोका दिने व्यक्तिलाई विश्वासघाती भनिन्छ। यहूदा ख्रीष्टको एक मित्र र चेलाको रूपमा चेलाहरूको समूहमा आवद्ध भएको थियो तर ऊ वास्तवमा शत्रु थियो। परमेश्वरको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा उसले कसको पक्षमा काम गर्दै थियो (यूहन्ना १३:२,२७)? ____________ __________। यहूदाको बयान गरिएको पद यूहन्ना १३:१८ पढ्नुहोस्। यहूदाले ख्रीष्टसित साथीजस्तै भएर सँगै बसेर खाना खाएको थियो तर के ऊ सच्चा मित्र थियो? ऊ ख्रीष्टको पक्षमा थियो कि ख्रीष्टको विपक्षमा (यूहन्ना १३:१८)? ____________

तपाईंको शत्रु, शत्रुकै भेषभूषामा आफ्ना सङ्गी‍-सिपाहीहरूसित सँगै बसिरहेका छन् भने त्यो एउटा कुरा हो। तर ऊ तपाईंकै विश्वासी सिपाहीहरूसित, उनीहरूको जस्तै भेषमा, तपाईंको पक्षमा भएजस्तै गरी उसले आफूलाई मित्र जस्तै देखाउँछ भने त्योचाहिँ अर्कै कुरा हो। त्यो डरलाग्दो विश्वासघाती हो! येशूका ११ विश्वासयोग्य चेलाहरू थिए जसका बारेमा हामीले अध्ययन गरिसक्यौं। उनीहरू कहिलेकाहीँ चुक्न पुग्थे (पत्रुस, थोमा जस्तै) तर उनीहरूले प्रभुलाई कहिल्यै विश्वासघात गरेनन्। कहिलेकाहीँ उनीहरू कच्चा सिपाही थिए तर तिनीहरू कहिल्यै शत्रुको पक्षमा गएनन्। यहूदाले चाहिँ त्यसो गर्‍यो।

आफू कसको पक्षमा जाने, हरेकले निर्णय गर्नुपर्छ! एकपटक येशूले भन्नुभयो, “जो म _______ छैन, त्यो मेरो ________ मा छ” (मत्ती १२:३०)। एउटा व्यक्ति कि त ख्रीष्टसँग हुन्छ कि त ख्रीष्टको विरोधमा हुन्छ। तपाईं उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ कि उहाँको विरोधमा? टतस्थ बस्न सकिन्न। पर्खालबीच बस्न सकिन्न। आधा शैतानको, आधा परमेश्वरको बन्न सकिन्न।

३. धोकेबाज

धोका दिनुको अर्थ हो, “हस्तान्तरण गर्नु, सुम्पिदिनु, पक्राइदिनु”। यहूदा एक धोकेबाज थियो जसले प्रभु येशूलाई उहाँलाई गिरफ्तार गर्न आएका एक ठूलो समूहको हातमा सुम्पिदियो (मत्ती २:४७-५६)। यहूदाले प्रभुलाई कसरी धोका दियो (मत्ती २६:४८,४९)?

 1. प्रभुलाई मुखैमा थप्पड लगाएर
 2. प्रभुलाई मुखैमा थुकेर
 3. प्रभुलाई औंला ठडाएर
 4. प्रभुलाई चुम्बन गरेर

यहूदा, गुलाफको बोटबाट निस्केको बिषालु सर्प जस्तै थियो। उसले मानिसको पुत्रलाई आफ्नो धोकापूर्ण चुम्बनले डस्ने काम गर्‍यो। उसले प्रभुलाई घृणापूर्ण हृदयबाट “प्रेम” को चुम्बनले चुम्बन गर्‍यो। त्यो सब हेर्न हामी त्यहाँ भएको भए हामीले यहूदालाई येशूको मित्र ठान्नेथियौं। उसका बाहिरी कार्यकलापहरू एउटा मित्रको जस्तो देखिन्थ्यो। मानिसहरू आफ्ना शत्रुहरूलाई प्राय: चुम्बन गर्दैनन्!

यहूदा अभिनय गर्न सिपालु थिए। उसको मुकुण्डो प्रभावकारी थियो। ऊ जालझेल गर्न सिपालु थियो। अरूले थाहा नपाओस् भन्ने हेतुले भित्री कुरा लुकाउन उसले जानेको थियो। उसले “वास्तविक यहूदा” लाई नदेखाउने प्रयास गर्‍यो। मुकुण्डो मुनिको वास्तविक यहूदालाई देख्‍न सक्ने त्यहाँ कोही थियो होला?

केही समय अगाडि ऊ साँझपख अरू चेलाहरू र येशूसँगै खानलाई बसेको थियो। येशूले भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरूमध्ये ____________ ले मलाई ___________” (मत्ती २६:२१)। यो कुरा येशूले यहूदाको बारेमा भन्नुभएको हुनुपर्छ भनेर अन्य चेलाहरूलाई लागेको थियो र? के उनीहरूले “यो त प्रभुले दुष्ट यहूदाकै बारेमा कुरा गर्नुभएको हुनुपर्छ” भनेर भने (मत्ती २६:२२)?____________। के यहूदा उनीहरूलाई झुक्क्याउन सफल भएका थिए? _______। के उनीहरूले मुकुण्डोमुनिको “वास्तविक यहूदा” लाई देख्‍न सकेका थिए? ___________

मत्ती २६:२१ मा येशूले भन्नुभएको कुराको पछाडि एउटा कारण थियो। उहाँले यहूदालाई आफ्नो मुकुण्डो फुकाल्न मौका दिँदैहुनुहुन्थ्यो। तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई धोका दिन लागिरहेका छौ। जसको कुरा म गर्दैछु उसलाई यो थाहा छ। यहूदा, तिमीले आफूलाई प्रकट गर!”

यहूदाले के गर्नुपर्थ्यो? उसले के भन्नुपर्थ्यो? यहूदा तुरुन्तै आफ्नो खुट्टामा उभिएर यसो भन्नुपर्नेथ्यो:

“प्रभु, त्यो मान्छे मै हुँ। तपाईंलाई धोका दिन षड्यन्त्र रच्ने र तपाईंलाई शत्रुको हातमा बेच्न खोज्ने व्यक्ति मै हुँ। म दोषी छु। प्रभु, म धोकेबाजमाथि दया गर्नुहोस्। मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, मेरो प्राण बचाउनुहोस् अनि म तपाईंको सेवा गर्न र तपाईंलाई साँच्ची नै प्रेम गर्न सकूँ।”

के यहूदाले गरेको र भनेको कुरा यही थियो त (मत्ती २६:२५)?____________। उसले आफ्नो मुकुण्डो फुकाल्न इन्कार गर्‍यो। उसले “वास्तविक यहूदा” लाई प्रकट गरेन। मत्ती २६:२५ मा यहूदाले भन्यो, “पक्कै पनि त्यो त म होइन नि, हो र गुरुज्यू?” येशूले “होइन, यहूदा तिमी होइन!” भन्ने जवाफ दिनुहुनेछ जस्तै गरी उसले ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै थियो। यहूदाको बोलीमा पूरा छलकपट थियो। त्यो व्यक्ति वास्तवमा म नै हुँ भनेर के यहूदालाई थाहा थियो (मत्ती २६:१४-१६)? ____________

यो नबिर्सौं, हामीले अरूलाई छल्न सकौंला तर परमेश्वरलाई कहिल्यै छल्न सकिन्न। उहाँका आँखाले मुकुण्डोको पछाडि देख्‍न सक्नुहुन्छ, हृदयभित्र नै देख्‍न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, देखावटी कहिल्यै नबन्नुहोस्।

४. चुनिएको व्यक्ति

येशूले कतिजना चेलाहरूलाई चुन्नुभएको थियो (लूका ६:१३)?________। उनीलाई चुन्नुभन्दा अघिको रात येशूले कसरी बिताउनुभयो (लूका ६:१२)?______________। के यहूदा चुनिएकाहरूमध्ये एक थिए (लूका ६:१६)? ____________

बाह्रजनाको विशेष समूहभित्र हुनलाई यहूदा इस्करयोतीलाई किन चुनियो? के यसमा प्रभुले गल्ती गर्नुभएको थियो? के उहाँले गलत व्यक्तिलाई चुन्ने काम गर्नुभएको थियो? के प्रभुलाई यो मान्छे वास्तवमा कस्तो मान्छे हो भनेर थाहा थिएन? एक दिन उसले के गर्नेछ भनेर के उहाँलाई थाहा थिएन?

के येशूले शुरूदेखि नै यहूदाको बारेमा सबै कुरा जान्नुभएको थियो (यूहन्ना ६:६४)?_________। के येशूले जानाजानी यहूदालाई चुन्नुभएको थियो (यूहन्ना ६:७०)? ___________। आफू गर्दैछु भनेर प्रभुले राम्ररी जान्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ कुनै गल्ती वा त्रुटी भएको थिएन। बरू यस व्यक्तिबाट हामीले केही पाठहरू सिकोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। यहूदाको दु:खमय जीवनबाट हामीले महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिक्नुपर्छ।

के परमेश्वरले शुरूदेखि नै तपाईंको बारेमा सबै कुरा जान्नुहुन्छ (यूहन्ना ६:६४)? __________। आजको १० वर्षपछि तपाईं कस्तो हुनुहुनेछ भनी के परमेश्वर जान्नुहुन्छ? ५० वर्षपछि? तपाईंको बारेमा जे जति जान्न सकिन्छ उहाँ पूरै जान्नुहुन्छ।

५. अशुद्ध चेला

येशूले आफ्ना बाह्र चेलाहरूलाई एकपटक भन्नुभयो, तिमीहरू शुद्ध छौ, तर सबै ता होइन” (यूहन्ना १३:१०) अशुद्ध चेला को थियो (यूहन्ना १३:११)?___________________________

के यसको अर्थ यहूदा कहिले नुहाएका थिएनन् भन्ने हो र? होइन, जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, बाहिरी सरसफाइमा यहूदाको कुनै समस्या थिएन। येशू सफा छालाको कुरा गर्दै हुनुहुन्नथ्यो, तर सफा हृदयको (तुलना गर्नुहोस्, यूहन्ना १५:३)। उहाँ शुद्ध पारिएको, क्षमा पाएको हृदयको कुरा गर्दै हुनुहुन्नथ्यो।

बाहिरी लवाइखवाइमा यहूदा सफा नै देखिन्थ्यो। उसको खानपान, उसको सङ्गत राम्रै थियो। ऊ बाइबल पढ्थ्यो। ऊ खाना खानु अगाडि शायद प्रार्थना गर्थ्यो। बाहिरबाट हेर्दा उसले थुप्रै असल, शुद्ध काम गर्थ्यो तर उसको हृदय भने फोहर थियो! यहूदा मुक्ति नपाएको मान्छे थियो।

येशूले “तिमीहरू सबै शुद्ध छैनौं” (यूहन्ना १३:१०) भन्नुहुँदा, यहूदाले आफ्नो मुकुण्डोलाई च्यातेर यसो भन्नुपर्थ्यो:

“प्रभु, त्यो मान्छे म नै हुँ! म अशुद्ध छु! मेरो हृदय तपाईंसित ठीक छैन, प्रभु। मलाई बचाउनुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् अनि म भित्रदेखि शुद्ध हुन पाऊँ! म देखावटी बनिरहन चाहन्न।”

तर यहूदाले आफ्नो मुकुण्डो फुकाल्न इन्कार गर्‍यो।

६. बाह्रमध्ये एक

सुसमाचारका पुस्तकहरूमा यहूदालाई सातपटक “___________ मध्ये एक” भनी उल्लेख (मत्ती २६:१४,४७; मर्कूस १४:१०,२०,४३; लूका २२:४७; यूहन्ना ६:७१) गरिएको छ। यसले हामीलाई सम्झना गराउँछ — उसले कति ठूलो अवसर पाएको थियो। ऊ येशूसँग विशेष किसिमले बस्न पाएका चेलाहरूको विशेष समूहमा पर्थ्यो। यहूदा र अरू चेलाहरू जत्तिकै येशूको नजिक अरू कोही हुन पाएनन्। उसले प्रभुसँगै यात्रामा हिँड्न पायो, उहाँसँगै बसेर खाना खान पायो, उहाँसित बसेर कुराकानी गर्न पायो, उहाँले प्रचार गरेको सुन्न पायो, अनि मुक्तिदाताकै मुखबाट मुक्तिको बाटोको बारेमा घरिघरि सुन्न पायो। उसले ख्रीष्टका सबै आश्चर्यकर्महरू देख्न पायो अनि सम्भवतः ऊ आफैले पनि आश्चर्यकर्महरू गर्योा (मत्ती १०:१,४,५-८ पढ्नुहोस्)। मान्छेलाई योभन्दा ठूलो अवसर के हुन सक्छ र? धन्य यो मानिस। तर येशूले त्यसो भन्नुभएन – मत्ती २६:२४। यहूदा धन्यको ठहरिएन, ऊ श्रापित ठहरियो!

शुभ अवसरहरू र सौभाग्यहरूको भागीदार बन्न पाउनु सुन्दर कुरा हो तर यी कुराहरूको सदुपयोग नगर्नु चाहिँ खराब कुरा हो। तपाईं नि? तपाईंलाई बाइबलका सत्यताहरू सिकाउने तपाईंका बाबुआमा छन् कि? के तपाईंसित बाइबल छ? तपाईंसित बाइबल सिकाउने असल मण्डली छ कि? मुक्तिको बाटो सिकाउने तपाईंको शिक्षक र पाष्टर हुनुहुन्छ कि? तपाईंले यी सब मौकाहरू पाएर के गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंले ती सबैबाट लाभ उठाउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईंले ती सबै कुराहरूलाई कुनै महत्त्व नभएको चीजलाई जस्तै लत्याउँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईंको निम्ति र तपाईंको जीवनमा गर्नुभएका सबै कुरालाई इन्कार गर्नुहुन्छ भने — तपाईंलाई हाय!

७. एक शैतान

यूहन्ना ६:७० मा यहूदाको बयान गर्नलाई येशूले निक्कै कडा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो “के मैले तिमीहरू ___________ लाई चुनिनँ र? तर तिमीहरू मध्ये _______ जना ________ हो।” उहाँका बाह्रजना चेलामध्ये एकजना चाहिँ शैतानपट्टि थियो। तिनीहरूमध्ये एकजना चाहिँ शैतानकै मान्छे थियो। एक दिन उसभित्र शैतान आफैं पस्नेवाला थियो जसको प्रेरणामा उसले आफ्नै मालिकलाई धोका दिई ठूलो अपराध गर्नेवाला थियो (यूहन्ना १३:२,२७)।

कोही पनि तटस्थ रहन सक्दैन। जो परमेश्वरपट्टि छैन त्यो शैतानपट्टि छ। यहूदाले ख्रीष्टको सेवकको भेष धारण गरेको थियो तर वास्तवमा ऊ शैतानको सेवक थियो।

आज शैतानपट्टिकाहरू कहाँ भेटिन्छन्? के चर्च सभामा जाने व्यक्ति शैतानपट्टिको हुन सक्छ? के बाइबल पढ्ने, भजन गाउने, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति शैतानपट्टिको हुन सक्छ? अरूहरूलाई मुक्तिदाताको विषयमा बताउने व्यक्ति भएर, अर्थात् उहाँले पापीहरूलाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर बताउने व्यक्ति भएर पनि एउटा व्यक्ति शैतानपट्टिको हुन सक्छ (याद गर्नुहोस्, यहूदा आफैं पनि प्रचारक थियो (हेर्नुहोस् मत्ती १०:५-७)? प्रभुका कुराहरू (बाइबल, मण्डली, ख्रीष्टियान बाबुआमा आदि) कै घेराभित्र रहेर पनि एक व्यक्ति सदाको निम्ति नष्ट हुन सम्भव छ? यहूदाबाट पाठ सिकौं। हाम्रो विश्वास देखावटी मात्र नहोस्, साँचो विश्वास (येशू ख्रीष्टसित साँचो र वास्तविक सम्बन्ध भएको) होस्।

८. चोर

एक दिन मरियमले ज्यादै किम्मती सुगन्धित तेललाई प्रभु येशूको शिरमा खन्याइदिएकी थिइन् (यूहन्ना १२:१-३)। मरियमले प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रेम यसरी प्रकट गर्दा के यहूदालाई खुशी लागेको थियो (यूहन्ना १२:४-५)? ___________। आफू असल देखिनलाई यहूदाले कुनचाहिँ मुकुण्डो लगायो (यूहन्ना १२:४-५)?__________ ________________________________________। मुकुण्डो मुनि केको घीनलाग्दो फोहर थियो (यूहन्ना १२:६)? _______________________________। यहूदा चेलाहरूको “खजान्ची” थियो। पैसाको जिम्मा उसलाई सुम्पिएको हुनाले उसलाई चेलाहरूले विश्वासै गर्थे भन्ने बुझिन्छ। यहूदा विश्वासघाती मात्र नभएर ________ (यूहन्ना १२:६) पनि थियो।

यहूदा चोर हो, उसलाई गरिबहरूको वास्तवमा वास्ता छैन भन्ने कुरा के अरू चेलाहरूलाई थाहा थियो?_________। के त्यो कुरा येशूलाई थाहा थियो?_________। के तपाईं पैसाको मामलामा इमान्दार हुनुहुन्छ? के तपाईंले अर्काको पैसा, रुपैँया लिनुभएको छ? नबिर्सनुहोस्, तपाईंलाई कसैले नभेट्टाउला, कसैले थाहा नपाउला, तपाईंले सबैलाई छल्न सक्नुहोला तरैपनि स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सबै कुरा देख्नुहुन्छ र सबै कुरा जान्नुहुन्छ। मुकुण्डोको पछाडि चोर लुकिराखेको छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ!

९. साथी

यहूदाले प्रभु येशूलाई धोका दिनेबेलामा उहाँले सर्वप्रथम कुनचाहिँ शब्द उच्चारण गर्नुभयो (मत्ती २६:५०)?_________। हामी प्रभुको ठाउँमा भइदिएको भए हामीले रिसाउँदै यसरी कराउनेथियौं होला: “ए दुष्ट शत्रु! काम नलाग्ने धोकेबाज! अनन्तको लागि नरक जा।”

येशूले त्यस्तो केही भन्नुभएन। यहूदालाई आफ्नो नजिक आउन दिनुभयो, चुम्बन गर्न दिनुभयो,”र उसलाई “साथी”भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। यहूदाले परमेश्वरलाई कत्ति पनि प्रेम गर्दैनथ्यो तर परमेश्वरले यहूदालाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। प्रभुले आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, यहूदालाई समेत। उहाँले खराबीको बदला भलाई गर्नुभयो (रोमी १२:१९-२१)। यहूदालाई भने प्रभुको “साथी” भन्ने शब्दले जत्तिकै शायद अन्य कुनै कुराले त्यति साह्रो कायल पारेन होला।

तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको छैन भने किन पाउनुभएको छैन? यो त परमेश्वरले तपाईंलाई नचाहनुभएको कारणले हुन सक्दैन, तर तपाईंले नै परमेश्वरलाई नचाहनुभएको कारणले हुनुपर्छ (यूहन्ना ५:४०)। यहूदाले कहिल्यै यसरी भन्न पाउनेछैन, “येशूले मलाई कहिल्यै प्रेम गर्नुभएन, उहाँले मलाई कहिल्यै चाहनुभएन; मुक्ति पाउने, पापहरूको क्षमा पाउने मौका मैले कहिल्यै पाइनँ।” यहूदालाई सबैलाई जस्तै मौका थियो तर उसले सबै मौकाहरूलाई एक-एक गरी लत्यायो। त्यस कपटपूर्ण चुम्बनपश्चात् यहूदा सदाका लागि प्रभु येशूबाट अलग भए। परमेश्वरले दिनुभएको मौकाहरूलाई तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ?

यूहन्ना १८:३-६ पढ्नुहोस्। यी सबै मानिसहरू भुइँमा पछारिँदा उनीहरूको साथमा को सँगै पछारियो (पद ५)?___________। यहूदा प्रभुका शत्रुहरूसँग उभिरहेको थियो। आखिरमा धोकेबाज को रहेछ भनेर अब सबैले देख्न सक्थे। उसले मुकुण्डो खोलेर आफूलाई बल्ल देखायो र वास्तविक यहूदा प्रकट भयो।

आजको ५ वा १० वर्षपछि तपाईं कहाँ हुनुहुनेछ? के तपाईं परमेश्वरकै जनहरूपट्टि हुनुहुनेछ कि प्रभुका शत्रुहरूपट्टि? तपाईं कस्ता व्यक्तिहरूसँग आवद्ध हुन चाहनुहुनेछ? के तपाईं त्यतिबेला परमेश्वरका जनहरूसित एक बाइबलीय मण्डलीमा सङ्गती गर्दै आवद्ध रहनुहुनेछ कि तपाईं ख्रीष्टका शत्रुहरूपट्टि हुनुहुनेछ? हाम्रा कस्ता मित्रहरू भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (भजनसङ्ग्रह ११९:६३)? _________________________________

१०. विनाशको पुत्र

मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा दयनीय यहूदालाई नै मान्नुपर्छ! येशूले एक पटक भन्नुभयो, “हाय त्यस मान्छेलाई……त्यो मान्छे ________________ भए त्यसका लागि असल हुनेथ्यो” (मत्ती २६:२४)! यूहन्ना १७:१२ मा यहूदालाई “___________ को ___________” भनी जनाइएको छ। बाइबलमा अर्को एउटै मात्र व्यक्तिलाई यस उपनामले जनाइएको छ। त्यो व्यक्ति को हो (२ थेस्सलोनिकी २:३-४)? ____________________। “विनाश” भन्ने शब्दलाई विचार गर्दा “नष्ट”भन्ने शब्दलाई सम्झनुपर्छ (यूहन्ना ३:१६ र १ कोरिन्थी १:१८ पढ्नुहोस्)। यसको माने यहूदा सधैंका लागि नष्ट हुनेछ। ऊ अनन्त-अनन्तसम्म पूरै नाश हुनेछ!यहूदालाई बयान गर्ने एउटै शब्द यही हो — विनाश!

यदि तपाईंले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने, के तपाईंले आफू हराउँला वा नष्ट हुँला भनेर फिक्री गर्नु आवश्यक छ (यूहन्ना ६:३९; १०:२८; १७:१२)? ___________। उहाँकहाँ आउनेहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। यहूदाले आफ्नो मुक्ति हराएको होइन कि उसले मुक्ति नै पाएको थिएन। आफूसँग हुँदै नभएको कुरालाई हराउने कुरा आउँदैन।

यहूदाको जीवनको अन्त दयनिय थियो (मत्ती २७:३-५, प्रेरित १:१८)। एकातिर उसको पार्थिव अस्तित्वको अन्त भयो भने अर्कोतिर उसको परमेश्वरबिनाको अनन्तताको आरम्भ भयो। यहूदाको जीवन हामी सबैका लागि कडा चेताउनी होस्। राम्रो मुकुण्डो लाएर स्वर्ग पुगिन्न। शुद्ध हृदयले मात्र स्वर्ग पुगिन्छ अनि केवल येशू ख्रीष्टले मात्र शुद्ध हृदय दिन सक्नुहुन्छ। तपाईंको हृदयलाई धोइन, क्षमा गरिन खाँचो छ कि?

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

अल्फयसका छोरा याकूब र थद्देयस

अल्फयसका छोरा याकूब र थद्देयस

 

(अल्पज्ञात चेलाहरू)

यस पाठमा हामी प्रभुका अरू दुई चेलाहरूको बारेमा विचार गर्नेछौँ। यी दुईजनाको बारेमा हामीलाई थोरै मात्र ज्ञान छ। उनीहरूका नाउँहरू बाह्रचेलाको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ तर यस बाहेक बाइबलमा अरू कुनै कुरो बताइएको छैन। परमेश्वरलाई यी दुई चेलाका बारेमा धेरै नबताउनु नै असल लाग्यो। हामी उनीहरूलाई उनीहरूका नाउँहरूद्धारा चिन्दछौँ तर त्यसबाहेक हामीलाई खासै केही थाहा छैन। आउनुहोस्, हाम्रा बाइबल पल्टाऔँ अनि याकूब र थद्देयसका बारेमा थोरै जे जान्न सकिन्छ त्यो पत्ता लगाऔं।

अल्फयसका छोरा याकूब

यस चेलाको नाउँ चारओटै सूचीमा पाइन्छ (मत्ती १०:३; मर्कूस ३:१८; लूका ६:१५ र प्रेरित १:१३)। यी पदहरूका अनुसार उनको बाबुको नाउँ के थियो? ____________। अर्को कुन व्यक्तिको बाबुको नाउँ पनि यही नै थियो (मर्कूस २:१४)? ____________ (जसको अर्को नाउँ ____________ थियो; पाठ ७ मा हेर्नुहोस्)।

याकूबका अल्फयस नाउँ गरेका बाबु थिए साथै मत्ती (लेवी) का पनि अल्फयस नाउँ गरेका बाबु थिए। एउटा सम्भावना अनुसार याकूब र मत्ती दाजुभाइ (एउटै बाबुका छोराहरू) थिए। अर्को सम्भावना अनुसार अल्फयस नाउँ गरेका त्यहाँ दुई बेग्लाबेग्लै व्यक्तिहरू थिए। बाह्र चेलाहरूमध्ये कम्तीमा दुई जोडी दाजुभाइ थिए भन्ने हामीलाई थाहा छ (मत्ती १०:२ पढ्नुहोस्): शिमोन पत्रुस र ____________ याकूब र ____________। तर मत्ती र याकूब दाजुभाइ थिए भनी बाइबलले कतै बताएको छैन।

नयाँ नियमको समयमा याकूब एउटा प्रचलित नाउँ थियो। अल्फयसका छोरा याकूब र यही नाम बोकेका नयाँ नियमका अन्य व्यक्तिहरूका बीच अलमल नहोस्:

 1. अल्फयसका छोरा याकूब र जब्दीका छोरा याकूबका बीच अलमल नहोस् जो यूहन्नाका दाजु थिए (मत्ती १०:२)। यी दुवैको एउटै नाम थियो र दुवै नै प्रभु येशूका चेलाहरू थिए तर यी दुई बेग्लाबेग्लै व्यक्तिहरू थिए। उनीहरू एउटै व्यक्ति थिएनन्। के तपाईं पढ्ने स्कूलमा वा बाइबल क्लासमा एउटै नाम भएका दुई व्यक्तिहरू छन्? त्यसो हुँदा जे कहिलेकाहिँ त्यहाँ अलमल हुने गर्छ?
 2. अल्फयसका छोरा याकूब र प्रभुको भाइ याकूबका बीच अलमल नहोस् (गलाती १:१९ र मत्ती १३:५५ पढ्नुहोस्; यिनैले याकूबका पत्र लेखेका हुन्)। प्रभुका भाइ याकूबलाई नयाँ नियमका पन्नाहरूमा घरिघरि उल्लेख गरिएको छ। यस व्यक्तिलाई हामी यस अध्ययन मालाको अध्याय ११ मा हेर्नेछौं।

(साथै अध्याय ३ पनि हेर्नुहोस् जहाँ याकूब नाम भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको चर्चा गरिएको छ)

मर्कूस १५:४० मा “____________ याकूब” (मत्ती २७:५६ मा पनि पढ्नुहोस्) भन्ने व्यक्तिको उल्लेख छ। सम्भवतः अल्फयसका छोरा याकूब र सानो याकूब एउटै व्यक्ति थिए। सायद अल्फयसका छोरा याकूबलाई जब्दीका छोरा याकूबबाट छुट्टयाउनलाई उसलाई यसरी जनाइएको हो। उनी जब्दीका छोराभन्दा कम उमेरका अथवा कम कदका भएर उनलाई सानो याकूब भनिएको हुन सक्छ। तर यी हाम्रा अनुमान मात्र हुन्। बाइबलले हामीलाई प्रस्टै बताउँदैन। बाइबलले कुनै कुरो बताउँछ भने हामी त्यसमा पक्का हुन सक्छौं। यदि बाइबलले कुनै कुरा बताएको छैन भने हामीले त्यसबारे कुनै कुरा व्यक्त गर्न र कुनै निष्कर्षमा पुग्न होशियार हुनुपर्छ।

यदि सानो याकूब र अल्फयसका छोरा याकूब एउटै व्यक्ति हुन् भने याकूबका आमा को थिए (मर्कूस १५:४०)? ____________।

बाइबलले हामीलाई अल्फयसका छोरा याकूबको बारेमा थप कुनै कुरा बताएको छैन। उनले गरेका कामहरू वा भनेका कुराहरू को कुनै उल्लेख गरेको छैन। हामीलाई यति थाहा छ, उनी बाह्रमध्ये एक थिए”।

थद्देयस

मर्कूस ३:१८ मा थद्देयस नाम गरेको चेलाको उल्लेख छ। मत्ती १०:३ अनुसार यस चेलाको अर्को नाम के थियो? ____________। मत्तीको यस पदअनुसार थद्देयस उनको उपनाम थियो। कतिको विचारमा थद्देयस नामको अर्थ छाती नजिकको वा “प्रिय” हो भन्ने छ। अरूको विचारमा यसको अर्थ “साहसी, सिंहको हृदय भएको” हो भन्ने छ।

चेलाहरूका अरू दुई सुची (लूका ६:१४-१६ र प्रेरित १:१३) मा थद्देयसलाई भेट्टाउन हामीले नियालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ! लूका ६:१४-१६ वा प्रेरित १:१३ मा थद्देयस भटिन्छ कि लेब्बेयस? _________। उनी बाह्रमध्ये एक भएकाले ती सूचीहरूमा उनलाई अर्कै नामले जनाइएको हुनुपर्छ।

 1. यसअघि अध्ययन गरिएका चेलाहरूलाई छाडी बाँकी नाउँहरूमध्येमा हेर्नुहोस्।
 2. लूका ६:१४-१६ मा विश्वासघाती यहूदा इस्करयोतीको नाउँलाई हटाउनुहोस्। पक्कै पनि प्रभुलाई धोका दिने चेला थद्देयस थिएनन्।
 3. अब बाँकी रहेको एउटै नाम कुन हो? _______________________

यसैकारण थद्देयसले “तीनओटा नाम भएका चेला” भन्ने नाउँ कमाएका छन्! लूका ६:१४-१६ र प्रेरित १:१३ मा उनलाई याकूबका भाइ ____________ भनी जनाइएको छ। तर उनी याकूबका छोरा थिए वा भाइ, त्यो निश्चित छैन। किनकि ग्रीकमा “याकूबका भाइ” नभनीकन केवल “याकूबका” भनिएको छ। हामीलाई यति थाहा छ, यहूदा कुनै न कुनै हिसाबमा याकूबसित नाता गाँसिएका थिए। कि त उनी याकूबका भाइ थिए कि त उनका छोरा। लूका ६:१५ मा पनि उस्तै वाक्यांश पाउँछौं:

पद १५ “अल्फयसका याकूब”
पद १६ “याकूबका यहूदा

(साथै लूका ३:२३ देखि शुरू हुने वंशावलीमा पनि हेर्नुहोस्)। सम्भवतः यी पदहरूले याकूब अल्फयसका छोरा हुन् अनि यहूदा याकूबका छोरा हुन् भन्ने कुरा बताउँदैछन्। याकूब उनका पिता थिए। यदि यो सही हो भने यिनी नयाँ नियमको अझ अर्को “याकूब” हुने भए!

१२ चेलामध्ये तीन जोडि चेलाका नाम उही थिए। लूका ६:१४-१६ को सूचीलाई हेर्नुहोस्। दुइटा याकूब भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? दुइटा शिमोन भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? दुइटा यहूदा?

थद्देयस/लेब्बेयस/यहूदा को नयाँ नियममा अर्को एक पटक मात्र उल्लेख छ — यूहन्ना १४:२२ मा। यहाँ “इस्करयोती होइन” भनेर जनाउन किन आवश्यक पर्‍यो? ____________________________ ______________________________________। येशूले आफूलाई संसारकहाँ किन प्रकट गर्नुहुन्न भन्ने कुरा यहूदाले बुझेनन् (यूहन्ना ७:३-४ पढ्नुहोस्)। यहूदाले कतिपय कुराहरू बुझेका थिएनन्, तर नबुझेको कुरा कसलाई सोध्नुपर्छ भनी उनले जानेका थिए।

याकूब र थद्देयस

यी दुर्इ मानिसका बारेमा बाइबलले बताएका जम्मै कुरा हामीले हेरिसक्यौं। यी दुई “अल्पज्ञात” चेलाहरूमध्ये थिए। उनीहरू चेलाहरूका बीच पत्रुस जस्ता अगुवा थिएनन्। अथवा यूहन्ना जस्तै विशिष्ट खालका थिएनन्। शायद उनीहरू बोल्नलाई ढिला वा प्रायः चुपचाप नै रहने खालका थिए। चारैओटै सुसमाचारका पुस्तकहरू यी दुईका बारेमा झण्डै चुपचाप छन्!

वास्तवमा भन्ने हो भने, प्रायः सबै नै “अल्पज्ञात चेलाहरू” थिए। पत्रुस र यूहन्नाको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छ तर उनीहरूको दाँजोमा हामीलाई अन्द्रियास र याकूबको बारेमा थोरै नै मात्र थाहा छ। फिलिपको नाउँ केवल दुई-चार ठाउँमा उल्लेख छ। बार्थोलोमाइ (नथनएल) र थोमाको बारेमा यूहन्नामा एक-दुइटा कुरा नबताइएका भए हामीलाई उनीहरूको बारेमा केही थाहा हुने थिएन। ख्रीष्टले उनलाई बोलाउनुभएको दिनको बारेमा बाहेक हामीलाई मत्तीको बारेमा अरू केही थाहा छैन। शिमोन एक जेलोतेस थिए भन्ने बाहेक हामीलाई अरू केही थाहा छैन। बाह्रमध्ये कम्तीमा ७ जना चेलाहरू “अल्पज्ञात व्यक्तिहरू” थिए।

यदि आज कसैले सुसमाचारको पुस्तक लेखेका भए, उनले बाह्रैजना चेलाका बारेमा एक-एक अध्याय लेख्थे सायद! तर सुसमाचारका लेखकहरूले त्यसरी लेखेनन्। तिनीहरूले चेलाहरूका बारेमा थोरै मात्र बताए। तिनीहरूको विषयवस्तु प्रेरितहरू नभएर प्रभु येशू ख्रीष्ट थियो। उनीहरूको मुख्य विषय ख्रीष्ट थियो। उनीहरूको आँखा धार्मिकताको घाम (प्रभु येशू – मलाकी ४:२ पढ्नुहोस्) माथि लागेको थियो अनि उहाँको चमकको दाँजोमा उनीहरूले अन्य ताराहरूलाई धमिलो देख्‍नु स्वभाविक थियो।

सबै अगुवा बन्न सक्दैनन्, पछ्याउनेहरू पनि हुनुपर्छ। बाह्र चेलाको समूह “बाह्र पत्रुसहरू” ले बनेको भए त्यो समस्याजनक हुनेथ्यो! “ठूला” मानिसका साथसाथै “साना” पनि चाहिन्छ।

हामीले यो पनि याद गर्नुपर्छ, “ठूलो” को अर्थ “परिचित” वा “देखिने” भनेको होइन। महानता के हो भन्ने बारेमा प्रभुले धेरै सिकाउनुहुन्थ्यो। मत्ती २०:२६-२७ अनुसार महान् को हुनेछ? ________________________। “दास” को अर्थ हो “सेवक””वा “नोक” अनि प्रायः नोकरहरू चिनिने, मानिने हुन्नन्। ध्यानाकर्षण गर्ने अरूहरू होलान् तर नोकरहरू केवल आफ्नो काममा व्यस्त भइरहन्छन्! पत्रपत्रिकामा साना नानीहरूको कत्तिको उल्लेख हुन्छ? “अज्ञात चेलाहरू” ले मत्ती १९:३० लाई याद गर्नुपर्छ।

परमेश्वरले विश्वासयोग्यता खोज्दैहुनुहुन्छ। पुरुष, स्त्री, केटा, केटी जो ____________ कुराहरू (जीवनका साना कुराहरूमा, जसको ख्याल कसैले गर्दैनन्) मा विश्वासयोग्य” हुन्छन् (लूका १६:१०)। लूका १:१५ ____________ को दृष्टिमा ____________।

मान्छेले परमेश्वरले झैँ महानता देख्दैन। प्रायः मानिसहरू प्रख्यात हुन चाहन्छन्, लामो समयसम्म आफ्नो सम्झना राखियोस्, आफ्ना महान् कामहरू अरूहरूद्वारा देखियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर परमेश्वरले महानता साना कुराहरूमा समेत देख्नुहुन्छ जो अरूले ख्यालै नगर्लान्। तपाईंले गरेका थुप्रै कुराहरू अरूले नदेख्लान्, ख्याल नगर्लान् तर पक्कै पनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। उहाँको नाममा गरिएका कुराहरू के परमेश्वरले विर्सनुहुन्छ (हिब्रु ६:१०)? ________________।

ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइपछि यी “अल्पज्ञात चेलाहरू” कहाँ थिए? प्रेरित १:१३ मा सिक्छौँ उनीहरू जहाँ हुनुपर्ने त्यहीँ थिए, जे गरिरहनुपर्ने त्यही गर्दैथिए। उनीहरू विश्वासयोग्य थिए! उनीहरू प्रार्थना गर्दैथिए (पद १४)। उनीहरू पवित्र आत्माको प्रतिज्ञालाई पर्खँदैथिए। उनीहरूले धेरै हल्ला गरेनन्, तर उनीहरूले परमेश्वरले चाहनुभएकै काम गरे।

परमेश्वरले विश्वासयोग्यताको इनाम दिनुहुन्छ। बाह्रचेलाका बारेमा हामीलाई धेरै थाहा नहोला तर उनीहरूको बारेमा परमेश्वर सबै कुरा जान्नुहुन्छ। के परमेश्वरले बाह्रचेलालाई भविष्यमा इनाम दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो (मत्ती १९:२८)?____________। के उक्त प्रतिज्ञाले याकूब र थद्देयसलाई पनि समेट्छ?____________। प्रकाश २१:१४ मा बाह्र प्रेरितहरूका नाम स्वर्गीय शहरमा सदाका लागि कुँदिएका पाउँछौँ! के त्यहाँ याकूब र थद्देयसका नाम पनि पाउनेछौं। ____________। विश्वासयोग्य भएर उहाँको सेवा गर्नेलाई प्रभु भुल्नुहुन्न।

याकूबका बाह्र छोराहरूको विचार गरौँ। तीमध्ये कसैको हामीलाई धेरै ज्ञान छ, जस्तै यूसुफ र यहूदा। तर नप्ताली, इस्सखारहरूको बारेमा हामीलाई कमै थाहा छ। उनीहरूको बारेमा धेरै वा थोरै बताइए पनि इस्राएलको इतिहासमा हरेकको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र हुनेछ (प्रकाश ७:४-८, २१:१२ मा पढ्नुहोस्)।

ख्रीष्टियन इतिहासमा पनि यस्तै पाउनेछौँ। विलियम क्यारी, डी.एल. मूडी जस्ता कति व्यक्तिहरू प्रख्यात छन्। वर्षौँ बिते पनि उनीहरूको सम्झना राखिन्छ। कतिको भने आज सम्झना नै छैन, इतिहासमा उनीहरूको उल्लेखै छैन। उनीहरू प्रख्यात भएनन् होला तरैपनि कैयौँ त्यस्ता ख्रीष्टियनहरू विश्वासयोग्य ख्रीष्टियनहरू थिए। के प्रभुले उनीहरूलाई भुल्नुहुन्छ होला? उनीहरूले गरेका कामहरू र उनीहरूले भनेका कुराहरू सबै प्रभुले देख्नुभएको छ, ख्याल राख्नुभएको छ। स्वर्गमा एक दिन को साँच्चै महान रहेछन् र को रहेनछन् भन्ने कुरा प्रकाशमा आउँदा हामी सायद छक्क पर्नेछौँ। एउटा पुरुष वा स्त्रीमा रहेको साँचो महानताको मूल्याङ्कन गर्न कसले मात्र सक्नुहुन्छ?

आज पनि यो सत्य छ। मण्डलीमा कोही व्यक्तिहरू हुन सक्छन् जो झट्टै देखिँदैनन्, कसैले ख्याल राख्दैनन्। के उनीहरू महत्त्वपूर्ण छैनन् (१ कोरिन्थी १२:२२-२४ पढ्नुहोस्)? तपाईंको शरीरमा के त्यहाँ नदेखिने अङ्गहरू छन् अथवा त्यति ख्याल नराखिने अङ्गहरू छन् तर जुन अङ्गहरू तपाईंको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण छन्? प्रभुको निम्ति र मण्डलीको निम्ति प्रत्येक विश्वासी किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ?

यस हप्ता तपाईं स-साना कुराहरूमा कसरी विश्वासयोग्य बन्न सक्नुहुन्छ? घरमा? मण्डलीमा? अन्य ठाउँमा?

याकूब, थद्देयस जस्ता अल्पज्ञात चेलाहरूजस्तै विश्वासयोग्य हुन प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। महत्त्वपूर्ण कुरा, परिचित हुनु, चिनिनु, प्रख्यात हुनु होइन। तर ____________ लाई खुशी पार्नु हो, हामीले दिनहुँ गर्ने हाम्रा स-साना कामहरूमा समेत।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)